Connect with us

Vijesti

Nakon što su nam Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik

Objavljeno

- datum

Kako su Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili hrvatski jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik. Vjerujem da se hrvatska javnost namjerno i dalje drži u mraku preko komunističkih urednika u medijima jer, po njima, identitet jednog naroda nije bitan.

Srbijanske laži su svakodnevne, a njih bi najprvo morali opovrgnuti političari i mediji, ali među komunističkim političarima i novinarima nema obrazovanih ljudi koji bi nešto otkrili, ali zato ima mnogo onih koji citiraju povijesne i lingvističke izmišljotine da bi opravdali svoje laži i dogmu i na njima dobivaju doktorate.  U uništenju hrvatskog identiteta danas im najviše pomažu dogmatski povjesničari Jakovina, Markovina i Klasić, te jezičar Jozić. Hrvatski identitet također uništava premijer Plenković kao okorjeli Jugoslaven koji podilazi Pupovcu samo da bi se zadržao na vlasti uvodeći  zabrane, što je protivno načelu demokracije i slobode.

Da bi nešto novo otkrili, treba mnogo više znanja od komunističke spoznaje i svijesti. Upravo zbog toga mislim da bi bitne teme na svim prohrvatskim medijima i portalima morale biti hrvatska povijest i hrvatski jezik. Kako sam došao do nekih lingvističkih otkrića, želim ih objelodaniti hrvatskoj javnosti. Najstariji hrvatski jezik koji je danas među lingvistima poznat kao sanskrit izvorno se zvao haravača. Zašto haravača? Naime, u nazivu sans-krit, druga suglasnička riječ ”krit” stoji za slogovnu riječ ”haravača”. Haravača  je bio iskonski jezik čije riječi su se sastojale od dva suglasnika i dva polusloga, primjerice, čama, rama, jama i tako redom. Haravača je bila i religija koja je bila dvojna, a od iste riječi nastaje današnji etnik Hrvat ili njegova ranija inačica Harvač.

> Postoje dokazi da Hrvati nisu Slaveni, već jedini narod koji je svoje korijene sačuvao 6500 godina!

Taj jezik je u početku imao samo imenice, bez rodova i brojeva. Međutim, riječ ”krit” ili ”kret” je suglasnički napisana riječ haravača na Levantu, što nedvojbeno potvrđuje da su Hrvati u davnoj prošlosti bili nositelji ljudske civilizacije. Naš današnji etnik Hrvat  je nastao na Levantu od naziva ”haravata” jer tamo je izvorni glas Č postao T. Ponekad se i glas H pisao slovom T ili D, a glas V slovom M pa su Harvači još bili poznati Talmati ili Dalmati. Ova promjena glasa Č nam pokazuje da su Haravači kao civilizacija najprije pojavili u Europi, a Europa je grčki naziv za etnik Harvač jer je ispušten posljednji glas Č.  Dakle, naš izvorni naziv nije bio Harvat nego Harvač, a Grci su ga ili, još prije, Feničani koristili kao EUROPA bez slova Č, što je nastalo od naziva Huropač. Ovdje se glas V pisao slovom P.

Riječ haravača se sastoji od dvije dvoslogovne riječi: hara i vača. Tijekom vremena ove dvije riječi su spojene u jednu i nastala je riječ haravača. Riječ ”hara” izvorno je označavala sunce, a riječ vača planet zemlju. Iskonski ljudi su uvijek štovali sunce kao oca i donositelja svijetla i svijesti, a zemlju kao majku i davateljicu hrane. Tako je Hara postao bog sunca, a Vača božica zemlje. Ovdje susrećemo prvu tezu o dvojnosti života. Međutim, postoji točka gdje se energije sunca i zemlje sureću i ta točka je nazvana Haravača. Taj bog je ljudima nevidljiv, ali stalno prisutan jer u njega sve ulazi i iz njega sve izlazi. Tamo se događa bezgrešno začeće. Kršćani tog Boga nazivaju Krist i on je milostiv za razliku od patrijahalnog semitskog Boga koji je nemilosrdan. Naziv Krist je također suglasnički napisana riječ haravača.

>> ‘Velikaya Horvatiya’ – od Moskve do Crnog mora, od Kavkaza do rijeke Tise!

Ostatak jezika haravače u današnjem hrvatskom jeziku je imenički izraz u kojem haravačku imenicu i danas u nominativu opisuje imenica umjesto pridjeva, primjerice, ”kuća kamena”. Dakle, latinizacijom hrvatske gramatike jezik dobiva sedam umjesto četiri padeža. Tako muške imenice u nominativu gube završni poluslog A dok ga ženske zadržavaju, a glavni padež u haravači je bio janativ ili genitiv. Čak i danas  je ta forma prisutna u razgovornom jeziku mada se iza imenice danas koriste određeni pridjevi umjesto imenice ili priloške oznake ispred genitivne imenice. Danas je riječ kamena ženski pridjev, a imenica kamen je muškog roda.

Tek stvaranjem troslogovnih riječi nastaju glagoli i pridjevi. Dugo vremena je prošlo dok su slogovi TA i TE postali TI i tek tada nastaju današnji hrvatski glagoli. Do cjelovitih promjena nije došlo u sačuvanom sanskritu jer se pojavilo semitsko suglasničko pismo, pa su tako riječi jana i vača postale  AN i AČ. One otkrivaju nebesko i zemaljsko rođenje. One su postale sufiksi u imenicama. Preko drugih pisama sufiks  AČ se još odrazio kao AS, AŠ, AZ, AG, AT, AK i tako redom, a preko zamjena polusloga A drugim poluslogovima, primjerice, u sufiksima AN i AC, ovi sufiksi postaju još EN, UN ili IN, odnosno, ES, EŠ, EZ, EG, ET ili EK, a preko grčkoga jezika još ON i OS. Mislim da nema potrebe da se napišu sve izvedenice za riječ vača jer to je samorazumljivo.

Nastanak iskonskog jezika haravače najbolje nam pokazuje razvoj govora kod beba. Ako pratimo njihov razvoj govora, razumjet ćemo kako je nastao iskonski jezik haravača. Kako se čovjekova svijest razvijala, pojavila se potreba za novim riječima koje bi označavale nove pojmove. Tako je početni poluslog, dakle, prvi poluslog A se najprvo počeo zamjenjivati poluslogom E, pa nastaju nove riječi kao čema, rema ili jema. Potom prvi početni poluslog A počinju zamjenjivati poluslogovi U i I, pa nastaju nove riječi čuma, čima, ruma, rima, juma i jima. Dakle, prvi standardizarani čovjekov jezik se zvao haravača.

>> Na ruskim zemljovidima svijeta prije velike seobe naroda u sedmom stoljeću Srba nema nigdje, dok Rusi bilježe kako su Hrvati nastanjeni diljem Europe

Nažalost, ta standardizirana dvoslogovna haravača je danas sačuvana kao sanskrit u Indiji dok joj se Europi izgubio gotovo svaki trag. Donekle su sačuvane dvoslogovne riječi sa poluslogom A, najviše na obali Dalamcije i otoka, a mnoge su zadržale izvorno značenje kao u ”sanskritu”  ili su sačuvale njihovo simbolično značenje. Neke su sačuvane u današnjoj vukovici ako ispred ili iza polusloga A nije umetnut nepostojeći glas J, što ću objasniti drugom prigodom. One su također dosta istisnute izbacivanjem prvog početnog polusloga A i suglasničkog pisma koje je nastalo na Levantu zbog čitanja i pisanja sa desna na lijevo. Za Hrvate uzduž Jadrana je najprvo uvedena suglasnička ekavica, ali ju je kroz vrijeme istisnula suglasnička ikavica kojom su napisane vedske himne.

Tek nastankom troslogovnih riječi dolazi do zamjene drugog polusloga A sa poluslogovima E,U i I, pa nastaju nove riječi za nove pojmove, ali i dalje riječi završavaju  poluslogom A zahvaljući prijašnjoj gramatici pa imamo riječi čamata, ramata, jamata, čemeta, remeta, jemeta, čumuta, rumuta, jumuta, čimita, rimita ili jimita. Zbog današnjeg suglasničkog pisanja riječi ti poluslogovi su se izgubili, primjerice imenica ”varaha” se najprvo pisala ”varah”pa ”varh”, a danas se piše ”vrh”. Sve ovo mijenja naglasak u toj riječi. Nakon toga se pojavljuju četveroslogovne riječi koje su danas najviše napisane suglasnički pa ih ne prepoznajemo. Neke su sačuvane izvorno kao ”jematva”.

Pretvaranjem sloga TA u TI nastaju glagolski sufiksi koji su do danas sačuvani u hrvatskom jeziku. Tada se pojavljuju rodovi i brojevi imenica i to samo u množini. Jednina je uvijek završavala poluslogom A. Tako dvoslogovne ženske imenice u množini završavaju vokalom E, a muške vokalom I. Takvu množinu  hrvatski jezik je imao za muške i ženske imenice sve dok Hrvatima nije nametnut crkveno slavenski jezik i latinizirana gramatika. No postoji danas dio sačuvane sanskritske gramatike koja je imala samo četiri padeža, a najbolje je sačuvana na Baščanskoj ploči pisanoj glagoljicom.

>> HOP PORTAL: Ruski povjesničar Majorov znanstveno potvrđuje moćnu Veliku Hrvatsku

Nakon toga poluslogovi se počinju koristiti izmiješano i nastaju nove haravačke riječi za nove pojmove. Kako mnoga pisma nisu imala slova za sve haravačke glasove, ta slova se počinju ispuštati ili zamjenivati drugim slovima. Primjerice, riječ haravača se na pismu bez slova za glasove H i Č pisala ARAVA ili ARVA, a zamjenom glasa V glasovima U ili I se pisala ARUA ili ARIA, što nam otkriva da su poluslogovi zamjenjivali glas V, pa imamo nove riječi ARAA, AREA, ARUA i ARIA. Međutim, preko latinskog jezika u ovim riječima se ispušta početno slovo A, pa ove riječi postaju RAA, REA, RUA i RIA. Zamislimo se načas nad simbolikom ovih riječi. Na nekim drugim semitskim pismima riječ ”haravača” se pisala ”alevita”. Odatle biblijsko pleme Leviti ili Levi i etnik za Hrvate na Levantu – Aleviti, a to su današnji Sirijci, Libanonci, Armenci i Kurdi. Osim Libanonaca, svi su zadražli  izvorni R u svojim nazivima. To su biblijski Arameji, a taj jezik se također govorio na prostoru današnjeg Izraela.

Zamjena slova V slovom O se pojavljuje tek u Grčkoj i Rimu, a Grci i Rimljani su došli u Europu sa semitskih prostora. Oni su uveli u hrvatski jezik glasove i slova B i G koje haravača izvorno nije imala. Za slova B i G dokaz je etrursko pismo, a preko Etruraca smo dobili glasove i slova F i L. Oni su zamjenili izvorni glas R glasom L. Oni su pisali glas Č slovom C. Od njihovog pisma je nastala latinica. Etrurci su bili grana Liv-urna (Hlev-huriana) koji su bili semitizirani Hrvati,  a po Livurnima naziv dobiva Ligursko more, toponim Liguria i toponim Livorno koji je etimologijski isti kao naš toponim Lovran.  Dakle, preko grčkog i latinskog pisma Livurni su postali Liburni. Od njih je ostala prezimena Lubura, Labar, Labarac, Luburac, Labarič i Luburič, sa slovom V su sačuvana prezimena Levan, Levar, Levač, Livan, Livar i Livač te sva druga slavenizirana prezimena. Slavenizirana prezimena su završavala slogom TA, a  između suglasnika i polusloga je umetnut nepostojeći glas J. Tako smo dobili suglasnik Ć i prezimenski sufiks IĆ. Zbog toga se u hrvatskom jeziku izvorni suglasnik Č često pogrešno pretvarao u Ć.

Grci su naslijedili mnoge haravačke riječi koje su počeli pisati semitskim pismom i to sa desna na lijevo umjesto sa lijevo na desno. Tako su pisali i Etrurci. Takav način pisanja je poznat kao bustrofedon. Tada se počinju brkati pojmovi i riječi dobivaju drukčija  značenja. Zbog autohtonog haravačkog pučanstva Grci su bili prisiljeni početi pisati sa lijeva na desno i ta promjena se nije dogodila spontano kako nas uvjeravaju neki lingvisti. Ovdje se može postaviti pitanje zašto se haravača pisala sa lijeva na desno, ali bi onda morali ući u dubinu tadašnje religije koju Semiti nisu razumjeli jer su slavili jednog jedinog patrijahalnog Boga. Tako su sa lijeva na desno nastavili pisati i Latini.

>> Stanovništvo Sodome i Gomore NIJE UNIŠTENO, u ovoj zemlji ŽIVE NJIHOVI POTOMCI!

Međutim, semitski Grci su Hrvatima na prostoru stare Grčke nametnuli semitsko pismo koje je odnarodilo Hrvate na tim prostorima. Upitajmo se zašto mnogi grčki mudraci i pisci u svojem imenu imaju riječ ARIS? Grci su sebe zvali Eleni ili Heleni, a Hrvate na tom prostoru su zvali Erasi ili Herasi, Arisi ili Harisi i Argi ili Arti. Isto tako je kasnije glas H zamjenjen glasom J, pa imamo prezime Jeras i mnoga druga slična prezimena koja označuju Hrvate koja su na ove prostore došli sa grčkih prostora, bježeći pred Semitima.

Biblijski Jahve je bio bog sunca koji se izvorno zvao ČAVE. Od ovog naziva su nastala imena Ave, Eve, Uve i Ive ispuštajući početni glas Č. Odatle i ime JOVO. Jovan je Čavan. Ovo je unijelo zbunjenost u sve mitologije i religije. Od naziva Čave danas nastaju nazivi za sunce u svim arijskim jezicima; sun, sonne, sun-ce. Dakle, glas J je zamjenjivao i glas Č. Nema sumnje da su nostelji semitizacije bili Asirci na Levantu. Semitskim čitanjem haravačka riječ ”vača” je postala ”čava” ili ”java”.

Stari Grci su Hrvate na sjeveru Jadrana nazvali Liburni, a isto tako su ih zvali  Romani. Hrvate koje su pokorili Grci su nazvali Iliri, koje Hrvati danas prihvaćaju kao neki posebni narod. Taj naziv su oteli Albanci jer njih su Latini nazivali  Albanci. Izvorno su se zvali Arbansi ili Arnauti, a Srbijanci ih zovu Šiptari  jer su tako sami sebe nazivali. Dobro je uočiti da je u dva imena ostao izvorni glas R. Naime, Arbansi i Arnauti su bili iskonski Hrvati prije dolaska Grka i sve do dolaska Osmanija. Kad su tamo došle Osmanlije velika je većina prihvatila islam. Prije toga, oni su većinom bili pod vlašću Bugara, dok je priobalje bilo dio Crvene Hrvatske sve do Drača. Sa tih prostora potječu hrvatski Arbanasi i njihovo poznavanje šiptarskog jezika je bilo jako oskudno. Šiptari su najviše Vlasi koji su bili još poznati kao Cincari. To nam potvrđuju i dvije fizionomije Albanaca.

Ovo bi bio samo sažetak o nastanku haravača jezika i civilizacije koja se preko Semita izgubila.  Naše je da ju pokušamo otkriti jer na njoj su utemeljini današnji hrvatski jezik i tradicija. Srbijanci  kao narod se pojavljuju tek u 19. stoljeću nastankom kneževine Srbije koja nema ništa zajedničko sa povjesnom Raškom koja nikada u povijesti nije bila poznata kao Srbija. Ona je povjesno najprvo bila dio carevine ili crvene Hrvatske, poznate još kao Krajina, a nakon toga kao dio bugarskog carstva. Zbog toga ću drugom prigodom opisati nastanak crkveno slavenskog jezika koje je Hrvatima nametnuo Rim i tako izmjenio hrvatski jezik zbog širenja prema Rusiji.

Srećko Radović/croative.net

Komentari

Komentari

Vijesti

Khashoggijevi dijelovi tijela pronađeni u vrtu kuće saudijskog konzula!

Objavljeno

- datum

foto: © AFP / Yasin AKGUL

Turska forenzička policija traži dokaze u vrtu generalnog konzula Saudijske Arabije Mohammad al-Otaibi prenosi Russia Today izvore Sky News-a.

Prema izvješćima izvora Sky News-a pronađeni su dijelovi tijela koji pripadaju ubijenom novinaru Jamalu Khashoggiu, koji je dodao kako je “sasječen” i da mu je lice “zagušeno”.

>> ISTAMBUL: POSMRTNE OSTATKE RASKOMADANOG NOVINARA ESKADRON SMRTI ODBACIO U BEOGRADSKOJ ŠUMI?!

Za sada bez ikakvih fotografskih dokaza koji bi podupirali tvrdnje izvora Sky Newsa, navodno su užasne (i neprovjerene) slike dijelova tijela – navodno Khashogijeve – kruže u arapskim medijima piše RT.

Tvrdnja izvora podupire izjavu  Doğua Perinçeka, čelnika lijeve stranke Vatan u ponedjeljak navečer. Perinçek je turskoj televiziji rekao da su “dijelovi tijela” Khashogija izvađeni iz bunara u vrtu saudijskog konzula i dodao kako će predsjednik Recep Tayyip Erdogan objasniti nalaz kasnije u utorak.

>> VELIKA NERVOZA U S. ARABIJI Al-Arabiya: Ako Rijadu uvedu sankcije, pomirit ćemo se s Iranom i dati bazu Rusima

Vijesti dolaze nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio od Saudijskih dužnosnika da otkriju gdje su ostaci Khashoggija, nakon što je Saudijska vlada priznala da je Khashoggi ubijen, iako u “tuči šakama” s dužnosnicima unutar konzulata u Istanbulu.

Govoreći pred turskim parlamentom u utorak, Erdogan je rekao da “dokazi koje smo do sada prikupili pokazuju da je Jamal Khashoggi ubijen u ‘zlobnom’ i nasilnom ubojstvu”, koju je unaprijed planirala saudijska vlada.

Megal Sk./Croative.net | Sky News | RT

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

I dok ju je Peternel spustio na zemlju, komentar svekra Slavena Letice ju je doslovno zakopao…

Objavljeno

- datum

Dva su kratka facebook komentara koja su doslovno sasjekla gospođu Orešković, koja se ponaša po onoj narodnoj ‘vidjela žaba da konja potkivaju, pa i ona digla nogu’…

I dok ju je argumentirani komentar Igora Peternela doslovno spustio na zemlju, poseban bolan je bio komentar je bio njenog svekra prof Slavena Letice, koji ju je doslovno zakopao…

Gošća jučerašnje HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je Dalija Orešković, a u nastupu je s visoka napala predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Izjave Dalije Orešković o Predsjednici kao potkapacitiranoj osobi, komentirao je Igor Peternel, čiji ju je post tvrdo prizemljio.

“Dakle … jedna s umjetnim trepavicama i potkapacitirana bila je ministrica integracija, vanjskih poslova, veleposlanica u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a i izabrana predsjednica RH, a druga je odvjetnica koja je iz anonimnosti izašla dobivši preko utjecajnog svekra priliku po izboru Milanovića glumiti neovisnu moralnu sutkinju.

Spoznaju o vlastitom kapacitetu doživjet će na dan izbornih rezultata! Tada će bajka bolno završiti!”, napisao je Peternel.

Komentar dr. Slavena Letice, koji je, napomenimo, svekar gospođe Orešković, bio je posebno razoran, očito joj je diskretno poručio da se bavi onim što zna, da bude više posvećena obitelji, a da se ostavi stvari koje ne razumije…

“Mnoštvo je poveznica, komentara, rasprava, odobravanja i osporavanja, pa i hejtanja i trolanja, nastalo na tragu današnjeg nastupa Dalije Orešković u gostima kod Aleksandra Stankovića u divanu “Nedjeljom u 2”.

Svi zanima kakva će Dalija biti, ako bude, političarka. Mene, pak, zanima i brine samo jedno: da joj bavljenje politikom ne oduzme dragocijeno majčinsko vrijeme koje trebaju moje unuke Meri i Leonora“, napisao je gospodin Letica, očito u nadi da će njegova snaha pokazati više roditeljske odgovornosti…

Megal Skitić /Foto:pxll/hrt

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

Djelo Stjepana Loze o velikosrpskom genocidu nad Hrvatima: ‘Ovakvu knjigu nije zdravo napisati, a bilo je i vrlo opasno’

Objavljeno

- datum

U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, predstavljena je knjiga Stjepana Loze ‘Ideologija i propaganda velikosrpskoga genocida nad Hrvatima’. Lozo je u predgovoru knjige napisao da je velikosrpski genocid nad Hrvatima započeo već 1941. godine, da su ga izvodili  i četnici i partizani i da je genocid bio planiran i vojno-politički vođen kao strateški projekt.

Istodobno s početkom toga genocida, naveo je, Hrvati su snažnom propagandom oklevetani za izvršenje genocida nad Srbima, koji nisu počinili.

– Ovakvu knjigu nije zdravo napisati, a bilo je i vrlo opasno. Koliko stotina noći nisam spavao tražeći istinu u logoru velikosrpske laži. To nije bilo lako, ali to nitko nije napravio. Srušeni su stupovi hrama velikosrpske propagande i to sam platio svojim zdravljem – rekao je Stjepan Lozo.

Tvrdi da se i danas nastavlja velikosrpska agresija, da Hrvati odlaze iz Hrvatske, a Srbi se vraćaju – donosi Dalmatinski portal.

– Izloženi smo perfidnom genocidu, oni oduvijek žele naš teritorij. Dva su važna dokumenta, jedan koji govori o Šešeljevim granicama Karlobag-Karlovac-Virovitica, a drugi je Valerijanov memorandum, dokument srpske pravoslavne crkve u kojem oni optužuju Hrvate za genocid nad Srbima. Ja ne mogu vjerovati kakve se laži tu iznose i Katolička crkva nije reagirala. Ništa nije slučajno, njihova je srpska pravoslavna crkva, naša je samo katolička. Biskupi neće reagirati zbog toga, ali narod bi trebao i mogao uputiti predstavku Papi zbog laži iznesenih u memorandumu. Mi smo doživjeli genocid, a optuženi smo za genocid nad našim krvnicima – dodao je Lozo.

Zlatko Begonja, pročelnik Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, poručio je da će Lozina knjiga čitateljima pokazati na koji se način može srušiti oholo zdanje laži.

– Tada smo vidjeli samo jednu stranu, nasilje se prikrivalo. Bili smo prisiljeni biti mirni. Knjiga će biti vrijedna za one koji žele otkriti činjenice. Lozo je sistematizirao ogromnu količinu građe u 12 poglavlja, a posebno vrijedno je prikazan karakter cijelog projekta. Na Hrvate se oduvijek gledalo kao na glavnu prepreku stvaranju homogene Srbije. Autor utemeljeno problematizira spregu političkih i crkvenih elita u Srbiji, razgranatost srpskih promidžbenih aktivnosti i skreće pozornost na zločine u Dalmatinskoj zagori koji su poprimili obilježja genocida. Projekt stvaranja homogenizirane Srbije nikada nije zamro, on se samo prilagođavao – kazao je Begonja.

O knjizi je govorio i don Josip Dukić, pročelnik Katedre Crkvene povijesti KBF-a Sveučilišta u Splitu, koji kaže da ova knjiga dokazuje da u našoj povijesti ništa nije slučajno.

– Sve je išlo k tome da se uništi hrvatski narod. Razlog je što žele ovaj teritorij. Zaljubili su se u njega i sad im narod smeta. Bavim se istraživanjem broja žrtava s komunističke strane do partizanskog odreda i velikosrpske strane, ali istražujem i broj žrtava hrvatske strane. Moramo razlikovati komunistički pokret od radničkog i partizanskog pokreta, a iza svih stoji komunistička partija. Prateći dokumente iz Ozninih arhiva došao sam do zastrašujućih brojki likvidacije civila u manjim mjestima i gradovima nakon što su prestale borbene operacije – kazao je don Dukić.

Stipo Pilić, dopredsjednik Hrvatske družbe povjesničara ‘Dr. Rudolf Horvat’ nada se da će oni koji pročitaju knjigu shvatiti na čijoj je strani autor.

– Put kojim kroči Lozo je trnovit i pun korijenja, ali to je put kojim su išli jedni od najznačajnijih hrvatskih povjesničara. u slobodi ti nitko ne može zabraniti da napišeš svoju povijest onako kako je bilo. Lozo na kraju svoje knjige daje jasan odgovor – neće moći i neće proći! On ne ide sigurnim putem jalovih tema i siguran sam da ne očekuje nagrade, ali najveća nagrada bit će mu narod koji će ga čitati, razumjeti i slijediti – zaključio je Pilić (Izvor: Dalmatinski portal).

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno