Connect with us

Sci/Tech

Kako je započeo život?

Pitanje postanka života ključno je pitanje za smisao i usmjerenje našega života i djelovanja. Prirodne znanosti podupiru katoličko vjerovanje o porijeklu i svrsi života, čovjeka i stvorenoga svijeta.

Objavljeno

- datum

Ovo je ključno pitanje za razumijevanje našeg postanka i naše katoličke vjere[1]. Na ovo pitanje evolucionisti tvrde da imaju odgovor, pa kada ih pitaju koji bi to bio kreću objašnjavati: Život je možda započeo električnom iskrom koja je generirala aminokiseline iz atmosfere (od vode, metana, amonijaka i vodika), od kojih su nastale složenije molekule. Pošto se molekule baš i ne mogu samostalno kretati tu im je možda pomogla glina na kojoj su se koncentrirali ovi organski spojevi. Možda je život nastao i u dubokim hidrotermalnim otvorima u moru iz kojih su izlazile molekule bogate vodikom, a zatim se taložile u rupama stijena gdje su nastali potrebni katalizatori. Ako je i molekulama bilo toplo u moru, bez potrebne atmosfere ultraljubičaste bi ih zrake brzo uništile. Tu je uskočio led i to 50 metara sloja leda na površini oceana koji je štitio ove molekule od kozmičkih utjecaja, a hladnoća je mogla pomoći u čuvanju tih molekula stabilnim. Pošto znamo da DNK treba proteine za formiranje, a također proteini zahtijevaju instrukcije zapisane u molekulama DNK te jedni ovise o drugima tu su možda uskočile u spas RNK molekule i nastao je RNK svijet (model „geni prvo“). Možda je umjesto složenih molekula RNK život započeo iz malenih jednostavnih molekula koje su bile u međusobnim interakcijama, a koje su zatim zamijenile složenije molekule („metabolizam prvo“ model). Ako i svi ti modeli nisu dostatni imamo i sedmi scenarij „Panspermije“, prema kojoj se život na Zemlji posijao iz svemira putem meteora ili nekim drugim putem. Ovaj pak model ne nudi nikakav odgovor već pitanje šalje dalje u Svemir. Nažalost sva ova nabrajanja nisu odgovor djeteta s bujnom maštom, već sedam predloženih modela koje danas znanstvenici evolucionisti zastupaju[2]. Iako oni pokušavaju dati dojam kako znaju odgovor, očita je njihova nesigurnost i neznanje. Neki će poput biologa Francis Cricka otvoreno priznati: „Pošten čovjek naoružan sada dostupnim znanjem može zaključiti kako se život pojavio iznenada da se gotovo radi o čudu, toliko je uvjeta moralo biti zadovoljeno da krene život.“, ili profesora sa sveučilišta Yehuda Zeiri:  „Unatoč desetljećima istraživanja, pitanje kako je počeo život ostaje najzahtjevnija znanstvena zagonetka.“[3]. Fizičarka Sara Imari Walker će pak izjaviti: „porijeklo života stoji među velikim neodgovorenim pitanjima“ i izraziti „nadu kako će se pojaviti teorija koja će objasniti fenomen života“[4], a dr. Alex Brezow možda najiskrenije od svih odgovoriti: „porijeklo života je ogromna tajna“ i priznati kako „u znanosti raznolike teorije pokušavaju prikriti stvarnost da znanstvenici nemaju pojma o čemu se radi.“[5]

Pošto su se i sami uvjerili u činjenicu koju je Francois Jacob izrekao prije 36 godina kako je „vjerojatnost da novi funkcionalni protein nastane slučajnim asocijacijama aminokiselina praktički nula“, te potvrdili činjenicu kako je vjerojatnost slučajnog pronalaska funkcionalnog proteina sa stabilnom strukturom nesagledivo mala, jedan naprama 10^77[6], te su uz svo izmišljeno vrijeme od izmišljenih milijardi godina utvrdili da se moglo pretražiti tek 10^43 različitih sekvenci aminokiselina u potrazi za funkcionalnim proteinima[7], shvativši da nemaju dovoljno vjerojatnosti da pronađu život slučajnim procesima pokušali su čak i varati podešavanjem koeficijenta u svoju korist kako bi povećali svoje šanse[8]. Međutim i dalje pucaju u prazno s aminokiselinama i proteinima kao početkom života jer je poznato iz teorije informacije da Shannonov kapacitet kanala ne dopušta kasniju evoluciju kodona (prelaska iz aminokiselina-proteina u kasniji DNK kod). Prvotna abeceda kodona trebala je biti barem kompleksna poput sadašnje , te je matematički nemoguće prevođenje informacija iz jednostavnije abecede u složeniju abecedu kodona[9]. Dosta se evolucionista priklonilo ideji RNK svijeta, a među njima i tim znanstvenika iz Kanade koji sada predlažu model vruće bare plus dovoljno udara meteora kao početnu točku nastanka života[10]. Prema njima meteori koji su pogodili u baru donijeli su dušikove baze, osnovne građevne blokove RNK molekula. Zatim su se te bare isušile što je omogućilo formiranje RNK molekula. Naknadne su kiše ispunile baru i promiješale prikupljene građevne blokove, a ponovnim isušivanjem formirali su se dulji lanci. Na neki je način iz toga nastao život. Naravno, sve se to moralo odigrati brzo, prije nego li bi ultraljubičaste zrake uništile spojeve, ili prije nego li bi iscurili u tlo. Iako izjavljuju kako sada „imaju dokaze kako je ovo ne samo moguće , već i vjerojatno“, drugi se znanstvenici ne slažu oko toga i naglašavaju neke od problema:

Krhki organski spojevi koji su stigli s meteorima ne bi preživjeli udar i visoke temperature prilikom udara[11].

Ideja kako je prvi korak u formiranju RNK molekula povezivanje manjih molekula „eksperimentalno je potvrđeno da ne funkcionira već odavno“[12].

Ne uzima u obzir energiju potrebnu za stvaranje života[13].

RNK nije nužno prvi korak pri stvaranju života[14].

Nije bilo u izobilju ostalih ključnih sastojaka potrebnih za formiranje RNK[15].

Stoga zaključuju „Da, postoji mogućnost ali je daleko od toga da bude jedina mogućnost i daleko od toga da bude istina.“[16]

Slažemo se s njima u ovome kako je ideja „male vruće bare“ daleko od toga da bude istina. Prava je istina o stvaranju života objavljena u prvom retku prvog poglavlja Biblije : „U početku stvori Bog nebo i zemlju.“. Iako su nabrojali tek neke od problema ove ideje zaboravili su najveći problem. Čak i da dobijemo sve potrebne sastojke u istoj bari, u isto vrijeme, uz sve potrebne vremenske uvijete i dovoljne koncentracije za formiranje RNK i dalje nemamo život. Život zahtijeva informacije, a predloženi model formacije slučajnih nizova nukleotida ne predstavlja nikakvu informaciju kao što ni slučajan niz slova ne predstavlja smisleni tekst. Sekvenca nema nikakvog značenja sve dok joj već otprije postojeći kod-jezik ne da smisao. Informacije dolaze samo iz drugih izvora informacija, odnosno kao rezultat misaonog djelovanja-uma.

Problemi hipoteze RNK svijeta

Dio evolucionista priklonio se modelu RNK svijeta kao navodnog početka života. Međutim tu se odmah nameću neki nepremostivi problemi. Prvi je svakako problem RNK replikacije. Prema predloženom modelu replikaciju provodi ribozim, RNK molekula s katalitičkim svojstvima. Takva je replikacija prespora, replicira se premalo nukleotida i vrlo je netočna. Kod RNK virusa uz pouzdanosti replikacije od svega 10^-3 replikacija se provodi složenim proteinskim kompleksom, kod kojeg je osnovni protein sastavljen već od 300 aminokiselina. Dakle do replikacije RNK virusa dolazi kada kompleksni molekularni sklop prevodi mRNK i tu dolazimo do prvog paradoksa: Kako bi se dobila minimalna kompleksnost, za početak biološke evolucije potrebna je još veća kompleksnost[17]. Prema riječima biologa Koonina: „Kako takav sustav može evoluirati ostaje zagonetka koja poražava konvencionalno evolucijsko razmišljanje“. Također Koonin pojašnjava kako „uz najbolju moguću tehnologiju umjetno stvoren ribozim (naglasimo putem ljudske inteligencije) sposoban je dodavanju svega oko desetak nukleotida, radi jako sporo i uz točnost koja je nekoliko redova veličine ispod one koja je potrebna za dulje RNK molekule[18]“, te zaključuje kako je „unatoč hrabrim nastojanjima…malo vjerojatno da će se ovaj enzim ikada razviti do točke kada će moći kopirati RNK molekulu barem svoje duljine (oko 200 nukleotida, koliko je potrebno za samoreplicirajuću molekulu)“. Drugi problem RNK svijeta je nastanak translacije. Dokle god ne nastane proces translacije koji rezultira funkcionalnim proteinima, nema prednosti koju može selektirati evolucija. Prema Kooninovim riječima: „niti jedan ponuđeni scenarij nije kompletan niti potvrđen dokazima“. Također je i nezaobilazan problem nastanak standardnog genetskog koda, koji je gle čuda upravo najbolji mogući kod kada se gleda robusnost i otpornost na mutacije, matematički rečeno jedan od milijun[19]. Za otkrivanje „jednog od milijun“ kodova trebalo je postojati milijun različitih organizama s različitim kodovima u primordijalnoj juhi koji su se natjecali. Od kuda su ti organizmi nastali? Problem još i raste kako se standardni genetski kod približava „najboljem od svih mogućih kodova“, onda se radi o 10^84 potrebnih organizama, koji da su i postojali bi bili zajedno teži od bilijune bilijuna bilijuna težina Zemlji[20].

Koonin zaključuje svoj razmišljanje riječima kako „unatoč znatnim eksperimentalnim i teorijskim naporima, trenutno ne postoji scenarij nastanka replikacije i translacije, ključnih procesa koji zajedno čine jezgru svih bioloških sustava i koji su preduvjet za bilo kakvu evoluciju“, te on osobno polaže nadu u teoriju multisvemira[21]. Ako nema dovoljno šanse u ovom svemiru, možda će u beskonačno mnogo svemira nemoguće postati moguće. Uvjereni evolucionist Bapteste na ove primjedbe Koonina izražava bojazan kako on „možda nesvjesno otvara ogromna vrata za zagovornike inteligentnog dizajna da uđu u samo srce teorije evolucije“. Bilo bi nezahvalno govoriti o RNK svijetu, a ne spomenuti najpoznatiji eksperiment kojeg je proveo biolog Spiegelman i koji je dobio naziv „Spiegelmanovo čudovište“. Tu je on uzeo lanac RNK duljine 4.500 nukleotida i stavio ga u otopinu koja je sadržavala slobodne nukleotide i sol, u kojoj je započeo proces replikacije. On je uzastopno uzimao dobiveni RNK i stavljao ga u svježu otopinu. Nakon 74 generacije originalni lanac od 4.500 nukleotida postao je dugačak svega 218 baza. Kasnije su Eigen i Oehlenschlager pokazali kako Spiegelmanovo čudovište postaje još i kraće i došli do 48-54 nukleotide, koja su bila tek vezna mjesta za enzim RNK replikacije. Toliko o dokazivanju nastanka sve više i sve složenije informacije. Najbolja do sada inteligentno stvorena replikaza ribozima, sposobna replicirati „impresivni“ lanac duljine 95 nukleotida je sama dugačka 190 nukleotida, daleko predugačka da nastane slučajnim putem. Da tako nešto nastane slučajnim procesom bilo bi potrebno imati između 10^14 i 10^16 slučajnih RNK molekula kako bi se dobila jedna s aktivnošću replikacije, kako bi biolog Charles Carter rekao ovdje se radi o „više nego o znanstvenoj fantaziji, 10^16 je jako mnogo molekula“[22].

Znanstvenici koji traže rješenje porijekla života u materijalnom svijetu nikada neće doći do odgovora, jer život je stvoren po riječi Božjoj i predstavljaju ga nezamislive količine informacija[23]. Evolucija je bila bajka za one koji su zbog svog odbacivanja Boga tražili naturalistička objašnjenja i takve su priče mogli izmišljati prije sto godina. Stvari su se bitno promijenile. Sada imamo modernu znanost biologije i genetike, te više na prolaze priče za djecu i evolucionističke skice pogrbljenih stvorenja.

Život se bazira na informacijama koje su digitalno kodirane i pohranjene u sažetom obliku kakvog čovjek nikada neće moći doseći. Svi ljudski stanični procesi, sva ukupna znanost medicine, sve znanje genetike, sveukupan dizajn čovjeka, pohranjeno je u svega 3 milijarde znakova čovjekove DNK molekule. Genetske informacije kada se čitaju u jednom smjeru imaju drugačije značenje nego kada se čitaju u suprotnom smjeru. Samo ta odlika za sebe nadilazi sva ljudska softverska rješenja, a sve su te informacije kritične za organizam. Sekvence informacija u genomu se preklapaju i dijele nukleotide kroz cijelu molekulu DNK. Sekvence koje se protežu kroz 2 metra dugačak lanac DNK organizirane su tako da slijede zakone lingvistike koji nadilaze Zipf-ov zakon. Sadrže kodove ugrađene unutar drugih kodova (barem 13 različitih kodova prema E. Trifonovu[24]). Obrada tih informacija sadrži svojstva jezika: fonetike, semantike, sintakse, gramatike i interpunkcije. Ta gramatika nadilazi gramatiku bilo kojeg ljudskog jezika[25]. Informacijsko procesiranje ulaznih podataka vrši se analitičkim operacijama provjere valjanosti, usporedbe podataka, rezanja, umetanja, kopiranja, pohranjivanja i restauracije, od kojih se svi vrše algoritamskim operacijama koje posjeduju uvjete „ako“ ili „kada“, poput kompjuterskih programa. Informacije, algoritmi i lingvistika su nematerijalni i priroda nema potencijal da ih proizvede. Oni su produkt Uma. Tijekom razvoja organizma genetske informacije upravljaju stanice i govore im kada da se uključe ili isključe poput prekidača i to u kompleksom obliku orkestriranih grupa, s nekoliko razina hijerarhijskih mreža, toliko složenim da ih čovjek nikada neće uspjeti dešifrirati.

Znanost je osporila evoluciju i dokazala da je život stvoren. Ako netko želi vjerovati u evoluciju zato jer odbija prihvatiti postojanje Stvoritelja, ili zato što negira savršenu dobrotu i svemoć Stvoritelja (kao što zapravo čine teistički evolucionisti), ništa ga ne može u tome spriječiti. Ali, time će negirati cjelokupna suvremena otkrića prirodnih znanosti i prihvaćati zastarjele priče iz doba Darwina, priče 150 godina stare kada se sva ova otkrića nisu mogla predvidjeti. Vjerovati će zapravo u stare priče kako je život nastao iz iskre, kako muhe nastaju iz mesa ili žabe iz blata. Evolucionisti iz svojih privatnih razloga ne žele shvatiti da su ih pregazili i znanost i vrijeme, te da će u budućnosti ostati zabilježeni kao oni koji su tvrdoglavo ignorirali Istinu do samoga kraja.

Suvremena znanost potvrđuje koliko su Oci i Naučitelji Katoličke Crkve bili u pravu kada su izvještaje iz biblijske Knjige Postanka nepokolebljivo držali povijesno pouzdanim dokumentima.

Autor: Marko Pinhas/nacija.hr

Reference:

[1] Katekizam Katoličke Crkve 282 ističe temeljnu važnost pouke o Stvaranju od Boga, sljedećim riječima: „Kateheza o stvaranju od temeljne je važnosti. Tiče se samih osnova ljudskog i kršćanskog života: daje jasan odgovor kršćanske vjere na temeljno pitanje koje su ljudi svih vremena postavljali: “Odakle dolazimo?”, “Kamo idemo?”, “Koje nam je porijeklo?”, “Koja nam je svrha?”, “Odakle dolazi i kamo ide sve što postoji?” Oba pitanja, o porijeklu i o svrsi, nerazdvojiva su, i odlučujuća za smisao i usmjerenje našega života i djelovanja.“

[2] https://www.livescience.com/13363-7-theories-origin-life.html

[3] http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.7b00325

[4] https://arxiv.org/pdf/1705.08073.pdf

[5] https://www.acsh.org/news/2017/09/29/sonochemical-synthesis-did-life-originate-inside-collapsing-bubbles-11902

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966772

[7]  http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/5/25/953.long

[8] https://www.newscientist.com/article/mg22329872.900-chances-of-first-life-improved-by-weighted-dice/#.VCkkrdyUd8E

[9] Donald E. Johnson – Bioinformatics: The Information in Life

[10] http://www.cbc.ca/news/technology/origin-of-life-warm-ponds-1.4314205

[11] https://www.newscientist.com/article/2149168-life-may-have-begun-millions-of-years-earlier-than-we-thought/

[12] Isto

[13] http://www.newsweek.com/2017/10/27/how-did-life-start-meteorites-crashing-darwins-warm-little-ponds-was-possible-675655.html

[14] Isto

[15] Isto

[16] Isto

[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1892545/

[18] Isto

[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1960738

[20] http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814508728_0018

[21] http://www.biologydirect.com/content/2/1/15

[22] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3495036/pdf/1745-6150-7-23.pdf

[23] https://evolutionnews.org/2016/06/origin-of-life_1/

[24] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092824089800874

[25] https://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151109140252.htm

 

Komentari

Oglasi
Komentari

Sci/Tech

ŠOKANTAN NALAZ LIJEČNIKA: Čovjek nije umro kada ga proglase mrtvim …

Objavljeno

- datum

Novo istraživanje navodi da se u posljednjim trenucima našeg života oslobađa određena količina električne aktivnosti kroz naše moždane stanice, u fenomenu koji su znanstvenici nazvali “širenje depresije”.

Istraživači vjeruju da su možda pronašli dokaz, iznenadnog prestanka električne aktivnosti u mozgu, neposredno prije smrti.

Znanstvenici, koji su ispitali devet pacijenata s naređenjima da ih “ne oživljavaju”, zakačili su pacijente na strojeve elektroencefalograma (EEG) kako bi pratili aktivnosti mozga.

Stručnjaci su otkrili da stanice mozga i dalje funkcioniraju unutar pet minuta nakon što srce prestane kucati.

No iznenada, nastupa val “širenja depresije” i stanice se gase – u tom trenutku bi bilo nemoguće oživjeti osobu.

Stanice umiru kada krv prestane teći na njih.

Poslije toga, one crpe zalihe rezervne energije, zbog čega stručnjaci vjeruju da mogu nastaviti funkcionirati relativno dugo, nakon što srce prestane kucati.

Vodeći autor istraživanja objavljenog u “Annals of Neurology“, dr Jens Dreier, s Universitätsmedizin u Berlinu, rekao je: “Nakon zastoja cirkulacije, širenje depolarizacije označava gubitak pohranjene elektrokemijske energije u moždanim stanicama i početak toksičnih procesa, koji na kraju dovode do smrti. “

“Ono što je važno je da se to može preokrenuti kada se cirkulacija obnovi.”

“Nema izravnih posljedica za današnju pacijentovu skrb”.

“Posebni izazovi uključuju sporost ovog vala, što ga čini teškim vidjeti u normalnim EEG slikama. Međutim, ovo otkriće može dovesti do poboljšanih postupaka dijagnostike i liječenja u budućnosti. “

Rezultati također mogu pokazivati ​​da se svijest nastavlja nekoliko minuta nakon smrti.

Dr Jed Hartings s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Cincinnati, i član istraživačkog tima, rekao je da kemijske promjene koje dovode do smrti počinju s depolarizacijom.

“Nikada nismo imali metodu za dijagnosticiranje smrti mozga, i nemamo način da budemo sigurni kada je izgubljen sav kapacitet svijesti.”

Ova studija je uslijedila skoro 70 godina, nakon što je znanstvenik s Harvarda Aristides Leão vjerovao da je otkrio iznenadan prestanak električne aktivnosti kod životinja na samrti, proces koji je on nazvao “širenje depresije.” (Webtribune foto ilustracija: Neurosciencenews)

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Sci/Tech

Hrvatska tvrtka razvila softver 20 puta brži od onoga koji koristi NASA

Objavljeno

- datum

izvor slike: NASA.gov

Hrvatska tvrtka Amphinicy Technologies dobila je narudžbu za njezin softver “Blink”, za preuzimanje podataka sa satelita, koji je najbrži na svijetu – 20 puta brži od rješenja koje koristi NASA.   

U tijeku je isporuka softvera za najvećeg komercijalnog satelitskog operatora na svijetu, korporaciju SES, a za potrebe Europske svemirske agencije.

Hrvatska je tvrtka dobila subvenciju za razvoj navedenog softvera od gotovo 10 milijuna kuna u sklopu europskog projekta “Horizon 2020.”, a sporazum s Europskom komisijom bit će potpisan u travnju. 

Blink je izuzetno brza satelitska telemetrijska akvizicija i rješenje potpuno izgrađeno u softveru. Cilj rješenja je zamjena skupih i teško održivih hardverskih demodulatora koji se trenutno koriste u satelitskoj industriji i pružanje pristupačnog, stabilnog i fleksibilnog rješenja za velike i male satelitske misije, navodi se u sažetku o projektu koji je objavljen na stranicma Europske komisije u svezi s projektom Horizon 2020. 

Blink je priznat kao inovativni projekt agencije HAMAG-BICRO u 2013. 

Izvor: hrt.hr

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Sci/Tech

ČITANJE MISLI, PSIHOMETRIJA, TELEPATIJA: Umijeće prijenosa misli stotinama kilometara

Objavljeno

- datum

 KNJIGE – FENOMENI NADNARAVNOG IZMEĐU ZNANOSTI I TEOLOGIJE    Doslovno prevedena, riječ psihometrija, značila bi mjerenje duševnih sposobnosti, ali zapravo znači nešto drugo: sposobnost malog broja osoba da mogu, kad su neki predmet – prsten, naušnica, nož i sl. – opipale i vidjele, dati točne podatke, ne samo o prošlosti toga predmeta, nego i o značaju, pa i o budućnosti onoga kome je taj predmet pripadao – prenosimo nastavak s tjednika 7Dnevno. 

Osjećaj da nam je voljena osoba, daleko od nas, u opasnosti, zagonetno poznavanje prošlosti stečeno dodirom predmeta živih ili pokojnih vlasnika, utjecaj kretanja planeta na živčani sustav čovjeka, prijenos misli tisućama kilometara daleko – samo su neke pojave koje je u svojoj izvanrednoj knjizi, “Parapsihologija i spirtizam – između opsjene i znanosti s mnogo neobičnih priča”, istraživao splitski svećenik, dr. Miroslav Matijaca (1885.-1963.).

Nadopunjena mnogo godina kasnije znanstvenim opservacijama nećaka dr. Miroslava Matijace – poznatog zagrebačkog psihijatra dr. Bartula Matijace – nastala je neobična knjiga u kojoj teolog i znanstvenik nastoje racionalo pojasniti slavne primjere pojedinaca koji su mogli komunicirati na daljinu, imali su moći proroštva, telepatije, vidovitosti, itd., a čije su sposobnosti zabilježene tijekom tisuća godina, od prastarih kronika najstarijih civilizacija do danas.

Jedna od pojava koju je istraživao dr. Matijaca na primjerima slavnih znanstvenika, pisaca i liječnika bila je – psihometrija.

Psihometrija

Riječ psihometrija potječe od nekadašnjeg profesora medicinske škole u Cincinnatiju (SAD), dr. I. R. Buchanana. Svojim đacima neobični doktor dao bi u ruke bilo koju ljekariju ili kemikaliju zamotanu u papir, s nalogom da se koncentriraju na osjećaje koje će takav zamotuljak proizvesti na njih. Deset do dvadeset đaka, s povezom preko očiju i ni sa čim ometani, sjedili bi držeći u ruci predmet koji običnim osjetilima nisu mogli raspoznati.

Joseph Rhodes Buchanan – ipredlagatelj kovanice Psihometrija

U smotuljcima su se nalazili, primjerice, sol, papar, opijum, stipsa, bakar, olovo, kinin i slično. Onaj koji bi za nekoliko minuta osjetio specifično djelovanje odnosne ljekarije, na primjer pospanost kod opijuma, toga je dr. Buchanan držao sposobnim za liječničko zvanje, dok bi one koji niti nakon jednog sata ne bi ništa osjetili, upućivao da potraže druge životne staze. Ovakvim, zaista originalnim mjerenjem duševnih sposobnosti kandidata za liječničko zvanje, utvrdio je dr. Buchanan da je broj sposobnih učenika bio znatan!

Doslovno prevedena, riječ psihometrija značila bi mjerenje duševnih sposobnosti, ali zapravo znači nešto drugo: sposobnost malog broja osoba da mogu, kad su neki predmet – prsten, naušnica, nož i sl. – opipale i vidjele, dati točne podatke, ne samo o prošlosti toga predmeta, nego i o značaju, pa i o budućnosti onoga kome je taj predmet pripadao. Riječ je, dakle, o najrazličnijem znanju što ga metagnom stječe dodirom. Neke nadarene osobe takve podatke daju u budnom stanju, dok druge to mogu tek u transu. Budući da u takvim slučajevima nema nikakva duševnog mjerenja, Richet je predložio da se izraz psihometrija zamijeni nazivom – pragmatična kriptestezija (grč. kryptos = skriven, aistanomai = gledati, pragma = nešto stvarno). Tim bi izrazom jasnije došao do izražaja pravi smisao neobične pojave: gledati ono što je skriveno s pomoću neke tvari (Richet, Notre sixieme sens).

Dva primjera pojašnjavaju bit te neobične pojave. U londonskom stanu škotskog liječnika i pisca, tvorca detektiva Sherlocka Holmesa, sir Arthura Conana Doylea (1859.-1930.), koji se od 1926. posvetio spiritizmu, okupilo se nekoliko uglednih učenjaka i gospođa koja je bila dobar psihometrični metagnom. Trojica od prisutnih znanstvenika otišli su u sporednu sobu i napisali pismo. Pismo su stavili u debelu, neprozirnu oklopnicu i zapečatili. U nazočnosti svjedoka predali su tu oklopnicu dami koja ju je, prvo, opipala prstima, a zatim pritisla na čelo, da bi ubrzo počela riječ po riječ diktirati sadržaj pisma. Štoviše, kazala je da na stanovitom mjestu nije stavljen zarez i da time odnosna rečenica dobiva dvosmisleno značenje. Osim toga je dala i zapanjujuće točne podatke o piscu pisma, kojeg je toga dana prvi put u životu vidjela i nije čak ni po imenu znala za njega. Dapače, dotični je učenjak dami bio predstavljen pod izmišljenim imenom, kako bi se mogli točnije kontrolirati rezultati njezinih psihometričnih sposobnosti.

U već spomenutoj knjizi, Richet navodi slučaj kojemu je sam bio svjedokom. “Bilo je to neke večeri kod mene”, piše. “Moj sin Georges, u prisustvu Myersa, dao je u ruke poznatom mediju, gospođi Thompson, svoj sat i zapitao ju, hoće li joj taj sat dati podsticaj da nešto podrobnijeg kaže. Gospođa Thompson uzela je sat i poslije kraćeg oklijevanja, reče na francuskom jeziku: ‘Ima krvi na ovom satu’. Zatim nastavi engleskim: ‘Pomiješana su tri pokoljenja’. Bilo je teško bolje reći.

Jer, taj sat bio je darovao Felix Aubry, djed moga Georgesa, svom sinu Georgesu Aubryju. Poslije smrti Georgesa Aubryja, koji je poginuo u bitci kod Vendome 1870., Felix Aubry uzeo je natrag ovaj sat i darovao ga svom unuku, mom sinu Georgesu Richetu.” Kako protumačiti ovu, zaista, iznimnu pojavu?

Kao kod svake nerazjašnjene ili nerazjašnjive činjenice, tako i kod psihometrije, ima mnogih tumačenja. Prema jednoj teoriji, psihometrija se tumači tako da je predmet koji ispitivana osoba drži u ruci, impregniran nekim emanacijama čovjeka koje ostaju na predmetu, omogućujući metagnomu da ih percipira i da ih izrazi kao svoju spoznaju o osobi kojoj je predmet pripadao. Svoje podrijetlo, ova teorija, vjerojatno, vuče od teorije univezalnog fluida Franza Mesmera, a povezana je i s Reichenbachovom teorijom o bioluminiscenciji.

Magnetska snaga planeta

Protiv ove teorije govorila bi, međutim, činjenica da šesto čulo nije potrebno da metagnom drži predmet dulje. Franz Mesmer (1734.-1815.), njemački liječnik, na sebe je privukao pozornost raspravom De planetarum influxu in corpus humanum, kojom je nastojao dokazati da nebeska tijela svojim privlačnim silama utječu na čovječji živčani sustav. Kasnije je nadošao na misao da u svakoj životinji, pa i u čovjeku, postoji neki fluid, sila slična magnetskoj, koju je nazvao – životinjski magnetizam.Smatrao je da on sam posjeduje iznimno veliku magnetsku snagu, te da dodirima ruku može liječiti mnoge bolesti.

Imao je uspjeha u Beču i Parizu, gdje mu je javnom supskripcijom skupljena golema svota novca da oda tajnu svoje metode. Kad to nije učinio, komisija sastavljena od najuglednijih francuskih liječnika i prirodoznalaca dala je po njega negativan sud, pa se vratio u Njemačku.
Ljudi, podvrgnuti njegovom načinu liječenja, zapadali su u somnanbulno stanje, zbog čega se Mesmera smatra pretečom hipnotizma. Druga je teorija, teorija telepatske spoznaje, bila da je ta spoznaja stečena od osobe koja je prilikom psihometrijskog pokusa prisutna ili se, pak, nalazi daleko. Ali, u prvom slučaju ova teorija nailazi na teškoću u činjenici da mnogo puta znanje metagnoma nadmašuje znanje prisutne osobe, pa je prisiljena dugotrajno i mukotrpno istraživati da bi se navodi provjerili. U drugom, pak, slučaju teškoća je još veća, jer se znanje stečeno od metagnoma može u nekim slučajevima provjeriti tek ispitivanjem niza osoba koje ne žive zajedno, nego u raznim krajevima zemlje, pa bi se moralo predmnijevati da je metagnom to znanje stekao daljinskom telepatijom od više osoba.

K tome, tako sabrani materijal morao bi metagnom ispitati i pronaći iz njega baš ono što mu treba, nekoliko puta najmanje i najbeznačajnije podatke, što je ne samo malo vjerojatno, nego i gotovo nemoguće. Vjerojatnija je treća teorija, prema kojoj bi psihometrijski predmet bio samo poticaj metagnomu da dođe u stanje preko kojega se ta paranormalna spoznaja o nekom predmetu ili osobi očituje, drugim riječima, samo pomoćno sredstvo da metagnom zapadne u autosugestivno stanje transa.

Telepatija

Druga neobična sposobnost jest telepatija, nastala od grčke riječi (tele = u daljini, pathos = patnja, primljivost). Riječ telepatija predložio je 1882. Myers, da bi označio utjecaj jedne duše na drugu, bez posredovanja poznatih osjetilnih čimbenika, odnosno, danas se definira kao “razmjena informacija od osobe do osobe bez pomoći normalnih osjetila” ili naprosto – čitanje misli, kako ističe dr. Bartul Matijaca. Može biti spontana ili eksperimentalno izazvana. U XV. stoljeću, opat Ivan Tritheim iz Triera piše da svoje misli može stotinu milja daleko drugome saopćiti. Tu svoju sposobnost trierski opat pripisuje simpatičkim silama. Njegov suvremenik u Kölnu, Henrik Kornelije Agrippa od Nettesheima, čovjek koji je prvi upotrijebio riječ okultizam za pojave koje se ne mogu shvatiti prirodnim zakonima, smatra da su simpatičke sile o kojima govori Tritheim – nešto prirodno.

Godine 1876. čitava je Sjeverna Amerika govorila o Johnu R. Brownu, koji je sposobnost čitanja tuđih misli demonstrirao pred tisućama gledatelja. Predstavnici školske mudrosti napadali su ga kao varalicu, bivajući sve žešći, kad se Brown, kao neuk čovjek, nije uspijevao umješno braniti. U kulturnim krugovima toga doba nije se Brownovo ime smjelo ni spominjati, no 1881. se u Engleskoj pojavio još jedan priprost čovjek, Irwing Bishop, koji je u čitanju misli postizao tako začudne rezultate, da je uskoro – 1882. – u Londonu osnovano već spominjano Društvo za istraživanje (para)psihičkih pojava (Society for Psychical Research), s osnovnim ciljem da se sposobnost prenošenja misli i slične neobične pojave, ispitaju sa znanstvenog stajališta.
Zabilježeni su primjeri eksperimenata učinjenih pod vodstvom fizičara i parapsihologa, rektora sveučilišta u Birminghamu, sir Olivera Lodgea. Jednoj posve zdravoj djevojci začepili su pamukom uši i svezali oči. U sobi, u kojoj se nije čulo nikakva šuma i nije bilo nikakva pokućstva, osim stolca, djevojka je sjedila ne znajući što će se s njom događati. Dr. Lodge je došao u djevojčinu blizinu ne dodirujući ju, te oko dvije minute koncentrirao svoje misli isključivo na karakteristične linije engleske zastave. Tada upita djevojku: “Vidite li nešto?”. Uslijedio je odgovor: “Da, ali ne posve jasno, vidim jedan duguljast četverokut s crtama”. Tada Lodge naredi djevojci, sveudilj vezanih očiju, da nacrta na komadiću papira ono što jevidjela. Pokusna osoba nacrta pačetvorinu s dvije ukrštene dijagonalne crte (dakle, izostale su ukrštene okomite crte engleske zastave). Pokus je, znači, djelomično ipak uspio.

Članovi londonskog Društva eksperimentirali su s brojnim (nehipnotiziranim) osobama. Pokusi su ponekad bili vrlo zahtjevni.Neki su posve uspijevali, drugi samo djelomice, a treći – nikako. Eksperimentirati se može, dakako, i u svrhe koje nisu znanstvene. Tako je dr. I. K. u Zagrebu pripovijedao isusovcu Anti Alfireviću kako je u sebi znao zaželjeti da se njegova supruga pridigne i otvori balkonska vrata. Ona bi to ubrzo oćutjela, kao neku sugestiju – odmah bi ustala i otvorila vrata.

Eksperimentalna telepatija

Kod eksperimentalne telepatije može biti da samo onaj koji šalje misli, svjesno zna da on namjerno hoće sadržaj svoje svijesti neposredno priopćiti drugome, a također može biti slučaj da druga osoba (primatelj, percepijent) izričito zna i čeka da primi poruku od druge osobe koja svjesno šalje taj sadržaj. Iz ovoga je jasno, kao što je već kazano, da telepatija nije isto što i vidovitost. Kod telepatije je, naime, važno to da se stječe znanje o sadržaju duše druge osobe, dok se vidovitost odnosi samo na ono što se događa i nije ovisno o sudjelovanju tuđe svijesti, odnosno tuđeg duševnog stanja.

Prije dvadeset i pet godina učinjeni su pokusi telepatskog prijenosa između Atene s jedne strane, i Beča i Berlina s druge, te između Mletaka i Bostona. Pokusi su dali pozitivne rezultate. Uspjelo je, dakle, prenijeti misao (informaciju) na udaljenost od 15.000 kilometara (Schröder, “Gedankensenden und Gedankenempfangen zwichen Berlin-Wien-Athen”, Zeitschrift fur metapsychiche Forschung, 1930./31.). Onaj koji želi primiti ovakve vijesti iz daleka, mora biti u pogodnim duševnim i tjelesnim kondicijama, jer, zaista, ne može se tražiti da netko osjeti nešto ovako suptilno ako je pijan ili, se, primjerice, nalazi u vrtlogu plesa. Samotnički život, život svetaca i isposnika, pogodniji je za primanje telepatski odaslanih podražaja. Na telepatske sposobnosti djeluju i atmosferske prilike. Vjetar, oluja, vrućina i zima djeluju nepovoljno, za razliku od magle, kiše, lijepa i blaga vremena, čiji je utjecaj povoljan. Prvi su jutarnji sati i predvečerje za ove radnje najpovoljniji.
Da bi se pokusi usavršili do naučne točnosti, potrebna je redovita duža vježba emitenta i onog koji emitirane poruke čita. Isprva je glavno da emitent nauči svoje misli i volju usredotočiti nekoliko sekunda, pa čak i minuta, dok se primatelj treba držati slobodno i pasivno. Ni jedan ni drugi ne smiju biti ometani okolinom ili, uopće, ne smiju biti ni sa čime zaokupljeni. Zbog toga se događa da eksperimenti što ih dvojica sami uspješno izvedu, ne uspijevaju kad ih se izvodi pred trećim licima. Preporučljivo je, također, da se pokusi izvode u poznatim prostorijama. S obzirom na činjenicu da neuspjeli pokus djeluje obeshrabrujuće, valja izbjegavati pokuse pod navedenim, nepovoljnim, okolnostima.

Onaj tko prima, odnosno čita misli, mora se čuvati razmišljanja i naprezanja volje; najbolje je da ni o čemu ne misli, već treba bezbrižno izraziti onu misao koja mu se upravo pruža.

Uspjeh eksperimenta u mnogome ovisi i o emitentu. Pri završnim eksperimentima, emitent i primatelj ne smiju se tjelesno dodirivati, dok je u početku takvo međusobno doticanje gotovo neophodno, da bi se među njima uspostavila simpatična veza. Kad je to postignuto, dobiva se sposobnost prenošenja i čitanja misli sve više i u prostornom smislu. Isprva je prenošenje misli bez tjelesnog kontakta moguće samo na udaljenosti od jednog ili dva metra, zatim kroz zatvorena vrata, a konačno i na kilometarske udaljenosti.

Za prijenos predodžaba, najlakši su predmeti koje gledamo, primjerice, igraće karte koje se za ovakve pokuse najčešće primjenjuju. Nakon dužeg vježbanja bit će, ponekad, moguće prenositi u mislima i zamršene slike, cijele scene. Moguće je mislima prenositi i crteže, počevši od jednostavnih geometrijskih figura koje čitanje misli treba nazvati imenom, opisati ili narisati. Većini čitača misli najteže se prenose apstraktni pojmovi, a teško je primati pjesme i stihove, poznate i nepoznate.

Lažna ‘čitanja misli’

Postoje i zabavljačke predstave i takozvana čitanja misli putem posrednika, kojima se oduvijek lako varala publika. A riječ je naprosto o ljudima sposobnim čitati nesvjesne kretnje. Jenski profesor William Thierry Preyer konstruirao je osobit, vrlo osjetljiv aparat, tzv. palmograf, koji nesvjesne kretnje grafički prikazuje. Vježbom, zapažalačkim darom i poznavanjem ljudi, mogu se postići i znatni uspjesi. Englez Stuart L. Cumberland mogao je na taj način pronaći predmete skrivene i kilometar daleko. Po tom se Englezu opisana pojava ponekad naziva i – kumberlandizam. Sam Cumberland tvrdio je i koga god je stigao uvjeravao, da može čitati misli, a u stvari nije radio drugo do vješto slijedio stezanje i popuštanje mišićja, punjenje i učestalost otkucaja pulsa osobe na kojoj je činio pokuse. Drugim riječima, vještak ne čita misli posrednika, nego ih posrednik sam očituje nesvjesnim mišićnim kretnjama i uzbuđenjem svoga bila, te je on prilikom takvih predstava, zapravo, vodeća osoba.

Na tom principu funkcionira i tzv. detektor laži koji se koristi u kriminalistici. Ali, fenomen koriste i estradnjaci. Donedavno smo, napominje, dr. Bartul Matijaca, u ranim večernjim satima imali priliku na jednoj od komercijalnih televizija gledati emisiju “Trenutak istine”, u kojem su na aparate priključeni pojedinci odgovarali na delikatna pitanja šarmantne voditeljice. Pitanja su zadirala u skrivenu intimu ispitivanih osoba, a ako su sprave pokazivale da je odgovor točan, slijedila je novčana nagrada. Niskost takva projekta bila je potencirana i time što su upublici mogli biti nazočni roditelji, braća, sestre i supružnici egzaminiranih ekshibicionista.

Spontana telepatija

Ovako bi izgledao tipičan primjer spontane telepatije: na oceanu tone brod, jedan od stradalnika tuguje za svojima koje ostavlja, a u isto vrijeme njegova žena kod kuće osjeća da se mužu nešto strašno dogodilo.

Brojne primjere donosi francuski astronom i pučki pisac, Camille Flammarion (1842.-1925.) u poznatoj svojoj knjizi “L’inconnu et les problèmes psychiques” (Pariz, 1899.), a još više i bolje obrađenih slučajeva čitamo u klasičnom dvotomnom djelu Myersa, Gurneya i Podmorea “Phantasm of the Living” (London,1886.). Frank Podmore, 1894. godine, na početku rasprave “An Examination of the Evidence of Telepathy”, doslovno kaže: “Teza koju iduće stranice trebaju ilustrirati i dokazati, kratko govoreći, glasi: ‘Moguće je komuniciranje između pameti i pameti bez upotrebe poznatog puta naših osjetila’”.
Američki psiholog i filozof, William James, talijanski psihijatar i antropolog, Cesare Lombroso, pa Francuzi, Pierre Janet (jedan od Freudovih učitelja), Charles Richet i Henry Bergson – tvrde isto. Utvrđen je toliko velik broj slučajeva telepatije kada je emitent bio u smrtnoj pogibelji, da je razboritu čovjeku nemoguće njezino postojanje dovoditi u sumnju…

(Nastavlja se)

Autor: K.R. / 7Dnevno

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno