Connect with us

Vijesti

Nakon što su nam Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik

Objavljeno

- datum

Kako su Srbijanci već oteli noviju hrvatsku povijest i uništili hrvatski jezik, danas pokušavaju oteti hrvatsku srednjovjekovnu i antičku povijest i jezik. Vjerujem da se hrvatska javnost namjerno i dalje drži u mraku preko komunističkih urednika u medijima jer, po njima, identitet jednog naroda nije bitan.

Srbijanske laži su svakodnevne, a njih bi najprvo morali opovrgnuti političari i mediji, ali među komunističkim političarima i novinarima nema obrazovanih ljudi koji bi nešto otkrili, ali zato ima mnogo onih koji citiraju povijesne i lingvističke izmišljotine da bi opravdali svoje laži i dogmu i na njima dobivaju doktorate.  U uništenju hrvatskog identiteta danas im najviše pomažu dogmatski povjesničari Jakovina, Markovina i Klasić, te jezičar Jozić. Hrvatski identitet također uništava premijer Plenković kao okorjeli Jugoslaven koji podilazi Pupovcu samo da bi se zadržao na vlasti uvodeći  zabrane, što je protivno načelu demokracije i slobode.

Da bi nešto novo otkrili, treba mnogo više znanja od komunističke spoznaje i svijesti. Upravo zbog toga mislim da bi bitne teme na svim prohrvatskim medijima i portalima morale biti hrvatska povijest i hrvatski jezik. Kako sam došao do nekih lingvističkih otkrića, želim ih objelodaniti hrvatskoj javnosti. Najstariji hrvatski jezik koji je danas među lingvistima poznat kao sanskrit izvorno se zvao haravača. Zašto haravača? Naime, u nazivu sans-krit, druga suglasnička riječ ”krit” stoji za slogovnu riječ ”haravača”. Haravača  je bio iskonski jezik čije riječi su se sastojale od dva suglasnika i dva polusloga, primjerice, čama, rama, jama i tako redom. Haravača je bila i religija koja je bila dvojna, a od iste riječi nastaje današnji etnik Hrvat ili njegova ranija inačica Harvač.

> Postoje dokazi da Hrvati nisu Slaveni, već jedini narod koji je svoje korijene sačuvao 6500 godina!

Taj jezik je u početku imao samo imenice, bez rodova i brojeva. Međutim, riječ ”krit” ili ”kret” je suglasnički napisana riječ haravača na Levantu, što nedvojbeno potvrđuje da su Hrvati u davnoj prošlosti bili nositelji ljudske civilizacije. Naš današnji etnik Hrvat  je nastao na Levantu od naziva ”haravata” jer tamo je izvorni glas Č postao T. Ponekad se i glas H pisao slovom T ili D, a glas V slovom M pa su Harvači još bili poznati Talmati ili Dalmati. Ova promjena glasa Č nam pokazuje da su Haravači kao civilizacija najprije pojavili u Europi, a Europa je grčki naziv za etnik Harvač jer je ispušten posljednji glas Č.  Dakle, naš izvorni naziv nije bio Harvat nego Harvač, a Grci su ga ili, još prije, Feničani koristili kao EUROPA bez slova Č, što je nastalo od naziva Huropač. Ovdje se glas V pisao slovom P.

Riječ haravača se sastoji od dvije dvoslogovne riječi: hara i vača. Tijekom vremena ove dvije riječi su spojene u jednu i nastala je riječ haravača. Riječ ”hara” izvorno je označavala sunce, a riječ vača planet zemlju. Iskonski ljudi su uvijek štovali sunce kao oca i donositelja svijetla i svijesti, a zemlju kao majku i davateljicu hrane. Tako je Hara postao bog sunca, a Vača božica zemlje. Ovdje susrećemo prvu tezu o dvojnosti života. Međutim, postoji točka gdje se energije sunca i zemlje sureću i ta točka je nazvana Haravača. Taj bog je ljudima nevidljiv, ali stalno prisutan jer u njega sve ulazi i iz njega sve izlazi. Tamo se događa bezgrešno začeće. Kršćani tog Boga nazivaju Krist i on je milostiv za razliku od patrijahalnog semitskog Boga koji je nemilosrdan. Naziv Krist je također suglasnički napisana riječ haravača.

>> ‘Velikaya Horvatiya’ – od Moskve do Crnog mora, od Kavkaza do rijeke Tise!

Ostatak jezika haravače u današnjem hrvatskom jeziku je imenički izraz u kojem haravačku imenicu i danas u nominativu opisuje imenica umjesto pridjeva, primjerice, ”kuća kamena”. Dakle, latinizacijom hrvatske gramatike jezik dobiva sedam umjesto četiri padeža. Tako muške imenice u nominativu gube završni poluslog A dok ga ženske zadržavaju, a glavni padež u haravači je bio janativ ili genitiv. Čak i danas  je ta forma prisutna u razgovornom jeziku mada se iza imenice danas koriste određeni pridjevi umjesto imenice ili priloške oznake ispred genitivne imenice. Danas je riječ kamena ženski pridjev, a imenica kamen je muškog roda.

Tek stvaranjem troslogovnih riječi nastaju glagoli i pridjevi. Dugo vremena je prošlo dok su slogovi TA i TE postali TI i tek tada nastaju današnji hrvatski glagoli. Do cjelovitih promjena nije došlo u sačuvanom sanskritu jer se pojavilo semitsko suglasničko pismo, pa su tako riječi jana i vača postale  AN i AČ. One otkrivaju nebesko i zemaljsko rođenje. One su postale sufiksi u imenicama. Preko drugih pisama sufiks  AČ se još odrazio kao AS, AŠ, AZ, AG, AT, AK i tako redom, a preko zamjena polusloga A drugim poluslogovima, primjerice, u sufiksima AN i AC, ovi sufiksi postaju još EN, UN ili IN, odnosno, ES, EŠ, EZ, EG, ET ili EK, a preko grčkoga jezika još ON i OS. Mislim da nema potrebe da se napišu sve izvedenice za riječ vača jer to je samorazumljivo.

Nastanak iskonskog jezika haravače najbolje nam pokazuje razvoj govora kod beba. Ako pratimo njihov razvoj govora, razumjet ćemo kako je nastao iskonski jezik haravača. Kako se čovjekova svijest razvijala, pojavila se potreba za novim riječima koje bi označavale nove pojmove. Tako je početni poluslog, dakle, prvi poluslog A se najprvo počeo zamjenjivati poluslogom E, pa nastaju nove riječi kao čema, rema ili jema. Potom prvi početni poluslog A počinju zamjenjivati poluslogovi U i I, pa nastaju nove riječi čuma, čima, ruma, rima, juma i jima. Dakle, prvi standardizarani čovjekov jezik se zvao haravača.

>> Na ruskim zemljovidima svijeta prije velike seobe naroda u sedmom stoljeću Srba nema nigdje, dok Rusi bilježe kako su Hrvati nastanjeni diljem Europe

Nažalost, ta standardizirana dvoslogovna haravača je danas sačuvana kao sanskrit u Indiji dok joj se Europi izgubio gotovo svaki trag. Donekle su sačuvane dvoslogovne riječi sa poluslogom A, najviše na obali Dalamcije i otoka, a mnoge su zadržale izvorno značenje kao u ”sanskritu”  ili su sačuvale njihovo simbolično značenje. Neke su sačuvane u današnjoj vukovici ako ispred ili iza polusloga A nije umetnut nepostojeći glas J, što ću objasniti drugom prigodom. One su također dosta istisnute izbacivanjem prvog početnog polusloga A i suglasničkog pisma koje je nastalo na Levantu zbog čitanja i pisanja sa desna na lijevo. Za Hrvate uzduž Jadrana je najprvo uvedena suglasnička ekavica, ali ju je kroz vrijeme istisnula suglasnička ikavica kojom su napisane vedske himne.

Tek nastankom troslogovnih riječi dolazi do zamjene drugog polusloga A sa poluslogovima E,U i I, pa nastaju nove riječi za nove pojmove, ali i dalje riječi završavaju  poluslogom A zahvaljući prijašnjoj gramatici pa imamo riječi čamata, ramata, jamata, čemeta, remeta, jemeta, čumuta, rumuta, jumuta, čimita, rimita ili jimita. Zbog današnjeg suglasničkog pisanja riječi ti poluslogovi su se izgubili, primjerice imenica ”varaha” se najprvo pisala ”varah”pa ”varh”, a danas se piše ”vrh”. Sve ovo mijenja naglasak u toj riječi. Nakon toga se pojavljuju četveroslogovne riječi koje su danas najviše napisane suglasnički pa ih ne prepoznajemo. Neke su sačuvane izvorno kao ”jematva”.

Pretvaranjem sloga TA u TI nastaju glagolski sufiksi koji su do danas sačuvani u hrvatskom jeziku. Tada se pojavljuju rodovi i brojevi imenica i to samo u množini. Jednina je uvijek završavala poluslogom A. Tako dvoslogovne ženske imenice u množini završavaju vokalom E, a muške vokalom I. Takvu množinu  hrvatski jezik je imao za muške i ženske imenice sve dok Hrvatima nije nametnut crkveno slavenski jezik i latinizirana gramatika. No postoji danas dio sačuvane sanskritske gramatike koja je imala samo četiri padeža, a najbolje je sačuvana na Baščanskoj ploči pisanoj glagoljicom.

>> HOP PORTAL: Ruski povjesničar Majorov znanstveno potvrđuje moćnu Veliku Hrvatsku

Nakon toga poluslogovi se počinju koristiti izmiješano i nastaju nove haravačke riječi za nove pojmove. Kako mnoga pisma nisu imala slova za sve haravačke glasove, ta slova se počinju ispuštati ili zamjenivati drugim slovima. Primjerice, riječ haravača se na pismu bez slova za glasove H i Č pisala ARAVA ili ARVA, a zamjenom glasa V glasovima U ili I se pisala ARUA ili ARIA, što nam otkriva da su poluslogovi zamjenjivali glas V, pa imamo nove riječi ARAA, AREA, ARUA i ARIA. Međutim, preko latinskog jezika u ovim riječima se ispušta početno slovo A, pa ove riječi postaju RAA, REA, RUA i RIA. Zamislimo se načas nad simbolikom ovih riječi. Na nekim drugim semitskim pismima riječ ”haravača” se pisala ”alevita”. Odatle biblijsko pleme Leviti ili Levi i etnik za Hrvate na Levantu – Aleviti, a to su današnji Sirijci, Libanonci, Armenci i Kurdi. Osim Libanonaca, svi su zadražli  izvorni R u svojim nazivima. To su biblijski Arameji, a taj jezik se također govorio na prostoru današnjeg Izraela.

Zamjena slova V slovom O se pojavljuje tek u Grčkoj i Rimu, a Grci i Rimljani su došli u Europu sa semitskih prostora. Oni su uveli u hrvatski jezik glasove i slova B i G koje haravača izvorno nije imala. Za slova B i G dokaz je etrursko pismo, a preko Etruraca smo dobili glasove i slova F i L. Oni su zamjenili izvorni glas R glasom L. Oni su pisali glas Č slovom C. Od njihovog pisma je nastala latinica. Etrurci su bili grana Liv-urna (Hlev-huriana) koji su bili semitizirani Hrvati,  a po Livurnima naziv dobiva Ligursko more, toponim Liguria i toponim Livorno koji je etimologijski isti kao naš toponim Lovran.  Dakle, preko grčkog i latinskog pisma Livurni su postali Liburni. Od njih je ostala prezimena Lubura, Labar, Labarac, Luburac, Labarič i Luburič, sa slovom V su sačuvana prezimena Levan, Levar, Levač, Livan, Livar i Livač te sva druga slavenizirana prezimena. Slavenizirana prezimena su završavala slogom TA, a  između suglasnika i polusloga je umetnut nepostojeći glas J. Tako smo dobili suglasnik Ć i prezimenski sufiks IĆ. Zbog toga se u hrvatskom jeziku izvorni suglasnik Č često pogrešno pretvarao u Ć.

Grci su naslijedili mnoge haravačke riječi koje su počeli pisati semitskim pismom i to sa desna na lijevo umjesto sa lijevo na desno. Tako su pisali i Etrurci. Takav način pisanja je poznat kao bustrofedon. Tada se počinju brkati pojmovi i riječi dobivaju drukčija  značenja. Zbog autohtonog haravačkog pučanstva Grci su bili prisiljeni početi pisati sa lijeva na desno i ta promjena se nije dogodila spontano kako nas uvjeravaju neki lingvisti. Ovdje se može postaviti pitanje zašto se haravača pisala sa lijeva na desno, ali bi onda morali ući u dubinu tadašnje religije koju Semiti nisu razumjeli jer su slavili jednog jedinog patrijahalnog Boga. Tako su sa lijeva na desno nastavili pisati i Latini.

>> Stanovništvo Sodome i Gomore NIJE UNIŠTENO, u ovoj zemlji ŽIVE NJIHOVI POTOMCI!

Međutim, semitski Grci su Hrvatima na prostoru stare Grčke nametnuli semitsko pismo koje je odnarodilo Hrvate na tim prostorima. Upitajmo se zašto mnogi grčki mudraci i pisci u svojem imenu imaju riječ ARIS? Grci su sebe zvali Eleni ili Heleni, a Hrvate na tom prostoru su zvali Erasi ili Herasi, Arisi ili Harisi i Argi ili Arti. Isto tako je kasnije glas H zamjenjen glasom J, pa imamo prezime Jeras i mnoga druga slična prezimena koja označuju Hrvate koja su na ove prostore došli sa grčkih prostora, bježeći pred Semitima.

Biblijski Jahve je bio bog sunca koji se izvorno zvao ČAVE. Od ovog naziva su nastala imena Ave, Eve, Uve i Ive ispuštajući početni glas Č. Odatle i ime JOVO. Jovan je Čavan. Ovo je unijelo zbunjenost u sve mitologije i religije. Od naziva Čave danas nastaju nazivi za sunce u svim arijskim jezicima; sun, sonne, sun-ce. Dakle, glas J je zamjenjivao i glas Č. Nema sumnje da su nostelji semitizacije bili Asirci na Levantu. Semitskim čitanjem haravačka riječ ”vača” je postala ”čava” ili ”java”.

Stari Grci su Hrvate na sjeveru Jadrana nazvali Liburni, a isto tako su ih zvali  Romani. Hrvate koje su pokorili Grci su nazvali Iliri, koje Hrvati danas prihvaćaju kao neki posebni narod. Taj naziv su oteli Albanci jer njih su Latini nazivali  Albanci. Izvorno su se zvali Arbansi ili Arnauti, a Srbijanci ih zovu Šiptari  jer su tako sami sebe nazivali. Dobro je uočiti da je u dva imena ostao izvorni glas R. Naime, Arbansi i Arnauti su bili iskonski Hrvati prije dolaska Grka i sve do dolaska Osmanija. Kad su tamo došle Osmanlije velika je većina prihvatila islam. Prije toga, oni su većinom bili pod vlašću Bugara, dok je priobalje bilo dio Crvene Hrvatske sve do Drača. Sa tih prostora potječu hrvatski Arbanasi i njihovo poznavanje šiptarskog jezika je bilo jako oskudno. Šiptari su najviše Vlasi koji su bili još poznati kao Cincari. To nam potvrđuju i dvije fizionomije Albanaca.

Ovo bi bio samo sažetak o nastanku haravača jezika i civilizacije koja se preko Semita izgubila.  Naše je da ju pokušamo otkriti jer na njoj su utemeljini današnji hrvatski jezik i tradicija. Srbijanci  kao narod se pojavljuju tek u 19. stoljeću nastankom kneževine Srbije koja nema ništa zajedničko sa povjesnom Raškom koja nikada u povijesti nije bila poznata kao Srbija. Ona je povjesno najprvo bila dio carevine ili crvene Hrvatske, poznate još kao Krajina, a nakon toga kao dio bugarskog carstva. Zbog toga ću drugom prigodom opisati nastanak crkveno slavenskog jezika koje je Hrvatima nametnuo Rim i tako izmjenio hrvatski jezik zbog širenja prema Rusiji.

Srećko Radović/croative.net

Komentari

Komentari

Vijesti

(VIDEO) Švedska ‘u ratu’ – Premijer razmišlja o slanju vojske u imigrantske četvrti

Objavljeno

- datum

Mnogi Šveđani su početkom 2017. godine bili užasnuti kada je američki predsjednik Donald Trump imigraciju povezao s rastućim zločinima u Švedskoj, ali se sada sve veći broj slaže s njim.

Usred ogromne stope kriminala, nasilja bande, pritužbi na loše obrazovanje i odbijanje primitka trudnih majki u rodilištima zbog nedostatka kapaciteta, Švedske je proteklih pet godina primila više od 600 000 imigranata.

Kako prenosi portal Zero Hedge, Švedska je noćas proživjela jednu od najgorih noći nasilja u novijoj povijesti, a policija izvještava kako bande maskiranih mladih, koji divljaju u tri švedskog grada, postavljaju požare i vatrene barikade, što izgleda kao koordinirano djelovanje.

Kao što piše The Daily Mail, policija je rekla da se bori s višestrukim požarima, a dramatične snimke pokazuju mlade kako vozila u trgovačkom centru i bolničkom parkiralištu u Frölunda Torgu, jugozapadno od Göteborga.

Ima izvješća o bandama mladih koji su postavljali požare u Hjällbou na sjeveru Göteborga i drugih o požarima u Trollhättanu. Policija prošle noći nije htjela potvrditi da su razni požari bili povezani.

Automobili su također gorjeli u Malmöu, na jugu zemlje, te Helsingborgu, dalje južno od Göteborga.

Policija izvještava da je situacija pod nadzorom i da su svi na dužnosti kako bi održali red i sigurnost.

U Frölundi je skupina od oko 6 do 8 maskiranih mladića podmetala požare i bacala kamenje. Zapaljen je 31 automobil, 35 vozila je oštećeno. Nitko nije uhićen. Skupina od oko 8 do 10 mladih ljudi je Nordostu bacala kamenje i zapalila 15 automobila. Nitko nije uhićen. U Trollhättanu je veća skupina od oko 30 do 40 mladih ljudi bacala kamenje i podmetala požare. Šest automobila je izgorjelo, a još nekoliko je oštećeno. Ovdje su pripadnici skupine nasilnika blokirali cestu i bacali kamenje na policiju i njihovu vozila. Trenutno je u tijeku identifikacija nasilnika.

Kako je većina požara podmetnuta u vrlo kratkom  vremenu, gotovo sigurno postoji veza između požara i slučaj će biti istražen. Policija će ostati na terenu sve dok bude smatrala da je to potrebno.

Zero Hedge piše kako se nitko ne treba čuditi zbog brzog uspona ekstremnih populističkih skupina u Švedskoj, čije vlade vode meku imigrantsku politiku i ne žele prihvatiti realnost.

Čak i Reuters izvještava da su desetine ljudi u protekle dvije godine poginule u glavnom gradu Stockholmu i drugim velikim gradovima u napadima od strane bandi koje uglavnom dolaze iz predgrađa u kojima dominiraju imigranti.

Zbog javnih apela da se zaustavi porast kriminala i imigracije podrška je porasla Švedskim demokratima, strankom s prilično radikalnim stavovima koja želi zaustaviti imigraciju i provesti referendum o članstvu Švedske u Europskoj uniji.

Njihovi uplašeni glavni politički suparnici su se počeli okretati udesno, obećavajući da će riješiti problem kriminala i useljavanja, samo kako bi pokušali zaustaviti uspon na vlast Švedskih demokrata na izborima 9. rujna. Ali do sada uglavnom igraju predstavu u kojoj glume “krajnju desnicu”.

“Trenutno se glavne stranke natječu oko toga tko će uspjeti uvesti najrestriktivnije politike. To očito pogoduje švedskim demokratima”, izjavila je potpredsjednica vlade Isabella Lovin, čija je Zelena stranka dio manjinske vlade na čelu sa Socijaldemokratskom strankom.

Ankete javnog mnijenja govore da Švedski demokrati imaju oko 20 posto potpore, dok su na izborima 2014. godine imali 13% potpore birača, a prvi put kada su ušli u parlament 2010. godine su osvojili 5,7 posto glasova.

Porast popularnosti Švedskih demokrata je posljedica bijesa građana, koji se zbog dosadašnjih politika svih švedskih vlada o ovom pitanju okreću na leđima populističkim i antisistemskim strankama, kao što je slučaj u drugim europskim zemljama poput Italije, Francuske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Austrije, piše Zero Hedge.

Švedska demokrati su još uvijek iza Socijaldemokratske stranke, ali su u mnogim anketama prešli glavni oporbeni Umjereni savez. Sve glavne stranke isključile su mogućnost koaliranja s njima.

No, oni bi mogli izaći iz izbora kao pobjednici, a snažna biračka potpora bi mogla prisiliti bilo koju buduću vladu da preispita svoje stavove prilikom oblikovanja imigrantske politike.

Politika Švedskih demokrata uključuje zamrzavanje davanja azila i prihvaćanje izbjeglica samo iz susjedstva Švedske. Također žele strože kazne za kriminal i više ovlasti za policiju, a kažu da bi se smanjenje poreza i veća potrošnja na socijala izdvajanja mogli financirati smanjenjem imigracijskog proračuna.

Jimmie Akesson, čelnik Švedske demokratske stranke, opisao je političku situaciju kao “prilično nadrealnom”.

“Dominiramo raspravom, iako nitko ne želi razgovarati s nama”, rekao je članovima stranke.

Švedska demokratska stranka se ovim temama uspjela nametnuti kao nezaobilazni politički čimbenik, iako službeni ured za statistiku tvrdi kako nema znakova povezanosti između ukupne stope kriminala i useljavanja.

Međutim, iako vlada opovrgava da je izgubila kontrolu, premijer Stefan Lofven ne isključuje slanje vojske u problematična područja, čime pobija znanstvene analize i tvrdnje vladajuće koalicije i sebe samog.

“Švedska sve više skreće udesno. Gotovo je nemoguće izbjeći prema utjecaju stranke s oko 20 posto glasova podrške”, izjavio je Nick Aylott, politički znanstvenik na Sveučilištu Sodertorn.

Portal Zero Hedge, inače vrlo kritičan prema brojnim odlukama američkog predsjednika, zaključuje kako Trump ovog puta ipak bio u pravu.

Zero Hedge  | Logicno.com | Croative.net

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

Cijela se regija raspisala o otkazu koncerta Vanne u Crnoj Gori na otetom jedrenjaku Jadran

Objavljeno

- datum

Skoro svi mediji u regiji prenijeli su informaciju da je hrvatska pop pjevačica Vanna danas otkazala koncert koji je trebalo da održi u Tivtu, na palubi jedrenjaka „Jadran“, školskog broda koji je Crna Gora 1991. otela iz Hrvatske.

Koncert Vanne organizirala je Turistička organizacija Tivat kao poklon povodom proslave 85. godišnjice školskog broda, jedrenjaka „Jadran“, koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. Priču je pokrenuo Maxportal.hr.

Otkaz koncerta medijski je zanimljiv iz dva važna razloga; prvo, događa se u vrijeme velikih polemika oko zabrane zastupa Thompsonu u Areni i otkaza Bajagina koncerta u Karlovcu i, drugo, važan je motiv otkaza. Vanna je otkazala koncert kad je shvatila da pjeva na brodu Jadran, koji je JNA  otela 1991. godini i Hrvatska traži da se vrati u matičnu luku Split, koji je predmet sporenja.

Crnogorski portal Vijesti.me, citirajući Maxportal, o otkazu koncerta u Tivtu pišu:

“Hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vanna ‘ni krivi ni dužna, ‘našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore’, jer službeni Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj “vrati brod koji je 1991 JNA otela iz Splita”.

Nakon što su je tamošnji novinari prozvali da u takvim okolnostima ne bi smjela nastupiti u Tivtu s palube “Jadrana”, Vanna je naprasno otkazala koncert što je i potvrdila u telefonskoj izjavi za N1 televiziju.

“Ne očekuje se od hrvatske pjevačice iznimnog glasa, naše „kraljice popa“, da prati politiku, ali morala bi znati da u trenucima kada hrvatske institucije poduzimaju korake da se vrati oteti brod, njezin nastup može imati negativan odjek u hrvatskoj javnosti. Doista bi bilo bizarno da hrvatska pjevačica, ispred ukradenog hrvatskoj broda, pjeva u čast crnogorskoj vojnoj posadi. Jasno je da pjevači, kao i svi mi, žive od svojih primanja, ali postoje trenuci kada valja pokazati osjećaj za vrijeme i prostor”, napisao je o Vanni Maxportal.hr , a ona je očito prihvatila sugestiju i pritisak dijela tamošnje javnosti.

Iz Turističke zajednice Tivat, koja je bila organizator otkazanog nastupa Vanne u Tivtu, do sada nisu komentirali postupak hrvatske pjevačice.

Školski brod “Jadran”, najljepši i najvrjedniji brod koji plovi Sredozemljem. Izgrađen je u Hamburgu u Njemačkoj 1933., ima tri jarbola, dug je 58,2 metra, širok gotovo 9 metara, s najvišim jarbolom visokim 33 metra. Do danas su se na njemu školovale brojne generacije pomorskih časnika, a Crna Gora ga je 1991 otela iz Splita.

Crna Gora je u vojnom proračunu bivše SFRJ sudjelovala s 2,5 posto, a nakon raspada te države domogla se čak 95 posto brodovlja i opreme JRM-a.

M. Marković/Foto:promo

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

Damir Pungartnik pokušao oživjeti mladića koji je preminuo na cesti: ‘Meni dečko izdahne na rukama…’

Objavljeno

- datum

Nakon tragičnog slučaja s 21-godišnjim mladićem u Zaprešiću, ponovo se otvara priča o kvalitetu liječničke skrbi i onima koji odlučuju koliko, kako, zašto usmjeriti ljude, novac … opet se sudaramo s politikom i političarima…

Damir Pungartnik pokušao oživjeti Mattea iz Zaprešića koji je preminuo na cesti: ‘Meni dečko izdahne na rukama, zadnji udisaj, zadnji otkucaj srca na mojim rukama. Nemojte mi reći da nema novca, nema doktora, medicinskog osoblja…’

Zaprešićani su u ponedjeljak još uvijek bili pod šokom nakon što je u nedjelju popodne njihov sugrađanin M.R. (21) tragično izgubio život. Zapalili su svijeće ispred zaprešićkog poglavarstva, obitelji se izražava sućut na društvenim mrežama, a za 20 sati najavili su okupljanje u znak prosvjeda ispred gradske vijećnice kako bi zahtijevali da im netko odgovori na pitanja “tko je kriv?” i “tko će odgovarati za dječakovu smrt?”.

Mladić je tragično poginuo u nedjelju oko 18 sati, a svjedoci koji su mu prvi pristigli u pomoć objasnili su kako u kolima Hitne pomoći nije bilo liječnika već su ga reanimirali prolaznici i medicinska sestra koja je u tom trenutku bila u blizini. Vlasnik fitness teretane Energy ispred koje se M.R. srušio, Damir Pungartnik, ispričao nam je kako od šoka nije mogao spavati cijelu noć jer mu kroz glavu prolaze misli o tome je li učinio sve što je mogao.

– Umro mi je na rukama. Oživljavao sam ga sve dok nije došla Hitna, ali nije bilo pomoći. Dok je došla druga iz Jastrebarskog, 25 minuta nakon što se srušio, više nije imao pulsa. Bilo je gotovo – govori nam Damir.

On je, kao i ostali građani, frustriran i ogorčen na ministarstvo, gradonačelnika i propise struke zbog kojih se šalju vozila Hitne koja nisu dovoljno opremljena.

Pogledajte video:

M.S./Croative.net   foto Ilustracija: Hanza media

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno