Connect with us

Vijesti

Nakon što su nam Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik

Published

on

Kako su Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili hrvatski jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik. Vjerujem da se hrvatska javnost namjerno i dalje drži u mraku preko komunističkih urednika u medijima jer, po njima, identitet jednog naroda nije bitan.

Srbijanske laži su svakodnevne, a njih bi najprvo morali opovrgnuti političari i mediji, ali među komunističkim političarima i novinarima nema obrazovanih ljudi koji bi nešto otkrili, ali zato ima mnogo onih koji citiraju povijesne i lingvističke izmišljotine da bi opravdali svoje laži i dogmu i na njima dobivaju doktorate.  U uništenju hrvatskog identiteta danas im najviše pomažu dogmatski povjesničari Jakovina, Markovina i Klasić, te jezičar Jozić. Hrvatski identitet također uništava premijer Plenković kao okorjeli Jugoslaven koji podilazi Pupovcu samo da bi se zadržao na vlasti uvodeći  zabrane, što je protivno načelu demokracije i slobode.

Da bi nešto novo otkrili, treba mnogo više znanja od komunističke spoznaje i svijesti. Upravo zbog toga mislim da bi bitne teme na svim prohrvatskim medijima i portalima morale biti hrvatska povijest i hrvatski jezik. Kako sam došao do nekih lingvističkih otkrića, želim ih objelodaniti hrvatskoj javnosti. Najstariji hrvatski jezik koji je danas među lingvistima poznat kao sanskrit izvorno se zvao haravača. Zašto haravača? Naime, u nazivu sans-krit, druga suglasnička riječ ”krit” stoji za slogovnu riječ ”haravača”. Haravača  je bio iskonski jezik čije riječi su se sastojale od dva suglasnika i dva polusloga, primjerice, čama, rama, jama i tako redom. Haravača je bila i religija koja je bila dvojna, a od iste riječi nastaje današnji etnik Hrvat ili njegova ranija inačica Harvač.

> Postoje dokazi da Hrvati nisu Slaveni, već jedini narod koji je svoje korijene sačuvao 6500 godina!

Taj jezik je u početku imao samo imenice, bez rodova i brojeva. Međutim, riječ ”krit” ili ”kret” je suglasnički napisana riječ haravača na Levantu, što nedvojbeno potvrđuje da su Hrvati u davnoj prošlosti bili nositelji ljudske civilizacije. Naš današnji etnik Hrvat  je nastao na Levantu od naziva ”haravata” jer tamo je izvorni glas Č postao T. Ponekad se i glas H pisao slovom T ili D, a glas V slovom M pa su Harvači još bili poznati Talmati ili Dalmati. Ova promjena glasa Č nam pokazuje da su Haravači kao civilizacija najprije pojavili u Europi, a Europa je grčki naziv za etnik Harvač jer je ispušten posljednji glas Č.  Dakle, naš izvorni naziv nije bio Harvat nego Harvač, a Grci su ga ili, još prije, Feničani koristili kao EUROPA bez slova Č, što je nastalo od naziva Huropač. Ovdje se glas V pisao slovom P.

Riječ haravača se sastoji od dvije dvoslogovne riječi: hara i vača. Tijekom vremena ove dvije riječi su spojene u jednu i nastala je riječ haravača. Riječ ”hara” izvorno je označavala sunce, a riječ vača planet zemlju. Iskonski ljudi su uvijek štovali sunce kao oca i donositelja svijetla i svijesti, a zemlju kao majku i davateljicu hrane. Tako je Hara postao bog sunca, a Vača božica zemlje. Ovdje susrećemo prvu tezu o dvojnosti života. Međutim, postoji točka gdje se energije sunca i zemlje sureću i ta točka je nazvana Haravača. Taj bog je ljudima nevidljiv, ali stalno prisutan jer u njega sve ulazi i iz njega sve izlazi. Tamo se događa bezgrešno začeće. Kršćani tog Boga nazivaju Krist i on je milostiv za razliku od patrijahalnog semitskog Boga koji je nemilosrdan. Naziv Krist je također suglasnički napisana riječ haravača.

>> ‘Velikaya Horvatiya’ – od Moskve do Crnog mora, od Kavkaza do rijeke Tise!

Ostatak jezika haravače u današnjem hrvatskom jeziku je imenički izraz u kojem haravačku imenicu i danas u nominativu opisuje imenica umjesto pridjeva, primjerice, ”kuća kamena”. Dakle, latinizacijom hrvatske gramatike jezik dobiva sedam umjesto četiri padeža. Tako muške imenice u nominativu gube završni poluslog A dok ga ženske zadržavaju, a glavni padež u haravači je bio janativ ili genitiv. Čak i danas  je ta forma prisutna u razgovornom jeziku mada se iza imenice danas koriste određeni pridjevi umjesto imenice ili priloške oznake ispred genitivne imenice. Danas je riječ kamena ženski pridjev, a imenica kamen je muškog roda.

Tek stvaranjem troslogovnih riječi nastaju glagoli i pridjevi. Dugo vremena je prošlo dok su slogovi TA i TE postali TI i tek tada nastaju današnji hrvatski glagoli. Do cjelovitih promjena nije došlo u sačuvanom sanskritu jer se pojavilo semitsko suglasničko pismo, pa su tako riječi jana i vača postale  AN i AČ. One otkrivaju nebesko i zemaljsko rođenje. One su postale sufiksi u imenicama. Preko drugih pisama sufiks  AČ se još odrazio kao AS, AŠ, AZ, AG, AT, AK i tako redom, a preko zamjena polusloga A drugim poluslogovima, primjerice, u sufiksima AN i AC, ovi sufiksi postaju još EN, UN ili IN, odnosno, ES, EŠ, EZ, EG, ET ili EK, a preko grčkoga jezika još ON i OS. Mislim da nema potrebe da se napišu sve izvedenice za riječ vača jer to je samorazumljivo.

Nastanak iskonskog jezika haravače najbolje nam pokazuje razvoj govora kod beba. Ako pratimo njihov razvoj govora, razumjet ćemo kako je nastao iskonski jezik haravača. Kako se čovjekova svijest razvijala, pojavila se potreba za novim riječima koje bi označavale nove pojmove. Tako je početni poluslog, dakle, prvi poluslog A se najprvo počeo zamjenjivati poluslogom E, pa nastaju nove riječi kao čema, rema ili jema. Potom prvi početni poluslog A počinju zamjenjivati poluslogovi U i I, pa nastaju nove riječi čuma, čima, ruma, rima, juma i jima. Dakle, prvi standardizarani čovjekov jezik se zvao haravača.

>> Na ruskim zemljovidima svijeta prije velike seobe naroda u sedmom stoljeću Srba nema nigdje, dok Rusi bilježe kako su Hrvati nastanjeni diljem Europe

Nažalost, ta standardizirana dvoslogovna haravača je danas sačuvana kao sanskrit u Indiji dok joj se Europi izgubio gotovo svaki trag. Donekle su sačuvane dvoslogovne riječi sa poluslogom A, najviše na obali Dalamcije i otoka, a mnoge su zadržale izvorno značenje kao u ”sanskritu”  ili su sačuvale njihovo simbolično značenje. Neke su sačuvane u današnjoj vukovici ako ispred ili iza polusloga A nije umetnut nepostojeći glas J, što ću objasniti drugom prigodom. One su također dosta istisnute izbacivanjem prvog početnog polusloga A i suglasničkog pisma koje je nastalo na Levantu zbog čitanja i pisanja sa desna na lijevo. Za Hrvate uzduž Jadrana je najprvo uvedena suglasnička ekavica, ali ju je kroz vrijeme istisnula suglasnička ikavica kojom su napisane vedske himne.

Tek nastankom troslogovnih riječi dolazi do zamjene drugog polusloga A sa poluslogovima E,U i I, pa nastaju nove riječi za nove pojmove, ali i dalje riječi završavaju  poluslogom A zahvaljući prijašnjoj gramatici pa imamo riječi čamata, ramata, jamata, čemeta, remeta, jemeta, čumuta, rumuta, jumuta, čimita, rimita ili jimita. Zbog današnjeg suglasničkog pisanja riječi ti poluslogovi su se izgubili, primjerice imenica ”varaha” se najprvo pisala ”varah”pa ”varh”, a danas se piše ”vrh”. Sve ovo mijenja naglasak u toj riječi. Nakon toga se pojavljuju četveroslogovne riječi koje su danas najviše napisane suglasnički pa ih ne prepoznajemo. Neke su sačuvane izvorno kao ”jematva”.

Pretvaranjem sloga TA u TI nastaju glagolski sufiksi koji su do danas sačuvani u hrvatskom jeziku. Tada se pojavljuju rodovi i brojevi imenica i to samo u množini. Jednina je uvijek završavala poluslogom A. Tako dvoslogovne ženske imenice u množini završavaju vokalom E, a muške vokalom I. Takvu množinu  hrvatski jezik je imao za muške i ženske imenice sve dok Hrvatima nije nametnut crkveno slavenski jezik i latinizirana gramatika. No postoji danas dio sačuvane sanskritske gramatike koja je imala samo četiri padeža, a najbolje je sačuvana na Baščanskoj ploči pisanoj glagoljicom.

>> HOP PORTAL: Ruski povjesničar Majorov znanstveno potvrđuje moćnu Veliku Hrvatsku

Nakon toga poluslogovi se počinju koristiti izmiješano i nastaju nove haravačke riječi za nove pojmove. Kako mnoga pisma nisu imala slova za sve haravačke glasove, ta slova se počinju ispuštati ili zamjenivati drugim slovima. Primjerice, riječ haravača se na pismu bez slova za glasove H i Č pisala ARAVA ili ARVA, a zamjenom glasa V glasovima U ili I se pisala ARUA ili ARIA, što nam otkriva da su poluslogovi zamjenjivali glas V, pa imamo nove riječi ARAA, AREA, ARUA i ARIA. Međutim, preko latinskog jezika u ovim riječima se ispušta početno slovo A, pa ove riječi postaju RAA, REA, RUA i RIA. Zamislimo se načas nad simbolikom ovih riječi. Na nekim drugim semitskim pismima riječ ”haravača” se pisala ”alevita”. Odatle biblijsko pleme Leviti ili Levi i etnik za Hrvate na Levantu – Aleviti, a to su današnji Sirijci, Libanonci, Armenci i Kurdi. Osim Libanonaca, svi su zadražli  izvorni R u svojim nazivima. To su biblijski Arameji, a taj jezik se također govorio na prostoru današnjeg Izraela.

Zamjena slova V slovom O se pojavljuje tek u Grčkoj i Rimu, a Grci i Rimljani su došli u Europu sa semitskih prostora. Oni su uveli u hrvatski jezik glasove i slova B i G koje haravača izvorno nije imala. Za slova B i G dokaz je etrursko pismo, a preko Etruraca smo dobili glasove i slova F i L. Oni su zamjenili izvorni glas R glasom L. Oni su pisali glas Č slovom C. Od njihovog pisma je nastala latinica. Etrurci su bili grana Liv-urna (Hlev-huriana) koji su bili semitizirani Hrvati,  a po Livurnima naziv dobiva Ligursko more, toponim Liguria i toponim Livorno koji je etimologijski isti kao naš toponim Lovran.  Dakle, preko grčkog i latinskog pisma Livurni su postali Liburni. Od njih je ostala prezimena Lubura, Labar, Labarac, Luburac, Labarič i Luburič, sa slovom V su sačuvana prezimena Levan, Levar, Levač, Livan, Livar i Livač te sva druga slavenizirana prezimena. Slavenizirana prezimena su završavala slogom TA, a  između suglasnika i polusloga je umetnut nepostojeći glas J. Tako smo dobili suglasnik Ć i prezimenski sufiks IĆ. Zbog toga se u hrvatskom jeziku izvorni suglasnik Č često pogrešno pretvarao u Ć.

Grci su naslijedili mnoge haravačke riječi koje su počeli pisati semitskim pismom i to sa desna na lijevo umjesto sa lijevo na desno. Tako su pisali i Etrurci. Takav način pisanja je poznat kao bustrofedon. Tada se počinju brkati pojmovi i riječi dobivaju drukčija  značenja. Zbog autohtonog haravačkog pučanstva Grci su bili prisiljeni početi pisati sa lijeva na desno i ta promjena se nije dogodila spontano kako nas uvjeravaju neki lingvisti. Ovdje se može postaviti pitanje zašto se haravača pisala sa lijeva na desno, ali bi onda morali ući u dubinu tadašnje religije koju Semiti nisu razumjeli jer su slavili jednog jedinog patrijahalnog Boga. Tako su sa lijeva na desno nastavili pisati i Latini.

>> Stanovništvo Sodome i Gomore NIJE UNIŠTENO, u ovoj zemlji ŽIVE NJIHOVI POTOMCI!

Međutim, semitski Grci su Hrvatima na prostoru stare Grčke nametnuli semitsko pismo koje je odnarodilo Hrvate na tim prostorima. Upitajmo se zašto mnogi grčki mudraci i pisci u svojem imenu imaju riječ ARIS? Grci su sebe zvali Eleni ili Heleni, a Hrvate na tom prostoru su zvali Erasi ili Herasi, Arisi ili Harisi i Argi ili Arti. Isto tako je kasnije glas H zamjenjen glasom J, pa imamo prezime Jeras i mnoga druga slična prezimena koja označuju Hrvate koja su na ove prostore došli sa grčkih prostora, bježeći pred Semitima.

Biblijski Jahve je bio bog sunca koji se izvorno zvao ČAVE. Od ovog naziva su nastala imena Ave, Eve, Uve i Ive ispuštajući početni glas Č. Odatle i ime JOVO. Jovan je Čavan. Ovo je unijelo zbunjenost u sve mitologije i religije. Od naziva Čave danas nastaju nazivi za sunce u svim arijskim jezicima; sun, sonne, sun-ce. Dakle, glas J je zamjenjivao i glas Č. Nema sumnje da su nostelji semitizacije bili Asirci na Levantu. Semitskim čitanjem haravačka riječ ”vača” je postala ”čava” ili ”java”.

Stari Grci su Hrvate na sjeveru Jadrana nazvali Liburni, a isto tako su ih zvali  Romani. Hrvate koje su pokorili Grci su nazvali Iliri, koje Hrvati danas prihvaćaju kao neki posebni narod. Taj naziv su oteli Albanci jer njih su Latini nazivali  Albanci. Izvorno su se zvali Arbansi ili Arnauti, a Srbijanci ih zovu Šiptari  jer su tako sami sebe nazivali. Dobro je uočiti da je u dva imena ostao izvorni glas R. Naime, Arbansi i Arnauti su bili iskonski Hrvati prije dolaska Grka i sve do dolaska Osmanija. Kad su tamo došle Osmanlije velika je većina prihvatila islam. Prije toga, oni su većinom bili pod vlašću Bugara, dok je priobalje bilo dio Crvene Hrvatske sve do Drača. Sa tih prostora potječu hrvatski Arbanasi i njihovo poznavanje šiptarskog jezika je bilo jako oskudno. Šiptari su najviše Vlasi koji su bili još poznati kao Cincari. To nam potvrđuju i dvije fizionomije Albanaca.

Ovo bi bio samo sažetak o nastanku haravača jezika i civilizacije koja se preko Semita izgubila.  Naše je da ju pokušamo otkriti jer na njoj su utemeljini današnji hrvatski jezik i tradicija. Srbijanci  kao narod se pojavljuju tek u 19. stoljeću nastankom kneževine Srbije koja nema ništa zajedničko sa povjesnom Raškom koja nikada u povijesti nije bila poznata kao Srbija. Ona je povjesno najprvo bila dio carevine ili crvene Hrvatske, poznate još kao Krajina, a nakon toga kao dio bugarskog carstva. Zbog toga ću drugom prigodom opisati nastanak crkveno slavenskog jezika koje je Hrvatima nametnuo Rim i tako izmjenio hrvatski jezik zbog širenja prema Rusiji.

Srećko Radović/croative.net

Komentari

Vijesti

DA SE NE ZABORAVI: Pripremljeni ali neizvršeni državni udar, siječanj 1991.

Published

on

By

Krajem siječnja 1991. godine Hrvatske se suočila s realnom prijetnjom državnoga udara i okupacije od strane jugovojske. Jugoslavenske tajne službe se montirale film „Što je istina o naoružavanju HDZ-a u Hrvatskoj“, o naoružavanju Hrvatske i prikazale ga na televiziji (2 puta, 25. 01. 1991.) s optužbom rukovodstva Hrvatske da ruši Jugoslaviju. Na televiziji je prikazana emisija koja je trebala poslužiti kao podloga uvođenju izvanrednoga stanja u Hrvatskoj. Beogradska televizija je prikazala film (također je prikazan širom Jugoslavije) o takozvanoj „aferi Špegelj“ i optužila hrvatsku vlast da sprema pobunu. JNA je tražila da okupira Zagreb, sruši legalno izabranu vlast i nametne svoje poslušnike.
Hrvatska nije imala vojsku, jer je po tadašnjem zakonu nije mogla imati, mogla je imati samo policijske snage. Oružje hrvatske teritorijalne obrane je Ivica Račan dao jugovojsci 1990. godine pa je Hrvatska bila razoružana. S druge strane pobunjeni Srbi su naoružani oružjem Teritorijalne obrane Hrvatske i oružjem iz skladišta JNA.
U Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, je vladala silna zabrinutost, građanstvo se pitalo što će se dogoditi. Svi javni objekti su bili čuvani, čuvala ih je policija i hrvatski građani. Čuvani su mostovi i prilazi vojarnama.
Srpsko vodstvo Slobodan Milošević i Borisav Jović su tražili od Veljka Kadijevića da JNA zaposjedne Zagreb i sruši legalno izabrano hrvatsko vodstvo. Dr. Franjo Tuđman je sa suradnicima došao u Beograd (iako se postojala opasnost da ga uhite ili pak ubiju) braniti hrvatske nacionalne interese. Sve je bilo dobro isplanirano, kada je dr. Franjo Tuđman došao na razgovore na televizije je počelo emitiranje KOS-ova filma. Vodstvo JNA i Srpsko političko vodstvo su tražili razoružavanje rezervnog sastava hrvatske policije a dr. Tuđman je tražio razoružavanje naoružanih paravojnih srpskih postrojbi u Hrvatskoj. Veljko Kadijević je tražio da odluku o uvođenju izvanrednog stanja u Hrvatskoj donese Predsjedništvo SFRJ. Predsjedništvo nije donijelo odluku. U ožujku (12. ožujka) 1991. godine prijedlog za uvođenje izvanrednog stanja na Predsjedništvu nije prošao (nedostajao je jedan glas) jer je bosanski Srbin Bogić Bogićević bio protiv. Poznata je njegova izjava: „Ja jesam Srbin, ali ne po profesiji…“
Dan prije (24. siječnja) razgovora u siječnju 1991. godine je američki ambasador u SFRJ Warren Zimmerman poručio predsjedniku Predsjedništva SFRJ da SAD neće prihvatiti angažiranje vojske protiv demokratski izabranih institucija vlasti. Predsjedništvo SFRJ nije se složilo s prijedlogom Srbije da se dopusti intervencija JNA u Hrvatskoj. Međunarodna zajednica je bila za očuvanje Jugoslavije ali nije bila za vojnu intervenciju (diktaturu) pa je Veljko Kadijević odustao od vojne intervencije bez odluke Predsjedništva SFRJ.
Dr. Franjo Tuđman je otišao u Beograd braniti hrvatske interese (mnogi su mu savjetovali da ne ide, upozoravali ga na ubojstvo hrvatskih zastupnika u beogradskoj skupštini 1928. godine) unatoč životnoj ugrozi. Da nije otišao možda bi tijek događaja bio drugačiji. Na traženje razoružanja rezervnog sastava policiji dr. Tuđman je tražio razoružanje paravojnih srpskih postrojbi u Hrvatskoj. Srbi, vojno rukovodstvo i političari nisu mogli negirati da postoje paravojne srpske postrojbe u Hrvatskoj.
Film je legalno izabranu hrvatsku vlast prikazao kao ustašku vlast. Film je istovremeno prikazivan u svim domovima armije, na svim republičkim televizijama i drugdje da bi se javnost uvjerilo u opravdanost uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatskoj. KOS-ov uradak je pripreman (sniman) puna dva mjeseca. Tajna služba JNA je nadzirala i snimala hrvatskog ministra obrane Martina Špegelja, snimila je 19,5 sati tajnih video i 121 sat audio snimaka sastanaka i iz tog materijala je montirala film „Što je istina o naoružavanju HDZ-a u Hrvatskoj“.
Admiral Davor Domazet Lošo i Mate Laušić daju svoje viđenje događaja i svjedoče:
Hrvatska delegacija na čelu s Tuđmanom, nesvjesna trilera koji će se odigrati, zaputila se u Palaču Federacije. “To je tako bilo tempirano da onog trenutka kad smo u taj veliki hol Palate Federacije ulazili, gdje je bilo razmješteno nekoliko klub garnitura i TV prijemnika, u tom trenutku je započinjao poznati film o Špegelju” prisjeća se Laušić. “Predsjednik skida kaput, ja mu ga pridržavam, a pratioc od Nenada Bućine zavaljen u fotelju kaže glasno: “Evo ustašije, evo ustašije”. Ali gledajući nas, ne TV prijemnik. U tom trenutku ulazi jedan milicioner koji je bio na vanjskom osiguranju i drži u ruci automatsku pušku. I ovaj kaže: “Ej, brale, brale daj automat da malo ga isprobam po ovoj ustašiji”. Tog trenutka, u toj atmosferi koja je bila tako naelektrizirana, da ste povukli nožem po zraku čulo bi se kao da po kamenu taj nož siječe.”
Tuđman je, po protokolu, ostavio pratnju i popeo se na prvi kat gdje je već trajao sastanak. Okupljeni su, na unaprijed pripremljenim televizorima, već gledali prijenos specijalne emisije ‘Šta je istina o naoružavanju terorističkih formacija HDZ-a u Hrvatskoj’. “Sve je planirano! Znači svi sjedimo ispred ekrana, upucava se medijski prostor ex Jugoslavije, evo ga, kolju se djeca, ubijaju, rafal. I to bilo gdje drugdje nego u glavnome gradu države Hrvatske i to iz usta tek ustoličenoga ministra obrane. To je trebalo izazvati šok” objašnjava admiral i analitičar Davor Domazet Lošo.
Upravo je uloga ministra obrane, objašnjava Lošo, u najmanju ruku dvojbena: “Nitko ni do dana današnjega neće vidjeti taj Špegeljev plan, nitko ga nije vidio. A sastojao se od toga da Hrvatska bez oružja, bez vojne organizacije, bez ustroja, bez ičega napadne takvu oružanu silu koja se upravo pripremila i čeka da se napadne. I to ne predlaže bilo tko, nego predlaže ministar obrane. I sam Kadijević u svojoj knjizi “Moje viđenje raspada” kaže da bi, citiramo “za JNA bilo bolje da je predsjednik Tuđman tada donio odluku o napadu na JNA”. A da se to dogodilo, tvrdi admiral Lošo, Hrvatska bi praktično već na samom početku rata bila poražena. Podsjetimo da je ‘Špegeljev plan’ odbačen glasanjem u kojem su za njegovu provedbu bili samo Špegelj i Mesić.
„Postoje dakle ozbiljne optužbe da su Špegelj, Mesić, Kučan… najuži suradnici i saveznici predsjednika Tuđmana zapravo radili protiv njega. A tog 25. siječnja na prvom katu Palače Federcije vuku se odlučujući potezi za budućnost Hrvatske. Vještim Tuđmanovim manevrima za dlaku je izbjegnut državni udar. Istovremeno se na hodniku iste Palače odvijao se pravi triler. Nitko od sigurnosti nije mogao ići na prvi kat, samo čovjek protokola. To je bio nedavno preminuli Ivan Čičmak. On je služio kao čovjek za vezu. Tuđmanovo se osiguranje, prisjeća se Laušić, grupiralo na jednom mjestu: ” Vidio sam kakva je atmosfera i rekao sam da se ne razilazimo. Ni sjedati, ni skidati kapute. Ja velim ako krenu na nas neće krenut oružjem, već će nas pokušat počistiti jednog po jednog.”
Napetost se mogla osjetiti u zraku, posvjedočio nam je Mate Laušić: “To je trajalo satima, dugo je sjednica trajala. A u tom foajeu je podno grijanje, bilo je vruće, mi smo bili u zimskim kaputima. Bili smo dobro naoružani, svi smo imali kratke Hecklere MPK5, imali smo streljiva, nosili smo i bombe, normalno kratko oružje, pištolje. I u jednom trenutku, Heckler ima jednu manu da ako je spremnik do kraja napunjen i ako ga trkneš, zna ispasti, Mili Ćuku padne spremnik iz Hecklera. I Mile mrtav-hladan se sagne, uzme spremnik i nabije ga u Hecklera. To je bilo jako dobro jer od tog trenutka je zašutila ekipa i više puno nije bilo graktanja i nekih komentara.”
“Negdje prije ponoći ulazi uniformirani major Veselin Šljivančanin u maskirnoj odori i mi smo mislili da priča tu započinje. Grupirali smo se leđa uz leđa. Međutim bacio sam pogled i vidim gdje general Kadijević silazi niz stepenice i Šljivančanin koji je bio njegov šef osiguranja je došao po njega. Pokupili su Kadijevića, izišli van, nedugo nakon toga je i Predsjednik sišao, mi smo ga prihvatili u vozila i na aerodrom” nastavlja Laušić.
Zahvaljujući dr. Franji Tuđmanu, koji je otišao u Beograd braniti hrvatske nacionalne interese, nije uvedeno izvanredno stanje krajem siječnja 1991. godine.
Foto: HKV

Komentari

Continue Reading

Vijesti

Euronews: Uvođenje eura u Hrvatskoj Putinovoj će Rusiji pružiti najjače oružje u Europi

Published

on

FORSIRANJEM EURA, GURA LI NJEMAČKA HRVATSKU U ZAGRLJAJ RUSIJI

Dobro obaviješteni Euronews objavio je u utorak kako će uvođenje eura u Hrvatskoj Vladimiru Putinu pružiti najjače oružje u Europi.

U tekstu se također navodi i kako je utjecaj Rusije u hrvatskoj “korumpiranoj” ekonomiji vidljiv u Agrokoru te energetskom sektoru.

-Hrvatsko usvajanje eura bilo bi neizbježna katastrofa, zemlja je to čije pravosuđe pati od ukorijenjene korupcije koja se iskorištava za proširenje ruskog utjecaja – navodi Euronews.

Međutim, Euronews previđa jedan detalj…

Ističe se primjer utjecaja na pravosuđe od strane Rusije u slučaju INA-MOL i raspisivanjem potjernice za Hernádijem a USKOK-ova tjeralica i progon šefa mađarskog MOL-a navodi se kao pokušaj preuzimanja INA od strane ruskih naftnih giganata.

Međutim, autor previđa situaciju da je istog Hernádija, Njemačka zaštitila od hrvatske, inicirane potjernice Interpola… te igra li Njemačka u cijeloj priči, dvostruku igru, držeći stranu Rusiji u ovom ‘zaokruživanju ruskih utjecaja’.

Naime, pitanje je, je li u ovom guranju EURO-a u Hrvatsku, dio njemačke strategijske igre, u ekvilibriju političkog patuljka (koji se skriva iza ‘velike’ EU) između neupitnih sila Amerike i Rusije…

-Endemska korupcija ne igra samo ključnu ulogu u hrvatskim financijskim nevoljama, već je omogućila ruske napore da se infiltrira na Balkan – navodi se u članku.

Hrvatski gambit kao dio Putinove velike strategije …

Autor članka dr.sc. Theodore Karasik, viši asistent u Institutu Lexington i stručnjak za nacionalnu sigurnost, primjećuje kako je samo godinu dana nakon potjernice za Hernádijem Gazprom iskazao interes za INA-u, jednako kao i ubrzo nakon presude UNCITRAL-a, kada je sličnu ponudu iskazao Rosneft.

Na kraju autor članka zaključuje kako se “čini da je hrvatski gambit dio Putinove velike strategije da se energija upotrijebi kao oružje za zaokruživanje Europe”.

-Putinova strategija ostvaruje se u Hrvatskoj, gdje je korupcija u pravosuđu utrla put ruskoj financijskoj i energetskoj dominaciji. Međutim, EU je ostala iznenađujuće optimistična u pogledu opasnosti da će se ulaskom Hrvatske u eurozonu samo ojačati tempirna eksplozija  Putinove puzeće subverzije EU-a – stoji u članku.

Hrsvijet | Croative.net

Komentari

Continue Reading

Vijesti

DANSKI SUCI PRIZNALI: ‘Sudili smo na štetu Hrvatske, ne spavam zbog toga’

Published

on

Nakon utakmice između Hrvatske i Njemačke (22:21 ) u drugom krugu SP-a u Njemačkoj i Danskoj više se pričalo o suđenju nego rezultatu utakmice – prenosi maxportal.hr.

Nakon tijesnog poraza koji je izbacio Hrvatsku iz borbe za medalje i plasmana u polufinale Lino Červar je vrlo žestoko kritizirao sudački par iz danske Martina Gjedinga i Madsa Hansena

“Ovo je jedna pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet! Ovo nije prvi puta. Mi smo zaslužili pobjedu, ovo treba jasno reći, ne mogu suci amateri suditi ovakvu utakmicu…”, grmio je Červar.

Kratko su za danske medije sporne odluke komentirali i suci. Jedna od najspornijih situacija dogodila se pri vodstvu Njemačke 21:20 kada je Karačiću svirano probijanje i lopta za Njemačku.

“Bila je to dvojbena situacija. Vidio sam situaciju 15 puta, dvojica igrača su išli jedan u drugoga. Dosuditi prekršaj u napadu bila je pogreška”, rekao je za dansku televiziju Gjeding, koji je dodao kako se noć nakon susreta između Njemačke i Hrvatske baš i nije naspavao.

“Dobro smo, kada donesete lošu odluku to utječe na vas, ali morate se znati nositi s pritiskom”, dodao je Gjedingov partner Hansen.

Hrvatski rukometni savez objavio je video s deset kardinalih grešaka na štetu Hrvatske

Megy Matičić/ Maxportal Foto:screenshot

Komentari

Continue Reading

Facebook

Popularno