Connect with us

Kornelija Pejčinović

SOCIJALNO-RATNI EKSPERIMENT U UVJETIMA NSP I GLOBALIZACIJE: “Optužujem tzv. MZ i EU kao sudionike u agresiji JNA i Srbije na nesrbske narode!”

Published

on

 KORNELIJA PEJČINOVIĆ: OPTUŽUJEM – J’ACCUSE    Pravi razlog zašto su hrvatski političari i njihova politika bez okusa boje i mirisa je što oni ne vole Hrvatsku. Kada čovjek istinski osjeća ljubav za svoju domovinu, za svoj narod, za svoju kulturu, svoj jezik i za ono što jest i što hoće i želi sačuvati za naraštaje koji dolaze spreman je učiniti sve da to sačuva od svake ugroze izvana i iznutra.

Za onoga koji osjeća istinsku ljubav, a to znači i odgovornost za domovinu, narod i državu koja mu je legalnim izborima povjerena na čuvanje ne može izostati obrambena reakcija na svaki pokušaj posezanja, na sustavno vrijeđanje i širenje neistina o bližoj i daljnjoj povijesti od strane države koja je hrvatskom narodu prouzročila najveće nesreće i patnje nakon povijesne turske ugroze. Mi koji srcem i dušom stojimo uz svoj narod borili smo se u ratu i nakon njega na svoj način i prema svojim sposobnostima za Hrvatsku. Nisam bila jedina ali mislim da sam dosta doprinijela širenju istine o zbivanjima u Hrvatskoj.

Izostajanje žestokih reakcija diplomatski sročenih na ugroze, uvrede i teritorijalno posezanje koje se iskazuje prema našoj državi i narodu govori dokazuje da naši političari ne vole svoju državu ni njezin narod i da ne osjećaju ni odgovornost  ni sramotu za loše rezultate koje iskazuju tokom svog mandata. Oni ne osjećaju da su u politici na obrambenom položaju kao što su bili branitelji na bojištu i da moraju osluškivati, istraživati, predviđati i sprječavati svako moguće zlo i opasnost koja bi se mogla dogoditi državi i narodu. Oni su predobro hranjeni loši psi čuvari koji loše čuvaju dobro koje im je povjereno. Ovaj tekst optužnice protiv tzv. “međunarodne zajednice” u dužoj i oštrijoj verziji na engleskom jeziku sam uručila osobno američkom veleposlaniku u Hrvatskoj Peteru Galbraithu malo prije Washingtonskih pregovora. To je jednostavna istina kao što prava istina i jest jednostavna i razumljiva.

Kornelija Pejčinović: OPTUŽUJEM – J’ ACCUSE

Optužujem u ime svih žrtava rata na prostoru bivše SFRJ i nepravedno zatočenih, optuženih i osuđenih Hrvata u Haagu, Europsku uniju, Ujedinjene Narode- Vijeće sigurnosti, OSCE, NATO, Kontaktnu skupinu, takozvanu Međunarodnu zajednicu i sve druge međunarodne organizacije i pojedince

aktivne sudionike koji su u ime svojih vlada suučesnica i navedenih i drugih organizacija i njihovih političkih tijela vršili političke, savjetodavne, vojne i kvazi humanitarne instrukcije i djelatnosti u napadnutim državama slijednicama SFRJ, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu u suprotnosti sa zaključcima neovisne Badinterove komisije.Optužujem ih za neprovođenje zaključaka ove komisije, za izazivanje i podržavanje dugogodišnjeg ratnog sukoba, za izazivanje patnji ogromnog broja stanovnika i uvođenje protektorata nad narodima koje su doveli u sukob.*

Rat u bivšoj Jugoslaviji je izazvala Jugoslavenska narodna armija –  JNA koja je prvotno bila savezna vojska, a koja ja 1987 nakon pojave Memoranduma – srpskog nacionalnog programa – koji je izradila Srpska akademija znanosti i umjetnosti reorganizirana kao srpska vojska i pripremana je da provede u djelo zacrtani program Memoranduma, velikosrpsku državu, na štetu svih drugih naroda federacije.

U tu svrhu je kao najprikladniji izvođač bio izabran Slobodan Milošević za predsjednika Srbije koji je imao vlast i komandu nad oružanim snagama i koji je započeo rat i armiju poveo u napad na ostale federalne republike.

To se dogodilo nakon prvih slobodnih višestranačkih izbora 1991 na kojima je u Sloveniji i Hrvatskoj komunistička partija izgubila izbore, dok je u Srbiji i u drugim republikama još uvijek bila na vlasti. Armija je bila jednopartijska i strogo ideološki orijentirana.

Gubitak komunista na izborima u Sloveniji i Hrvatskoj bio je znak za discipliniranje odmetnutih republika.

Za ovo pripremano povijesno preoblikovanje prostora bivše SFRJ u jednopartijsku, komunističku, velikosrpsku, nedemokratsku državu, i to u vrijeme nadolazeće globalne propasti komunizma, znale su sve

obavještajne službe vodećih svjetskih sila i unatoč zaklinjanju u antikomunizam, demokraciju, ljudska prava, prava naroda i nacionalnih manjina, pružile su aktivnu i pasivnu političku, vojnu, pravnu, obavještajnu i svaku drugu podršku Slobodanu Miloševiću i vojnom vrhu u Beogradu, i podsticale su razvoj prilika koje su vodile direktno u krvavi međunacionalni sukob i genocid na prostoru bivše Jugoslavije.

Činjenica je da Međunarodni sud za ratne zločine… u Haagu u ovom trenutku sudi samo Hrvatima iz Viteza u BiH, i to poglavito za zločin u selu Ahmići za 100 mrtvih, i time se bavi od svog osnutka već pune četiri godine, za čitavo to vrijeme kleveće Hrvate i hrvatskim tobožnjim zločinima puni stranice svjetskog tiska i arhive međunarodnih organizacija.

Taj zločin su izvršili britanski vojnici iz sastava UNPROFOR-a a pod zapovjedništvom pukovnika Boba Stewarta u organizaciji britanske tajne službe, a u tradiciji i prema običajima britanske kolonijalne politike.

Pukovnik Bob Stewart, zapovjednika britanskog bataljona UNPROFOR-a stacioniranog u Vitezu, je neposredno nakon pokolja u Ahmićima, na još svježim zgarištima i toplim leševima, pozirao ekipi BBC-a i uzvikivao bez dokaza i istrage pred kamerama: Bloody Croats, Bloody Croats – Prokleti Hrvati ili krvavi Hrvati.

Snimka je bila namjenjen čitavom svijetu, a Sky Newa j

u je objavljivao svaki puni sat širom SAD, Vel. Britanije i engleskog govornog područja.

*ZAŠTO ?*

Cilj ove akcije je bio sprječavanje potencijalnih saveznika Hrvata i Muslimana da se ujedine u obrani, izazivanje sukoba Hrvata i Muslimana kao pomoć Srbima koji su počeli gubiti na bojištu, i pretvaranje srpske agresije u građanski rat što puno više odgovara režiserima ovog rata, nego obrambeni rat.

Da su se udružili potencijalni saveznici Hrvati i Muslimani Srbi su mogli biti poraženi, a stanje na terenu se vratiti u vrijeme prije Sarajevskog atentata 1914 i Versailleskog sporazuma.

Nije li čudno da je upravo Bob Stewart glavni tužitelj Hrvata iz Bosne i Hercegovine na Sudu u Haagu i da su njegovi vojnici iz Chichesterske i Yorkshirske pukovnije bili nevjerojatno neprijateljskog držanja prema hrvatskom stanovništvu Lašvanske doline.

Tajni napuci britanskim vojnicima u BiH su bili: Srbi su saveznici, a Hrvati su katolici poput Iraca. Gospoda iz Narađaste lige koja već tri stoljeća pustoše Sjevernom Irskom su Hrvate, potičući i naoružavajući Muslimane, držali 14 mjeseci u potpunom okruženju i izgladnjivanju u nadi da će kapitulirati. Proboj blokade je načinio dr. Sloboda Lang organizacijom konvoja “Bijeli put za Novu Bilu”.

Nelogično i nedobronamjerno je nakon zlodjela srpskog okupatora od Vukovara, Zadra, Gospića, Okučana, Novske, Županje, Dubrovnika, do četverogodišnje opsade Sarajeva, Zepe, Srebrenice, Goražda, Bihaća i drugih srpskih opsada i zlodjela, suditi pune četiri godine malobrojne Hrvate iz Bosne za zločin u malom selu Ahmići, a namjere su da se nastavi suditi Hrvatima iz Hrvatske koju su sudjelovali u oslobađanju vlastiti države u nemogućim uvjetima nametnutog embarga, pod kvalifikacijom međunarodnog sukoba i kršenja međunarodnog prava.

Mogu s pouzdanjem reći da osim srpsko-crnogorske inicijalne dugo i pomno pripremane i izvršene agresije na svim prostorima bivše Jugoslavije nikakve druge agresije nije bilo, niti bilo drugog međunarodnog sukoba. Stoga sve kvalifikacije sukoba koje donose pod pritiskom svjetskih centara moći “pravni mudraci” haaškog Tribunala su zlonamjerne, neistinite, lažne i pravno nedolične.

*U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potom i na Kosovu je Europska unija i t.zv. “Međunarodna zajednica” ta koja je naručila od Badinterove pravne komisije analizu Ustava SFRJ iz 1974, a neizvršavanjem odluka te komisije isplanirala je i započela rat protiv svih njenih naroda.

Obvezujući zaključci Badinterove komisije iz siječnja 1992 godine su glasili: SFRJ je prestala postojati, bivše republike – federativne jedinice – novonastale države su punopravne slijednice SFRJ s pravom na međunarodno priznanje i sukcesiju zajedničke imovine prema udjelu. * Europska unija i “Međunarodna zajednica” nisu postupile prema pravorijeku zaključaka neovisne Badinterove komisije koji su je obvezivali kao naručiteljicu, a koji bi osigurali trajan mir na prostoru bivše SFRJ.

*One su nakon napada na Sloveniju, užasnih razaranje, genocida i progona koje je srbizirana federalna vojska JNA pod komandom Slobodana Miloševića i generalštaba u Beogradu počinila u Hrvatskoj 1991, tu i takvu vojsku –JNA-, koja je raspadom federalne države SFRJ i nastankom novopriznatih država, prema zaključcima Badinterove komisije izgubila državu čija je vojska bila, one su tu i takvu vojsku morale razoružati, raspustiti, uhititi one koji su već počinili ratne zločine, suditi im, teško naoružanje uništiti i izvrstiti demilitarizaciju prostora bivše SFRJ.

Zatim su morale organizirati mirovnu konferenciju novonastalih država koja bi utvrdila buduće međusobne odnose i međusobne obveze država slijednica i sukcesiju.

To bi bilo istinsko i trajno mirovno rješenje sukoba na prostoru bivše Jugoslavije prema ustaljenim pravnim normama i u skladu s takozvanom politikom demokratiziranja ostatka svijeta, ljudskih prava, prava manjina itd.

* Sve je to u to vrijeme bilo lako izvodljivo jer je nestalo SSSR-a i Varšavskog pakta. Europska unija i ostatak “Međunarodne zajednice” nisu učinili ništa od toga na što su bile obvezne. Suprotno zaključcima Badinterove komisije one su toj i takvoj vojsci, koja se pokazala kao zločinačka i spremna na sve u Sloveniji i Hrvatskoj, naredile da se s kompletnim teškim naoružanjem i s komandnim kadrom povuče pod pratnjom njenih vojnih promatrača u Bosnu i Hercegovinu, u kojoj se nalazilo 70 % svih vojnoindustrijskih pogona bivše države. Tamo su se nalazile već do zuba naoružane stacionirane trupe JNA i naoružane paravojne srpske jedinice i jedinice Srba iz Srbije.

*Međunarodna je zajednica ovo sve znala. Donijevši ovakvu odluku namjeravala je drugačiji rasplet događaja, a ne ostvarenje trajnog mirnog rješenja. * Očekivanja su vjerojatno bila da će snage JNA u uvjetima općeg embarga na uvoz oružja žrtvama agresije brzo pokoriti tamošnje Hrvate i Muslimane i da će reorganizirana i osnažena tamošnjim JNA trupama i paravojnim srpskim jedinicama ponovo izaći na granice bivše SFRJ.

Jedan od razloga što do sada stoji zastava bivše države pred zgradom UN je ovaj, da do danas stanje još nije definirano, pa zakulisni režiseri događanja na ovim prostorima drže one nedemokratsku, tiransku, tom zastavom simboliziranu Jugoslaviju još uvijek mogućom.

Protiv nje se u čitavoj njenoj povijesti od 45 godina oni nisu nikada pobunili, nisu u njoj kontrolirali stanje ljudskih prava i sloboda, slobode medija, niti su slali svoje promatrače i kritizirali politiku Titove diktature ” s ljudskim likom”.

Tu su državu primali u sve međunarodne organizacije sve do 1990 bez ikakvih uvjeta unatoč masovnim ubojstvima, teroru, zatvorima, logorima, Golom otoku i punoj cenzuri u medijima, Bijeloj knjizi, verbalnom deliktu i sličnom. Oni su branili i još uvijek brane ovdje “socijalizam s ljudskim likom”, istim onim ljudskim likom kakva je bila i njihova politika na prostoru bivše Jugoslavije u proteklih 10 godina. To je njihov model budućeg društva za treće tisućljeće.

*Ja tužim Europsku unije, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu i čitavu takozvanu “Međunarodnu zajednicu” zbog neprovođenja zaključaka Badinterove komisije.*

Posljedice neprimjenjivanja tih zaključaka su gotovo 300 000 mrtvih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tome treba pribrojiti i žrtve na Kosovu.

Vjerojatno je da je ranjeno između 70 – 100 000 tisuća ljudi, a silovano je od 50 000 tisuća muškaraca i žena. Milijuni su protjerani, a broj duševno i tjelesno osakaćenih je ogroman i nedovoljno poznat.

Razaranje su ogromna, a treba spomenuti i nepregledna minska polja kao ostavštinu rata za budućnost.

*Tužim Evropsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i takozvanu  “Međunarodnu zajednicu” i sve njihove aktivne političke i vojne posrednike za propuštene radnje u sprijecavanju zločina, za planiranje i aktivno dugogodišnje sudjelovanje u zločinu. Posebno tužim Europsku uniju zbog naredbe o povlačenju kompletno naoružane vojske bez države-JNA, s kompletnim zločinačkim vojnim komandnim kadrom u Bosnu i Hercegovinu, kada se već vidjelo i znalo sve o namjerama i ponašanju te vojske i njenim ciljevima.

Tužim ih za neprekidno podržavanje zločinačkog režima Slobodana Miloševića i vojnog vrha u Beogradu i Radovana Karađića na Palama.

Tužim Evropsku uniju, UN, “Međunarodnu zajednicu” i sve aktivne tvorce i izvršitelje takozvanih mirovnih rješenja na prostoru bivše SFRJ zbog uvođenja EMBARGA na uvoz oružja žrtvama agresije i režiranju i produljavanju njihove patnje do dana današnjeg.

*U prigodi mnogih nastupa članova Evropske unije, UN, OSCE, Kontaktne skupine i drugih predstavnika “Međunarodne Zajednice” u Bosni i Hercegovini, a to se danas više nego ikad vidi u Hrvatskoj i na Kosovu, vrlo se često govori da je prostor bivše SFRJ laboratorij u kojem se provodi eksperiment organiziranja multietnickih i multikulturalnih zajednica u uvjetima Novog svjetskog poretka i globalizacije.

*Tužim Europsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i “Međunarodnu zajednicu”, vladine i nevladine organizacije i sve ostale aktivne organizatore rješavanja politice budućnosti naroda na prostru bivše SFRJ zbog provođenja eksperimenta nad živim ljudima.

* Prema zakonima svih civiliziranih država svijeta zabranjuje se provođenje bioloških, političkih, društvenih i drugih eksperimenata nad živim i sa živim ljudima. Takvi kriminalni politički eksperimenti su bili nacizam, fašizam i komunizam, a možemo reći da je i globalizacija jedan monstruozni eksperiment sa svim živim stanovništvom svijeta čiji ishod mnogi narodi neće preživjeti.

Najbolji dokaz za to je upravo eksperiment “Međunarodne zajednice” u zemljama bivše Jugoslavije i hladnokrvno i pasivno laboratorijsko promatranje izdržljivosti lokalnog “urođeničkog” stanovništva u uvjetima opsade, ranjavanja, smrti najbližih, i lišavanja svake vrste koje se pri opsadi Vukovara, Zadra, Dubrovnika, Gospića, Sarajeva, Srebrenice, Žepe, Jajca, Bihaća i drugih mjesta odvijalo pred očima njihovih promatrača i oružanih snaga UN-a i Snaga za brzo djelovanje Velike Britanije i Francuske. Čak su razvili i monstruozni turizam pri čemu su najviši predstavnici vlasti tih zemalja i međunarodnih organizacija obilazili i proučavali živi materijal na terenu pružajući mu minimalnu i neadekvatnu pomoć. (Primjer je bacanje paketa iz aviona, često u minska polja, s nepriličnim sadržajem: igračkama za djecu, aspirinima, otpadnim sanitetskim materijalom i lijekovima s isteklim rokom trajanja, serumom protiv malarije u uvjetima zime u Bosni od -20 C, i slično).

Ako se zabranjuje po zakonima svih civiliziranih zemalja eksperiment na živom čovjeku pojedincu bez njegovog pristanka, koji to zakon bilo koje zemlje svijeta dopušta eksperiment s čitavim narodom. Toga nema u povelji UN-a i protivno je svim pozitivnim zakonima svijeta.

*Tužim Europsku uniju, UN, OSCE, Kontaktnu skupinu, NATO i “Međunarodnu zajednicu” i sve druge aktivne sudionike tragedije u zemljama bivše SFRJ za neprekidno dugogodišnje klevetanje žrtava agresije i zbog nehumanih mjera dugogodišnjeg provođenja eksperimenta.

*  Ovu tužbu treba podnijeti Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasbourgu i bilo kojoj drugoj kompetentnoj nadležnoj instituciji za takve vrste zločina i prijestupa. 

Politika koja se već 10 godina provodi nad svim narodima s prostora bivše Jugoslavije, osim Slovenije, može se po monstruoznosti usporediti s eksperimentima protiv naroda u Trećem Reichu ili u SSSR-u u vrijeme Staljina. Obadva su ova režima osuđena kao monstruozna po opsegu i veličini zločina.

Apeliram na sve ljude željne i žedne pravde da se pridruže i podrže ovu tužbu, jer ovo je jedini način da se oslobode žrtve zločina zatočene u zatvoru Međunarodnog suda za Ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande u Haagu, koji prijeti da će progutati poput Minotaura sve one koji su prekršili odredbe Embarga na kupnju oružja i usudili se spašavati i privremeno se osloboditi od planiranog globalizacijskog istrjebljujućeg eksperimenta.

Haaški Tribunal nije utemeljen za kažnjavanje zločina protiv čovječanstva, nego je utemeljen da bude prijetnja svim pokušajima budućih oslobodilačkih pokreta protiv neokolonijalizma u budućim uvjetima Novog svjetskog poretka i globalizacije koju planiraju svjetska financijska i vojna oligarhija zemalja G – 7.

Pozivanjem na pravdu za sve možemo se tako ujediniti da nam se ne može prebacivati nacionalizam, fašistoidnost ili bilo koja druga etiketa kojom nas se neprekidno tjera sa svjetske političke scene kao nedorasle, nepouzdane i nesposobne za demokraciju i slobodu.

Ovo je jedini način da sve žrtve prokažu svoje mučitelje i zlostavljače i da skinu sa sebe prijetnju i stvarnost protektorata.

Ovo bi bio presedan i dobar znak i za druge narode svijeta koji pate od istoga zla. U nadi da će ovaj apel i pravni projekt podržati većina onih koji ga budu pročitali i pojedinci svih naroda žrtava, mogla bi se otvoriti nova budućnost za sve pogođene narode Hrvate, Muslimane, Albance, pa čak i Srbe koje podrška Međunarodne zajednice u njihovim zločinima i nepravdama lišava mogućnosti katarze i preuzimanja odgovornosti za zločine i počinjene nepravde drugim narodima. Na taj im se način oduzima normalna budućnost i čuva ih se za vječitu instrumentalizaciju u nanošenju nepravdi i zla drugima. Ono što dobivaju zauzvrat u stvari je kazna, a ne zalog budućnosti.

U Zagrebu, 3.03.2000.

Komentari

Kornelija Pejčinović

GDJE JE NESTALO SUKCESIJSKIH 589 MILIJUNA DOLARA?

Published

on

IZ MOG RATNOG ARHIVA – INDIVIDUALCA IZ “POZADINSKE FRONTE”

Kako su nestali novci depozita Narodne Banke Jugoslavije deponirani u stranim bankama?

Jednostavno. „Međunarodna zajednica“ nakon odluke Badinterove komisije o raspadu SFR Jugoslavija i priznanja novonastalih država bivše SFRJ nije stavila zabranu na korištenje tog novca iz saveznog deviznog depozita do okončanja sukcesije. Ona je pravo potpisa, upravljanja tim novcem prepustila Slobodanu Miloševiću, predsjedniku „Nove Jugoslavije“ u nadi da će ovaj brzo obnoviti staru SFR Jugoslaviju. A on je tim novcem sve do 1995 vodio rat protiv novonastalih država, bivših republika SFRJ, a kasnije ga koristio u ratnim operacijama na Kosovu.

Zar se nitko više ne sjeća kako je 1992 za predsjednika vlade Srbije doveden iz SAD-a Milan Panić, američki državljanin, za čijeg se upravljanja Srbijom vodio najkrvaviji rat u Bosni i Hercegovini i počinjena su najveća zlodjela na okupiranim područjima Hrvatske i BiH.  Time je ratu dat svojevrstan legitimitet.

Kada je 1991 bilo govora da bi Rudy Perpich, bivši guverner Minessote, došao u Hrvatsku za ministra vanjskih poslova vlada Georgea Busha seniora mu je zaprijetila da će istog časa izgubiti američko državljanstvo. Otkud tolika razlika u tretmanu Rudya Perpicha i Milana Panića? Pa valjda u tome što je Rudy Perpich uspješan Hrvat i nije smio doprinijeti svojim zalaganjem za Hrvatsku u vrijeme globalizacije kad nitko neovisnu Hrvatsku nije htio.

I danas, nitko da bi se sjetio Milana Panica, američkog državljanina, ratnog srpskog predsjednika i etničkog čistača Hrvata i muslimana. Pa za njegovog predsjednikovanja Srbijom opsjedani su Foča, Goražde, Žepa, Višegrad, Jajce, Sarajevo, Mostar, a s Trebinja i iz Crne Gore su slani topovski pozdravi Dubrovniku. Kada se govori o zločinu u Srebrenici, nitko da bi se prisjetio koordinirane uloge francuskih generala Maurillona i Bertrand de la Presla koji su prisilili Hrvate i muslimane, koji su se uspješno suprostavljali srpskoj agresiji i branili Foču i Goražde, da se razoružaju i da UNPROFOR-u predaju oružje, zauzvrat im je UNPROFOR trebao garantirati sigurnost.

Muslimani i Hrvati su razoružani a Foča i Goražde su pale u srpske ruke a onda je nastao egzodus razoružanog naroda i pokolj u Srebrenici. Na Međunarodnom sudu u Haagu sudi se najviše Hrvatima, malo Srbima, a gotovo nimalo muslimanima, a na ulogu francuskih generala i Milana Panica su i“međunarodna zajednica“i žrtve i mediji potpuno zaboravili. Ni njima, francuskim generalim, ni britanskim i francuskim snagama za brzo djelovanje, nitko ne sudi.

Britanci u hrvatskim odorama poklaše i zapališe Ahmiće a Hrvati završiše u Haagu na Sudu.

„Međunarodna zajednica“ koja je bila tako striktna u primjeni svake restriktivne mjere prema Hrvatskoj, blagoslovila je srpsko=jugoslavensko trošenje zajedničkog novca bivših republika u svrhu vođenja rata protiv istih. Na ovaj su način narodi bivše SFRJ doista financirali rat protiv samih sebe, a farsa je i čitavo natezanje oko sukcesije s praznom kasom.

Prema međunarodnom pravu ta se sukcesija morala obaviti nakon objavljivanja odluka Badinterove komisije. 1992 Jugoslavija se raspala i tada je trebalo sazvati mirovnu konferenciju, utvrditi granice i međusobne obveze novih država. Trebalo je raspustiti saveznu – SFRJ – vojsku, JNA, koja je ostala naoružana banda bez države i ravnomjerno prema uplati u saveznu blagajnu Federacije raspodijeliti ratnu opremu i sav novac iz deviznog depozita Narodne Banke Jugoslavije. I sva ratna oprema i taj novac spadaju u sukcesiju.

Međutim, to se nije dogodilo. Da se dogodilo, u tom slučaju bili bi ukinuti i efekti embarga na uvoz oružja žrtvi, a to bi, uz pravovremeno diplomatsko priznanje značilo i brzi kraj rata.

Ovaj rat je ustvari bio stavljanje nenaoružanog naroda u laboratorijske posebne uvjete, u arenu, s do zuba naoružanom vojskom, isto onako kako se to s kršćanima činilo u antičko rimsko vrijeme, kada su se gladijatori ili nenaoružani kršćani borili goloruki s divljim zvjerima  na opće veselje i delirij krvožedne publike /u ovom ratu
 „krvožedne publike međunarodnih zajednice“ i njezinih diplomatskih emisara/.. Time se unaprijed planirao željeni ishod sukoba.

„Međunarodna je zajednica“ svjesno gurnula narode bivše države u ovaj rat ostavivši Slobodanu Miloševiću i vojsku i savezni devizni depozit za ratovanje. A danas smo prisiljeni od te iste „Međunarodne zajednice“ tražiti kredite s lihvarskim kamatama za obnovu kuća, gospodarstva, čišćenje mina i spaljivanje ogromnih količina starih lijekova i sanitetskog materijala kojima je još 1940-te istekao rok korištenja a koje su nam „humanitarno“ slali kao pomoć i pri tome su se  oslobodili otpada, a  kao „humanitarci“ su bili oslobođeni od poreza u svojim državama.

Zar to nije sjajan posao bez rizika?

Radi se o tome da preživjela žrtva  mora od „međunarodne zajednice“ koja ju je izložila ratnom razaranju i ubijanju tražiti kredita s visokim kamatama za obnovu a ti lihvarski krediti garantiraju veliku dobit oligarhiji koja najprije natjera žrtvu da financira sama rušenje i zločin nad sobom a onda ju, kad je sve strahote preživjela i iznenadila svojim opstankom, prisiljava na lihvarske kredite s okrutnim uvjetima.

Trgovački putnici ove krvave, od pamtivijeka uspješne multinacionalne kompanije su bili: Gianni de Michelis, Hans van den Broek, Lord Owen, lord Carrington, Tornwald Stoltenberg, Cyrus Vace, Richard Holbrook, Madeleine Albright, Carl Bildt i ostali predstavnici ove međunarodne menažerije.

Za njih je rat odličan posao, a žrtve oni gledaju s visoka, i  preziru i one stvarne žrtve i počinitelji zločina nad njima.

Najviše se dobra svome narodu može učiniti ako se pri svakom diplomatskom susretu, sastanku i pri potpisivanju međunarodnih ugovora sve ove činjenice ima neprekidno na umu. To se mora znati u svim razgovorima, ali ne spominjati. Ako se „međunarodnoj zajednici“ tako pristupa onda se i drugačije gleda na ponude iz kataloga bjelosvjetskih „programa visokih idealističkih humanističkih proizvoda“.

Abolicijom svojih 85 000 četničkih izvedbenih subjekata „međunarodna je zajednica“ zaštitila svoje saveznike. A naši nisu njihovi pa im se zato sudi u Hrvatskoj i u Haagu. Svi koraci koje čini financijska oligarhija  iza scene pod imenom „međunarodne zajednice“ odvijaju se uvijek pod egidom „visokomoralnih ciljeva, civilizacijskih tečevina, demokratskih vrijednosti, pravde, istine, poštenja, ljudskih prava i transparentnosti“. A to je Prokrustova postelja na kojoj se može bespomoćnu žrtvu mučiti bez sankcija, vremenski neograničeno, izduživati, skraćivati, istezati, rezati sve dok pri tome diše, a pri tome još uspjeti ucjenama izvući velike financijske i ine koristi na koje žrtva silom pristaje sve da bi prekratila muke. Tako se čini dok žrtva ne bude po mjeri postelje kojoj se neprekidno mijenjaju dimenzije. Žrtva može i podleći tom „tretmanu ljudskih prava“, ali s obzirom na  korist koju je međunarodna lihvarska gospoda izvukla to više nije ni važno.

Takve Prokrustrove postelje i njihovi obslužitelji su razne misije poput OESS-a, EU-a, UN-a nadzori i stalne packe velepolsanstava, većina nevladinih „humanitarnih“ udruga – obavještajnih ekspozitura velikih sila u kriznim područjima. I Sud u Haagu je organiziran za žrtve agresije. Međunarodni protektori „urođeničkih“ naroda majstorskom izvedbom višestoljetne kolonijalne prakse velikih sila zavadi pa vladaj ugrožavaju sve stanovnike područja kojima su postavljeni kao „zaštitnici – protektori.“

Tako su Hrvati i Muslimani kao žrtve agresije stjerani u Federaciju BiH da se mrze i svađaju oko udjela u vlasti,  oko teritorija, oko broja optužnica za ratne zločine i tretmana u Haagu, jednom rječju oko svega, dok strani grabežljivci uništavaju njihovu baštinu, zemlju, zakapaju opasne tehnološke otpade na njihovom teritoriju, na pr. Francuzi na Vrelu Bosne, pljačkaju i trže njihova kulturna i ina dobra. S druge pak strane ta gospoda nema zamjerki i štiti najstrašnijim zločinima osvojenu, od domicilnog stanovništva, hrvatskog i muslimanskog, poput Izraela, očišćenu, etnički čistu, srpsku zajednicu u republici srpskoj dok istovremeno na sav glas propovjeda toleranciju i multietničnost u Federaciji BiH, Hrvatskoj i Makedoniji.

Pri tomu i oni i žrtve neprekidno optužuju pokojnog predsjednika dr. Franju Tuđmana da je djelio Bosnu a što većina žrtava prihvaća i hrani se tom otrovnom gljivom da utoli glad.

Može li netko odgovoriti: Zašto je Sloveniji nekažnjeno dopušteno da bude čista etnička država!!!??? A u Hrvatskoj se zahtijeva veća prava za nacionalne manjine nego za većinsko stanovništvo.? Pa nisu Hrvati u agresiji 1991-1995 ugrozili, ubijali, izgonili, protjerivali Srbe, Muslimane, Rusine, Madžare, Ukrajince i sami sebe nego je to činila srpska manjina uz pomoć JNA i Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Žrtvama se sudi, a u nametnutom nepravednom miru im je dato da se iživljavaju i iscrpljuju u vanjskim efektima sudskih, pravnih smicalica sa Slobodanom Miloševićem u Haagu, što je jedna manipulacija više da se počasti žrtve lažnom katarzom „pobjede pravičnosti“ kakvu mogu jedino smisliti direktni sotonini poslenici.

Eto „poštenja, pravde i humanizma“ imperijalnih sila G-7 sve u ime „bolje budućnosti“ svih. Tko ima oči nek vidi! Tko ima uši nek čuje! Tko ima mozga nek razmisli!

I na kraju pitam se: Hoće li se ikada naći nekolicina Hrvata dovoljno inteligentna, stručna, hrabra, a uz to nesebična i bogata, pa sve ove činjenice, i one druge koje sam iznijela u svojoj optužnici protiv „međunarodne zajednice“ J accuse – Optužujem, uobličiti u pravu tužbu i predati Sudu pravde u Haagu, Sudu za ljudska prava u Strasbourgu ili sudu u Bruxellesu koji prima svakojake tužbe.

Ovo su sve neoborive činjenice koje ne zastarjevaju a skinule bi povijesnu hipoteku s čitavog hrvatskog naroda, Države Hrvatske i oslobodile sve naše zatočene u Haagu.

Neka se ne zaboravi da javnost država koje sva ova zla čine ne zna što njihovi službeni predstavnici čine u inozemstvu. Ti počinitelji se svoje javnosti boje. Svakojake zločine oni mogu činiti dok istina ne postane bjelodana. U trenutku kada se vješto zaobiđu njihova Orwelijanska „ministarstva istine“ padaju njihove vlade.

Srpska propaganda radi dan i noć. Dovoljno je pogledati niz web stranica na kojima su aktivni. Promislite, čak i američki Quecker rade za Srbe! Možda im i treba nagraditi toliki trud i zauzetost! Što rade Hrvati? Ništa. Ono što rade političke stranke i njihovi članovi je čisti politički analfebetizam, diletantizam, sramota i njihova osobna i hrvatska.  Njihovi istupi na domaćoj i međunarodnoj sceni su ljudski nedolični, neiskusni, nedaroviti, bez dubljih i širih znanja, bez osobnog dostojastva i svijesti da predstavljaju narod i državu i svode se na dodvoravanje strancima i moljakanje.

Mi imamo argumente i oni su neoborivi. Oni mogu izdržati svaku provjeru. Zašto se nema hrabrosti iči pravom protiv silnika. Bitka nije uvijek unaprijed izgubljena. Put prava i istina su nam jedini pravi način u postizanju naših nacionalnih ciljeva. Ništarije i mlitavci se svima gade u životu, u politici i međunarodnim predstavnicicma.. Dobro obrazloženi argumenti iza kojih osoba koja ih izlaže čvrsto stoji,  diplomatski se ponaša s dostojanstvom, sviješću, da  predstavlja svoj narod i državu a ne sebe, izazivaju poštovanje i kod onih nesklonih. Takvo ponašanje je lijek protiv kompleksa manje vrijednosti. To je jedna olimpijska vještina  u kojoj se moramo trenirati i izboriti medalje. I ne zaboravimo: Ono što mi kao narod za sebe i one koji će doći poslije nas moramo učiniti sami, neće učiniti nitko drugi. Bez našeg zalaganja i vjere u Boga neće ni Bog učiniti ništa za nas. On će nam pripomoći, ali se zalagati uz njegovu pomoć moramo sami. Bog među ljudima traži suradnike za svoje veliko djelo. Jesmo li istinski božji suradnici?

U ratno vrijeme napisala i slala na sve strane prof. Kornelija Pejčinović

Komentari

Continue Reading

Kornelija Pejčinović

OVERTONOV PROZOR JE NAJVAŽNIJE OTKRIĆE VAŠEG ŽIVOTA: KAKO SE KORAK PO KORAK UVODE U DRUŠTVO, MORALNO NEPRIHVATLJIVI STAVOVI?

Published

on

Jeste li dobro shvatili što je rod-gender? Jeste li sigurni da je marihuana korisna? Je li SSSR bio osovina zla? Jesu li talibani napredni ratnici koji u Afganistanu ubijaju komunističko zlo? Je li Asad diktator? Želi li Rusija okupirati svijet? Zar se ne čudite što još nisu dječje oči servirane u restoranima?

Najvjerojatnije se ne slažete sa svakim od ovih stavova u nekim od ovih pitanja. Pa onda što ih povezuje? Umjesto uvoda ovoj veoma opasnoj priči i strašnoj tehnici utjecanja na ljudsku svijest postavili smo pitanja. Svi smo mi žrtve ove tehnike i prema kraju ovog teksta sagledat ćete svijet u pogledu ovih i mnogih mnogih drugih pitanja u posve drugom svijetlu.

Biti ili ne biti homoseksualac, pušiti ili ne pušiti marihuanu, je osobni izbor svakog pojedinca. Autori ovog članka ne raspravljaju o osobnim izborima i poštivaju ih. Ali kako se dogodilo da su u mnogim zemljama obadvije ove činjenice uključene u sustav pravila, normi i zaštićene zakonom. Zašto je i komu to bilo potrebno?

Joseph Overton je američki sociolog koji je ovu tehniku opisao kao promjenu društvenih stavova, normi, koje su prije toga bile ukorijenjene, fundamentalističke. On je u svojim djelima odbacivao  prirodni slijed stvari kao neistinit, lažan. Svoju tehniku opisao je kao tzv. „Prozor za raspravu“, ili „Prozor mogućnosti“ ili kako je poslije smrti ovog znanstvenika nazvan „Overtonov prozor.“ Prvotno ovaj prozor opisuje granice moralnosti  i sliku svijeta koja je vladajuća u društvu unutar koje političari mogu djelovati a da se ne bi iznenada sukobili sa stavovima izbornog tijela. Međutim, ove se granice postupno mogu mijenjati što omogućuje da se ucijepi svaka ideja u svijest čak i izuzetno moralnog društva.

OVERTONOV PROZOR JE JEDNOSTAVNA I UČINKOVITA TEHNIKA KOJA OMOGUĆAVA UCJEPLJIVANJE SVAKE IDEJE U SVIJEST ČAK I VISOKO MORALNOG DRUŠTVA.

Pročitajte ovaj članak i postat će vam jasno na koji su način homoseksualnost i istospolni brakovi legalizirani. Postat će vam jasno kako će se u skoroj budućnosti u Europi potpuno legalizirati pedofilija i incest  jednako kao i eutanazija djece.

Što se može postići korištenjem ove tehnike koju je opisao Overton?

Moguće je stvarati neprijatelje i robove od vlastitog naroda, legalizirati istospolne brakove, razoriti instituciju obitelji i još mnogo toga. Jednostavno SVE.

METODOLOGIJA JE TAKO RAZRAĐENA DA JE NEUSPJEH NEMOGUĆ.

Joseph Overton je opisao kako se neke ideje potpuno strane našem društvu mogu izvaditi iz smeća i odbačenosti, oprati ih i ako treba pretvoriti ih u zakon.

Prema teoriji Overtonovog prozora svaka ideja ili predmet društvenog života ima svoj tzv. PROZOR MOGUĆNOSTI. Unutar tog prozora o ideji se može ili ne može naširoko javno raspravljati, popularizirati je ili ozakoniti je. Prozor se pokreće promijenom raspona mogućnosti od jednostavnog stava do „nezamišljivog“ – potpuno stranog suvremenom moralu ili čak potpuno neprihvatljivog stava koji se dovodi do pozicije „ozakonjene politike“.  Na taj način ideja postaje naširoko raspravljena i prihvaćena od moderne svijesti i čak ozakonjena.

SVAKA IDEJA IMA SVOJ TZV. PROZOR MOGUĆNOSTI. UNUTAR TOG PROZORA O IDEJI SE MOŽE NAŠIROKO RASPRAVLJATI, PODRŽAVATI JE, POPULARIZIRATI ILI OZAKONITI JE. TAJ SE PROZOR KREĆE MIJENJAJUĆI RASPON MOGUĆNOSTI OD STAVA DA JE „NEZAMISLIVA“ DO PRIHVAĆANJA KAO „LEGALNE POLITIKE“ I ČAK OZAKONJENE POLITIKE.

To nije ispiranje mozga nego je daleko profinjenija tehnika. Njena je učinkovitost osigurana korak po korak tako da postepeno utječe na sustav koji dopušta tom procesu da ostane neprimijenćen od društva koje postaje siguran plijen.

Evo primjera kako se polako i postepeno započinje proces:

Najprije se započne diskusija o nečemu što je bilo neprihvatljivo u prošlosti a onda se počne smatrati prikladnim i u konačnici drušvo se podvrgne, podčini novom zakonu koji cementira i štiti jednu pojavu koja je ranije u prošlosti bila „nezamisliva“.

Evo uzmimo nešto što je sasvim nezamislivo u civiliziranom svijetu danas. UZMIMO KANIBALIZAM kao ideja da građani jedu jedni druge. Je li ovaj primjer dovoljno strašan?

Do danas je očito da se kanibalizam ne može smatrati prihvatljivim ili legalnim načinom života. Nema govora o tome ! Moderno društvo bi se žestoko usprotivilo svakom pokušaju otvorenog zastupanja takve ideje. Tako u pojmovnom slijedu Overtonovog prozorautvrđujemo da je mogućnost legalizacije ove teorije u prozoru mogućnosti ravna nuli. Prema Overtonovoj teoriji to bi se nazvalo „nezamislivim.“ Sada iskušajmo model u procesu kako se „nezamislivo“ može ostvariti u životu nakon što prođe kroz sve stupnjeve Prozora mogućnosti.

SUSTAV

Ponovimo: Overton opisuje metodu kao sustav a tehnika omogućuje legalizaciju ideje. SVAKE IDEJE.

Upozorenje! On nije ponudio recept. On nije oblikovao svoje misli na određeni način. On je opisao radnu metodu – sustav koraka, slijeda radnji koje neizbježno dovode do željenog ishoda, cilja. Korištena kao oružje ova tehnika može biti učinkovitija od atomske bombe u razaranju ljudske zajednice.

STUPANJ Br. 1: KOLIKO RADIKALNO!

Ideja kanibalizma je doista grozna i neprihvatljiva u modernom društvu. O tomu se ne raspravlja u tisku a još manje u „pristojnom društvu“. Na toj točci je kanibalizam „nezamišljiv.“ Kanibalizam je grozan i zabranjen. Stoga onaj prvi pokret Overtonovog prozora je da kanibalizam prenese s područja NEZAMISLIVOG na područje RADIKALNOG.

S obzirom da imamo slobodu govora ….. zašto nebismo o tome razgovarali?

Na koncu predpostavlja se da i znanstvenici o svemu razgovaraju i sve proučavaju. Za znanost nema tabu tema. Kad je tomu tako zašto ne bismo organizirali jedan etnološki simpozij pod naslovom: EGZOTIČNA TRADICIJA POLINEZIJSKIH PLEMENA. Tu će se raspravljati o povijesti tog predmeta – kanibalizma – kao o dijelu današnje znanosti. Kao rezultat takvog simpozija dobit ćemo kao činjenicu autoritativno mišljenje o kanibalizmu.

Eto vidite kako smo došli do toga da možemo raspravljati o kanibalizmu a da ostanemo u granicama ugledne znanosti.

Overtonov prozor se pokrenuo. Već imamo početak novoga stava koji omogučuje prijelaz od nepomirljivo negativnog društvenog stava k pozitivnijem stavu. Istovremeno uz održavanje znanstvenog skupa pokreće se i DRUŠTVO RADIKALNIH KANIBALA. Potpuno je nevažna činjenica da ono može postojati samo na internetu. Važno je da će se ono spominjati i citirati u određenim masovnim medijima.

Najvažnije je da Drušvo radikalnih kanibala stvara presedan. Zatim ovi su ekstremisti potrebni za stvaranje novog društvenog pojma – radikalnog strašila ili „loših kanibala“ a o drugim strašilima kasnije. U početku je dovoljno objaviti priče o tome što britanski znanstvenici i radikalni ekstremisti misle o jedenju ljudskog mesa.

Kao rezultat ovog prvog pokretanja Overtonovog prozora tema koja je donedavno bila tabu postala je predmet rasprave i nije više zastrašujuća, nije više sveta. Monolit je rascjepljen i stvorena „siva sjena“.

STUPANJ br. 2: A ZAŠTO NE?

Kako se prozor kreće kreće se i kanibalizam od radikalne paradigme u prostor MOGUĆEG.Na tom stupnju nastavljamo citirati „znanstvenike“. Ne smijemo se ne obzirati na znanost, zar ne? Radi se o spoznaji, o znanju o kanibalizmu, zar ne? Svatko tko odbija raspravu može se etiketirati kao čistunac, cjepidlaka ili hipokrit. A kako je hipokrizija za osudu kanibalizmu se može elegantno pridati novo ime, naprosto takvo da se nitko se nitko ne usudi etiketirati one koji „misle različito“.

PAŽNJA! Ovdje je vrlo važan trenutak STVARANJE EUFEMIZAMA. Da bi de legalizirala nezamisliva ideja nužno joj je promijeniti ime. Tako se više uopće neće govoriti o kanibalizmu. To se odsada zove antropologija. Ovaj pojam će također biti uskoro potrošen i zamijenjen novim.

Novo ime odvodi od bitnog značenja. Riječ se udaljuje od značenja i smisla koji je oprečan običnom jeziku. Kanibalizam se pretvara u antropologiju, a onda u anthropophila slično načinu kako  kriminalac mijenja svoje ime u putovnici.

ZA LEGALIZACIJU NEZAMISLIVE IDEJE NUŽNA JE PROMJENA IMENA

Usporedno s igrom imena stvaraju se povijesni, mitološki, stvarni ili izmišljeni pojmovi, to je ovdje nevažno. Važno je da je postupak valjan i utvrdit će se ili će se izmisliti „dokazi“ ili činjenice da se anthropophila u principu može legalizirati.

–        „Sjećaš li se legende o majci koja žrtvuje sebe i daje svoju krv piti djetetu koje umire od žeđi?“

–        „Što reći o pričama o antičkim bogovima koji su … – što je rimljanima bilo normalno!“

–        A onda kršćani nama bliski ritualno piju krv i jedu meso svoga boga. Nećete valjda kriviti kršćansku crkvu da čini nešto nedolično? Tko ste vi da to činite?

Glavni cilj svih ovih točaka – bar djelimično – udaljiti jedenje ljudskog mesa izvan granica zločinačkog. Ako se to dogodilo ma i samo jedamput u cijeloj povijesti.

STUPANJ br. 3: PRETPOSTAVLJA SE DA ĆE BITI OVAKO

Jedamput kad je ozakonjen presedan je presedan. Sad se otvara mogućnost da se Overtonov prozor pokrene od PRIHVATLJIVOG prema RAZUMNOM.

To je treći stupanj koji je završni u raspodjeli monolitnog problema koji je bio prije bio TABU.

·      „Pobuda, želja da se jede ljude je genetska crta, to je dio ljudske naravi.“

·      „Ponekad morate jesti ljudsko meso u nekim neizbježnim okolnostima.“

·      „Ima ljudi koji žele biti pojedeni.“

·      „Antrhropophilisti su izazvani.“

·      „Zabranjeno voće je najslađe.“

·      „Slobodna osoba ima slobodu da odlući što će jesti.“

·      „Nemojte pridržavati informacije. Dajte da svi znaju je li jedna osoba anthropophilist ili je antropofob.“

·      „Je li anthropophilia štetna? To zacijelo nije bilo dokazano.“

Bojno polje za vještački stvorenu društvenu svijest je stvoreno. Postavljena su dva strašila na kraju niza: Namjerno stvorene radikalne strane po pitanju kanibalizma. Poduzimaju se napori da se krivo predstavi većina ljudi (onih normalnih koji ne žele ostati ravnodušni po pitanju skidanja tabua s kanibalizma) i povezati ih sa strašilima koji predstavljaju krajnost i prikazati ih kao mrske radikale. Strašila igraju veoma važnu ulogu u podsticanju psihičke ludosti: agresivni fašist mrzi antropofagiju i želi spaliti žive kanibale, židove, komniste i crnce. Prisutnost u masovnim medijima naći će svi gore nabrojeni osim onih normalnih koji se prirodnu suprostavljaju legalizaciji kanibalizma.

Takva okolnost osigurava da tzv. „anthropophilist“ ostane negdje u sredini u sferi zdravog dok su sada oni strastveno suprostavljeni osuđuju kao „radikali“ na obadvije strane.

„Znanstvenici“ i novinari na toj točci su zauzeti dokazivanjem da su jednom u svoje vrijeme ljudi jeli jedni druge otkad postoji čovječanstvo i da je to po prirodi normalno. Sada predmet anthropophilie može biti pokrenut s područja RAZUMNOG u kategoriju POPULARNOG. Overtonov prozor se kreće dalje

ČETVRTI STUPANJ: IDEMO U PRAVOM SMJERU

Predmet kanibalizma je zadobio novu potporu. Podržan je upadom u područje koje povezuje predmet s povjesnim i mitološkim likovima i moguće sa suvremenim medijskim ličnostima.

Anthropophilia postaje naširoko prisutna u novostima i u govornim emisijama talk – show. Ljude jedu na ekranima kazališta, u pjesmama i video iscječcima …. Jedan od načina na koji se postaje u zaletu i popularan zove se „Pogledaj oko sebe“:

·      „Zar niste znali da je onaj slavni kompozitor bio … kako se ono kaže … anthropophil?

·      Onaj dobro poznati poljski scenarist je bio anthropophil čitavog života. Čak je bio diskriminiran zbog toga!“

·      „Ma pogledaj koliko je njih bilo strpano u ludnicu! Koliko je milijuna moralo u progonstvo i kolikim je oduzeto državljenstvo! Usput rečeno, kako Vam se sviđa novi hit Lady Ga-Ga, Pojedi me luče moje?“

Na tom stupnju predmet je doveden do vrha i počinje se ubacivati u masovne medije, show business i politiku.

Druga učinkovita strategija: Bit ideje se snažno uvukla među novinare, goste u govornim emisijama, u lokalnom vodstvu itd. Ovi su ljudi nesposobni  za dubinsku analizu jer imaju pred sobom samo date informacije a specijalisti su izvan rasprave i ostaju izvan krugova javnog mnijenja.

Tek kad dokazivanje postane dosadno i iscrpi sebe dolaze posebno pripremljeni profesionalci i kažu: Dame i gospodo, u stvarnosti su stvari drugačije. Koga je briga što se to i to, treba činiti tako i tako.“ I ova osoba daje raspravi konačni smjer. Taj novi smjer je predodređen od strane glavnog manipulatora PROZORA.

Kanibale se predstavlja kao ljudsku vrstu u brižljivo ojačanoj pozitivnoj slici. Da bi se opravdala leglizacija kanibalizma oni kriminalci koji je provode predstavljeni su tako da to predstavljanje nema nikakve veze s biti stvari:

·      „Oni su kreativne duše. Pa dobro, on je pojeo svoju  ženu, pa šta?!!“

·      „Oni stvarno vole ono što jedu. Jesti znači voljeti!“

·      „Anthropophilisti imaju u prosjeku viši stupanj inteligencije. Nastranu anthropophilia oni se drže visokih moralni vrijednosti.“

·      „Anthropophilisti su sami svoje žrtve. Njihov život je od njih učinio to što jesu.“

·      „Oni su tako odgojeni.“

Ovakvo preskakivanje je začin popularnih govornih emisija.

·      „Ispričat ćemo vam priču o tragičnoj ljubavi! On ju je htio pojesti! A jedino što je ona željela je da bude pojedena! Tko tu može presuditi? Tko ste vi da stanete na put toj ljubavi?!“

PETI STUPANJ: OVDJE SMO MI MOĆ

Peti stupanj Overtonovog prozora postignut je kada je predmet dovoljno zagrijan da se pokrene s točke kategorije POPULARNOG u sferu zakonodavne politike. Tu je na djelu legalna osnova. Lobističke stranke na vlasti konsolidiraju korak po korak u sjeni. Prevarantska „sociološka ispitivanja javnog mnijenja“ se objavljuju I pokazuju visoki postotak onih u korist laegalizacije kanibalizma. Političari počinju govore kojima ispituju izglede za legalizaciju. Novo je pravilo „zabranjuje se zabranjivati jedenje ljudi“  koje se usađuje u društvenu svijest.

To je posebna „poslastica liberalizma“ – tolerancija kao sredstvo zabrane tabua – zabrana je razorna za stremljenja čovječanstva.

Za vrijeme ovog konačnog micanja Prozora iz kategorije POPULARNO u polje ZAKONSKE POLITIKE društvo je već blokirano i razbijeno. Najzdraviji dio društva će se i dalje boriti protiv legalizacije one stvari koja je donedavna bila NEZAMISLIVA. Ali kao cjelina društvo je več potčinjeno i prihvatilo je poraz.

Zakoni su stupili na snagu, norme ljudske egzistencije su promijenjene – razorene, predmet će se širiti u škole i predškolske ustanove što znači da će iduće generacije rasti u svijetu u kojem neće imati mogućnosti preživljavanja.
OVO SE DOGODILO PRI LEGALIZACIJI PEDERASTIJE. ONI SADA TRAŽE DA SE ZOVU „GAYS“. UPRAVO SE SADA PRED NAŠIM OČIMA U EUROPI LEGALIZIRA INCEST I EUTANAZIJA DJECE.

KAKO SE OVA TEHNIKA MOŽE RAZBITI

Overton opisuje kako se prozor MOGUĆNOSTI kreće najbrže i najlakše u tolerantnom društvu. U društvu bez ideala i prema tome bez definiranih granica DOBRA I ZLA.

Biste li o svojoj majci govorili kao o torti? Biste li htjeli o tome napisati jedan članak? Biste li o tome ispjevali jednu pjesmu? Biste li dokazali da je biti torta normalno i čak nužno? To je ono što opisuje gore opisan tehnika. Ona ima svoje korijene u mentalitetu „ZNAM DA NEMA GRANICA.“

TAMO GDJE NEMA TABUA NIŠTA NIJE SVETO.

Nema svetih tema o kojima je zabranjemo raspravljati. Rasprava o važnim stvarima odmah se žestoko prekida. Što vi tu hoćete?

Imamo tzv. „slobodu govora“, koja je izokrenuta u slobodu dehumaniziranja pred našim očima. Pred našim očima miče se jedna granica za drugom a te granice služe za zaštitu našeg društva one su nas je čuvale od samouništenja. Put u konačno uništenje je sad več otvoren.

Mislite li da ne možete ništa sami učiniti?

Sasvim ste u pravu. Pojedinac ne može učiniti ništa. Ali vi osobno možete ostati ljudsko biće. Možete biti ljudsko biče. Kao ljudsko biće možete naći rješenje za svaki problem. Ono što je nemoguće pojedincu  može učiniti mnoštvo ujedinjenih u zajedničku ideju.

Osvrnite se oko sebe. Doveli su nas do toga da vjerujemo da je za svo napredno čovječanstvo gotovo normalno da prihvate homoseksualce i seksualne manjine: da prihvatimo njihovu podkulturu, njihove brakove, njihova prava da usvajaju djecu i da populariziraju svoje seksualne orijentacije u školama i predškolskim ustanovama. Govore nam da je to normalan način života.

Razmislite o sebi mislite li vi koristeći Overtonovu tehniku voditi društvo da postigne slijedeće ciljeve:

·      Smanjiti svjetsko stanovništvo ili usporiti njegov rast da se spase postojeće zalihe sirovina;

·      Iskrvariti određene jake države da ostane na vlasti samo jedna velesila;

·      Učiniti stanovništvo vlastite zemlje bezobličnim i nesposobnim da preuzme odgovornost u upravljanju u privido demokratskoj državi;

·      Stvarati kult potrošnje u kojem su potrebe građana uvijek veće od onoga što si mogu dopustiti;

·      Preseliti se na prirodna bogatstva druge države;

·      Stvoriti uvjete za nepošteno natjecanje, na primjer, nametanjem sankcija drugim državama.

Ako govorimo o cilju ograničenja demografskog rasta svjetskog stanovniđtva sasvim je logično da prisiljavamo ljude da obezvrijede instituciju obitelji i razvijaju homoseksualizam i sebičnost.

Poraz jedne zemlje može se pripremiti razvijanjem kulta neprijateljstvaprikazom nepredvidivosti i neljudskosti njenih stanovnika u očima drugih.

Hoćemo li pomagati udaljavanje građana od upravljanja prividno demokratskom državom promicanjem legalizacije marihuane imajući na pameti prvotni cilj ograničavanje rasta stanovništva.

Hoćemo li u tu svrhu uvlačiti  ljude u dugove namećući im kult potrošnje. Nudeći im da kupuju i kupuju ono što im nije uopće potrebno i to za onaj novac kojeg nemaju. Na taj način oni neće moći preuzeti odgovornost obrane svojih građanskih prava na ulici u strahu da ne ostanu bez ijedne pare i s obitelji na ulici.
Onda, dragi čitatelju, kakva ti je slika svijeta nakon ovog predloška? Razmišljaj o ovome članku, proslijedi ga. Ako sve ovo uzmeš u obzir sve što donose mediji gledajući kroz prizmu ove – Overtonove – tehnike – uskoro ćeš imati mnoga, jasna i nezaboravna otkrića.

Joseph P. Overton (1960 – 2003) bio je dopredsjednik Mackinac Center for Public Policy – Mackinac centra za javnu politiku. Poginuo je u avionskoj nesreći. On je zamislio i razradio teorijski model kako promijeniti društvenu percepciju o jednoj pojavi ili predmetu. Taj se model zove OVERTONOV PROZOR.

Temeljeno na članku Eugena Grzhaltsana

S engl. prevela i pripremila: Kornelija Pejčinović/antiterror.one

Komentari

Continue Reading

Kornelija Pejčinović

ZAŠTO SE UN UGOVOR O MIGRACIJAMA – MARAKEŠKI SPORAZUM – NE SVIĐA TRUMPU I ORBANU

Published

on

Dok je u inozemstvu već dugo u središtu rasprave Marakeški sporazum, u Italiji se vrlo malo govori o njemu. Riječ je o Ugovoru o migracijama UN-a. Njegovo puno ime je „Global Compact for safe, orderly and regular migration“ – kratica GCM ili Globalni ugovor o sigurnim, urednim i redovnim migracijama. Ugovor je još poznat kao New York Declaration – New York Deklaracija koju je jednoglasno potvrdila s 193 glasa Generalne skupština UN-a 19. rujna 2016 godine. Začetnik ideje je bio američki predsjednik Barack Obama.

“U Staklenoj palači  imaju vremena za gubljenje za retoričke vježbe?”

(ili hrvatski: Besposlen pop i jariče krsti…)

Ugovor je usmjeren na 23 područja /djelatnosti/ u 54 točke na 34 stranice i trebao bi stupiti na snagu u prosincu ove godine nakon potpisivanja u marokanskom Marakešu. Sporazum predviđa globalno i usklađeno upravljanje migracijskim smjerovima i ima za cilj jačanje„prava migranata“. Prepun je humanitarne retorike i jamči da potpisivanje dokumenta ni na koji način neće oštetiti suverenitet država članica. Na koji se to način, potpisuje sporazum o namjerama koji ne bi bio obvezatan u smislu međunarodnog prava? U Staklenoj palači vjerojatno imaju vremena za gubljenje za retoričke vježbe?

Međutim nije tako. Ne mali broj je onih koji u ovom Ugovoru UN-a vide Trojanskog konja koji će ograničiti državni suverenitet i najoštrijom kontrolom usporavati neregulirane migracije. Dovoljno je pročitati principe koje sadrži ovaj dokument koji tvrdi da „da su migracije uvijek bile dio ljudskog povijesnog iskustva i „vrjednujemo ih kao izvor prosperiteta, inovacije i održivog razvoja našeg globaliziranog svijeta.“U suštini se govori o istinskom i pravom „pravu na migracije“ koje moraju podržati sve države članice UN-a.

U dokumentu se kaže da „moramo svim našim građanima pružiti pristup objektivnim, jasnim i potkrijepljenim činjenicama o „prednostima i izazovima migracija, da bismo izbjegli priče koje stvaraju negativna mišljenja o migrantima.“ Ustvari iza lijepih riječi borbe protiv rasizma i ksenofobije skrivaju se propagandni ciljevi indoktrinacije s aluzijama na smrtonosne namjere. S druge strane govori se u istoj kampanji UN-a za migracije i o   nevladinim udrugama  (koje su nama Talijanima poslali inspekciju za procjenu stupnja rasizma.)

Nije slučajno da je Trump pregledao Ugovor o imigracijama prošlog prosinca. Američka veleposlanica u UN-u Nikki Haley u svoje vrijeme je rekla da „Deklaracija sadrži namjere koje nisu u skladu s američkom politikom. Zbog toga je predsjednik Trump odlučio da će Sjedinjene države odustati od sudjelovanja u procesu.“ Američku migracijsku politiku odlučuju Amerikanci a ne stranci. Nakon Trumpa isto je učinio i Orban. Ovo su riječi madžarskog ministra, Petera Szijjarta, izgovorene u srpnju:“Ujedinjeni narodi smatraju da je imigracija fundamentalno ljudsko pravo no za Madžarsku ona je svjetska opasnost, posebno za Europu.“ Isto je izjavio i Sebastijan Kurz koji je najavio da Austrija neće potpisati ugovor:“Migracija nije fundamentalno ljudsko pravo,“ rekao je rekao mladi austrijski premijer, dodajući da ovako sročeni Ugovor „Ograničava suverenitet naše države.“

Strahove suverenističkih političara dobro je sročila i Alice Weidel, vodeća političarka Afd – Alternative za Njemačku, koja je ovako komentirala izjavu austrijskog premijera: “Global Compact UN-a– Globalni ugovor – je otvoreni put za milijune afričkih migranata i legalizira neregularnu imigraciju. Ugovor UN-a, ustvari predviđa način za reguliranje – legaliziranje – ilegalnih imigranata i sadrži obvezu da im se osiguraju „dostojanstveni uvjeti rada“.

Sve u svemu svi se moramo potruditi da prihvatimo bilo koga unutar svojih granica i da mu garantiramo dobro plaćeni posao. Iza zavjese ljudskih prava sprema se prava invazija imigranata i kontrolnih službenika. Neophodno je da žuto – zelena – talijanska koalicijska vlada, ako je suverenisitčka kako tvrdi, hitno povuče svoj pristanak.

Autor: Valerio Benedetti Il Primato Nazionale           foto: tv21.tv

S tal. prevela prof. Kornelija Pejčinović

Komentari

Continue Reading

Facebook

Popularno