Connect with us

Kultura i vjera

Anđeli čuvari su s nama i čuvaju nas – Oni su Božji dar čovjeku

Objavljeno

- datum

»Anđeli su svjetla zapaljena na Svjetlu što nema početka« – piše o njima sv. Ivan Damašćanin. »Svjetlo bez početka« sam je beskonačni Bog. A svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, svjetlo je duhovno, nebesko biće koje stalno gleda Božje lice uživajući u praiskonskoj Božjoj blizini i prisutnosti. I nije to samo neko pobožno razmišljanje o anđelima, već ozbiljan nauk koji se temelji na ugledu Svetoga pisma. Isus, govoreći o navođenju na grijeh, kaže: »Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskog« (Mt 18,10).

Naš anđeo čuvar može nam biti veoma vjeran životni prijatelj

Anđeli su prvijenci Božjega stvaralačkog djela, obdareni pobjedonosnom snagom protiv svakoga zla u svijetu, a puni jedinstvene ljubavi prema nama ljudima. Oni nas mogu štititi, voditi, braniti od svakoga zla po dušu i tijelo, našoj duši davati spasonosne poticaje. Naš anđeo čuvar može nam biti veoma vjeran životni prijatelj. To dokazuju toliki primjeri iz života svetaca i pobožnih kršćana. A na nama je hoćemo li taj dar, što ga nebo pruža, prihvatiti ili ne. Vjerujemo li u svog anđela čuvara, pouzdajemo li se u njega? O njemu je pisano: »Bog anđelima svojim – dakle i mome anđelu čuvaru – zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim« (Ps 91,11). Bog nas ne sili na vjeru u anđela čuvara, na pouzdanje u njegovu pomoć. On poštiva našu slobodnu volju. Mi možemo u njega vjerovati, zazivati ga ili ne. Mi možemo s njim prijateljevati kao što se prijateljuje s drugim prijateljem ili ga jednostavno zaobilaziti, ne znati za njega, kao da uopće ne bi postojao. Dobar kršćanin s radošću i zahvalnošću prihvaća sve Božje darove, pa tako i dar Anđela Čuvara.

Nekoliko iskrica francuskog biskupa i slavnoga govornika Bossueta

Za francuskog biskupa i slavnoga govornika Bossueta nitko se neće tako lako usuditi tvrditi da je bio skučen i ograničen duh. Bio je baš protivno: čovjek širokih vidika, snažan govornik, koji se odlikovao izvanrednim poznavanjem Svetoga pisma, djela svetih Otaca, a resila ga je kraj svega blistava stila i načina izražavanja i velika trijeznost i odmjerenost u mišljenjima i sudovima.

On je u govoru na blagdan Svetih anđela čuvara polazeći od svetopisamskog teksta: »Vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom čovječjim« (Iv 1,51) – izrekao o svetim anđelima i ove divne misli:

»Onaj koji anđele čini sretnima, daje sreću i ljudima: mi i jedni i drugi pijemo na istome izvoru života, koji nije drugo nego vječna Istina, i svi mi možemo zajedno pjevati u divnom koncertu ovaj stih Psalmista: Sve je moje dobro, da budem sjedinjen s mojim Bogom (usp. Ps 72,28) i da u njemu postavim svoje počivalište.

Na tom je temelju veoma ugodno uspostaviti društvo čovjeka i anđela: jer postoji nepromjenljiv zakon da se duhovi koji se sjedinjuju s Bogom u isto vrijeme nalaze svi ujedinjeni zajedno. Oni koji crpe iz potoka sudjeluju u suprotnim brigama i dijele njihove sklonosti. No oni koji idu na sam izvor, na počelo svih bića, tj. na vrhovno dobro, nalazeći se svi u tom jedinstvu i sabirući se u tom središtu, primaju ondje jedan duh mira i jednu svetu ljubav jedni prema drugima; i to biva tako da je sva njihova radost u tome što su vječno udruženi u posjedovanju njihova zajedničkoga dobra: a što čini, kako kaže sv. Augustin, da svi zajedno sačinjavaju jedno te isto kraljevstvo i jedan te isti Božji grad. Iz toga je lako zaključiti da, budući da su ljudi, ne manje od anđela, stvoreni za uživanje Boga, ne sačinjavaju jedni i drugi nego jedan jedini narod i jedno jedino Kraljevstvo, hoću reći po ljubavi, koja je zakon nebeskih duhova i zakon smrtnih ljudi; i koja šireći se iz neba na zemlju čini jednu te istu družbu stanovnika jednoga i drugoga.

“Ne vidite li da ti mirotvorni duhovi dolaze uspostaviti vezu što ga prekinuše ljudi pristajući uz buntovnu stranku…”

Zaista, kažem vam, čitamo u Evanđelju, vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze (Iv 1,51). Koji je to prizor što nam ga tu Spasitelj predočuje? Odakle dolazi da su nebesa otvorena? I što žele reći ti anđeli koji uzlaze i silaze tako laganim letom sa zemlje na nebo, s neba na zemlju? Ne vidite li da ti mirotvorni duhovi dolaze uspostaviti vezu što ga prekinuše ljudi pristajući uz buntovnu stranku njihovih buntovničkih sudrugova? Zemlja više nije neprijateljica neba; nebo više nije protivno zemlji: prijelaz je od jednoga k drugome prekriven blaženim duhovima, kojih ljubav po službi podržava savršenu vezu između ovoga mjesta hodočašća i naše nebeske domovine.

Sv. Bernard: Oni su, Božji anđeli, jer nam ih on šalje da nas pomažu; i oni su ljudski anđeli, jer ih mi šaljemo da Ga umirimo

I poradi toga razloga vidite ih uzlaziti i silaziti. Oni silaze od Boga k ljudima, oni uzlaze od ljudi k Bogu, jer ih sveti savez što ga obnoviše s nama zadužuje dvostrukim poslanstvom. Oni su Božji poklisari kod ljudi, oni su ljudski poslanici kod Boga. Kojeg li čuda! – kaže nam sv. Bernard: oni nisu samo Božji anđeli, nego i ljudski anđeli. Anđeli, tj. poslani: oni su, dakle, Božji anđeli, jer nam ih on šalje da nas pomažu; i oni su ljudski anđeli, jer ih mi šaljemo da ga umirimo. Oni dolaze k nama, obremenjeni njegovim darovima; oni se vraćaju obremenjeni našim željama; silaze da nas vode, uzlaze da Bogu odnesu naše želje i dobra djela. To je zadatak i služba tih blaženih čuvara, to je što čini da uzlaze i silaze.«

Bossuet je bio svojevrstan pjesnik u prozi koji je svoje duboke misli znao zaodijevati u lijep stil. Možemo uživati i u jednom i u drugom: u sadržaju i u lijepoj formi u koju je oblikovan. Korisnije će biti ako budemo više pažnje posvetili sadržaju, nastojeći u nj što više proniknuti i na svoj ga konkretan život primijeniti. U ovom slučaju na temelju tih misli pojačati svoju vezu s anđelima, osobito sa svojim anđelom čuvarom. Da to isto u što većoj mjeri postignemo, navedimo još nešto, nešto iz života jednoga velikog čovjeka. To je iz djetinjstva pape Pija IX., Božjega sluge i kandidata oltara.

Čudesan primjer anđeoskog spašavanja djeteta, kojeg je doživio papa Pio IX

Papa Pio IX. rado je i često pripovijedao o doživljaju što ga je kao dječak doživio, a koji dokazuje čudesnu pomoć njegova anđela čuvara. On je u očinskoj kućnoj kapelici kao dječak svaki dan imao dužnost posluživati kod svete mise. Dok je tako jednoga dana ministrirao, osjetio je u srcu neku neobičnu tjeskobu i strah. Nije znao zbog čega je to. Čak je osjetio kako mu srce u grudima snažno lupa. Stoga je i nehotice okrenuo pogled na drugu stranu oltara, kao da traži nečiju pomoć. Tamo je ugledao lijepa mladića koji ga je pogledom k sebi zvao. Zbunjen tim viđenjem, nije se usudio maći s mjesta. No ta ga je svijetla prilika zvala k sebi još jače i izrazitije. Dječak je tada skočio i prešao na drugu stranu. Prikaze nestade. No u isti čas pade s oltara teški svetački kip i to upravo na ono mjesto na kojem je mali ministrant netom klečao. Dječak, kasnije svećenik, biskup i papa, često je pripovijedao o tom nezaboravnom doživljaju svoga djetinjstva, slaveći ga kao zaštitu i vodstvo svoga anđela čuvara.

I s pravom, jer je jedno od nepojmljivih Božjih velikih djela to što je čovjeku dao vlastitog anđela da mu bude zaštitnik duše i tijela. Samo Sveto pismo kaže »da postoje službujući duhovi, poslani na službu onima koji žele postići spasenje«.

Da naše poznavanje anđela bude još dublje, utemeljenije i životnije, navedimo još nekoliko misli jednoga od najvećih teologa današnjice, Hansa Ursa von Balthasara, jednoga od suvremenih proroka i učitelja koji se ne ustručava glasno i zauzeto naglašavati duhovne i teološke vrijednosti što ih neki razvodnjavaju ili dovode u pitanje.

U svom djelu Slava i križ Urs von Balthasar piše: »Anđeli koji su u Starom savezu igrali posredničku ulogu te koji su prema shvaćanju kasnoga židovstva i Pavla prenijeli Savez Sinaja, u Novom savezu ne mogu negoli gubiti teren u kojem ne sačinjavaju drugo do oružane pratnje Sina čovječjega na zemlji. Više nema nikakve posredničke potrebe jer Sin ima sa sobom svog Oca i jer on sam, u Očevu krilu, radi prema onome što vidi, čuje, dotiče kod svoga Oca. Pa ipak, anđeli ne mogu biti odsutni jer sačinjavaju dio nebeske slave Sina čovječjega, a nadasve jer očituju društveni značaj nebeskoga kraljevstva u kojem svemir mora biti promijenjen. To nije Kraljevstvo do onoga što će ga Sin osnovati i koje se utjelovljuje u njegovoj sveobuhvatnosti…«

U to će kraljevstvo biti dovedeni svi oni koji su bili otkupljeni ovdje na zemlji te koji će uskrsnuti nakon Krista uskrsloga. A u njemu imaju i anđeli svoje mjesto, kako to lijepo uči Poslanica Hebrejima: »Pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru i sastanku prvorođenaca koji su upisani na nebesima, k Bogu, sucu svega, k dušama pravednika koji su učinjeni savršenima, k Isusu, posredniku Novoga saveza, i škropljeničkoj krvi koja govori bolje od Abelove« (12,22–24).

Hans Urs von Balthasar dalje piše: »Prema Luki, anđeli se ukazuju iznad jaslica kao bljesak Gospodinova silaska i poslije uzašašća kao sjaj njegova uzlaska. Kod praznog su groba pak sjaj njegova uskrsnuća. Nakon napastovanja i pobjede nad demonskim silama prilaze da služe Isusu i posvjedoče njegovu pobjedu…«

Anđeo je uz Isusa na Maslinskoj gori. On će kao konačni pobjednik opet doći s neba »sa svojim anđelima« (Mt 5,31). Prema tome, iz Božje objave jasno doznajemo o stvarnosti svetih anđela. S tom stvarnošću ozbiljno računajmo u svome životu!

Josip Antolović SJ

 

Molitva svetom anđelu čuvaru

Anđele čuvaru mili,
svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju
čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem
sretno da u nebo dođem,
da se ondje s Tobom mogu
vijekom klanjat dragom Bogu.

Komentari

Komentari

Kultura i vjera

Bing Crosby, Sinatra i… božićne pjesme

Objavljeno

- datum

Autor

Upalivši nedavno radio shvatio sam da su “Božićni” hitovi već zavladali eterom tako da je pravo vrijeme da se i ja uključim sa svojim izborom.

Postoji više kategorija Božićnih pjesama, svaka zajednica je kroz svoju tradiciju uspjela proizvesti sjajna pjesme tako da će moj popis biti tek maleni dio onoga u čemu možemo uživati. Neki će prigovoriti potpunoj sekulariziranosti određenih pjesmi koje nemaju veze sa Kristom, dok će drugi pričati o teološkoj opravdanosti nekih pjesmi, ali ja se ipak neću previše zamarat tim problemom u ovom postu.

Frank Sinatra je svakako ime koje je teško izbjeći, a ja bih preporučio sjajan program koji je snimio zajedno sa Bing Crosbyem pod nazivom Happy Holidays with Bing & Frank (može se pronaći na internetu za preuzimanje), a kao najbolju pjesmu izdvojio bih “God Rest Ye Merry Gentlemen” koju možete poslušati u nastavku. Bing Crosby bio je i zvijezda velikog hita Going My Way u kojem glumi svećenika, film je imao i svoj nastavak The Bells of St. Mary’s gdje mu se pridružila i Ingrid Bergman kao časna sestra. Očito je da su tada mediji drugačije prikazivali katoličke svećenike.
https://youtu.be/Ib9GMyrvyms

 

God rest you merry gentlemen
Let nothing you dismay
Remember Christ our Savior
Was born on Christmas Day
To save us all from Satans power
When we were gone astray.

O tidings of comfort and joy, comfort and joy
O tidings of comfort and joy.

***

Vjerojatno je lakše pobrojati pjevače koji nisu snimili Božićni album nego one koji jesu, ponekad to rezultira sa dosta iznenađujućim verzijama(primjerice Bob Dylan,, ili Cubismo, a ja bih tu izdvojio sa hrvatskog prostora Božićni album Josipe Lisac iz 1992. godine (uz akademski zbor I. G. Kovačić), izvedbe su dostupne i na youtubu, primjerice Veseli se Majko Božja ili Kyrie Elesion.

Istočnije crkve imaju zanimljivih pjesmi, neke nažalost pate od određenih problema, ali recimo Divna Ljubojević i Melodi, odnosno Stupovi snimili su neke od meni zanimljivijih; Slava vo višnjih Bogu, Anđeli pjevaju, ili recimo Dobrodošao Kriste. Zanimljivije su i one istočnije i arapske. Nemam neko poznavanje tog područja, ali neka ovih par rečenica bude podsjetnik da Božićne pjesme/himne možemo potražiti i istočno;

No, da se barem pokušam vratiti našoj latinštini; Coventrc Carol, nešto modernija izvedba adeste fideles (A. Boccelli) i Gaudete u nastavku;

Gaudete, gaudete! Christus est natus
Ex Maria virgine, gaudete!

***

Tek sam obradio maleni dio(i geografski i vremenski) dostupnih pjesmi, ali svejedno ću završit post, sa hrvatskim narodnim pjesmama; Mehki snežek (Iznad naših se poljana), Klapa Jelsa -Veseli se Majko Božja, Klapa Maslina – Božić je, Slavonski dukati). Korisnik bobesic postavio je cijeli koncert OSS Buševca pa tamo možete poslušati mnoge narodne Božićne pjesme;

PS

Izbor pjesama je dosta nasumičan, ali nadam se da će nekome poslužiti ovaj post.

katoliksdnakace.blogspot.com |benedikt  foto Flickr

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

Drugu svijeću adventa zapali u svojim odnosima. Oni su potrebni svjetla

Objavljeno

- datum

Povodom Druge adventske nedjelje prenosimo kratku meditaciju fra Josipa Vlašića…

Drugu svijeću adventa
zapali u svojim odnosima.
Oni su potrebni svjetla.

Oni dobri odnosi –
da budu još bolji,
još čišći,
još svetiji,
još čvršći.

Svjetlo adventa potrebno je
i odnosima koji nisu dobri.
Možda još više nego onim dobrima?!
I oni trebaju biti obasjani.
I oni mogu biti preobraženi.
U njima zapali drugu svijeću
i vrati im nadu.

Kada sve učiniš
i vidiš da promjena odnosa
nije samo u tvojoj moći,
i kada drugi možda zatvara srce
i ne želi i ne vjeruje u promjenu,
ti zapali svijeću.
To će značiti tvoju spremnost za čekanje.
To će značiti i tvoju ljubav,
ali i tvoje povjerenje u čovjeka.

Kao što svjetlo pobjeđuje tamu
i toplina otapa led,
tako će biti i s tvojim odnosima,
iako ćeš možda trebati dugo čekati.
Baš zato drugu svijeću adventa
zapali u odnosima koji su ovijeni tamom
i okovani ledom.
Ona neka strpljivo u njima gori i izgara,
neka ih rasvjetljava i otapa.

Pažljivo i blago,
onako kako On u naš život ulazi,
prinesi svjetlo druge adventske svijeće
u sve svoje odnose
i moli Kralja koji je blizu
da te pouči kako trsku napuknutu ne slomiti
i ne ugasiti stijenj što tek tinja.

Nadaj se.
Voli.
Oprosti
Vjeruj.
To uvijek možeš.
I to je sasvim dovoljno.
To je druga svijeća tvoga adventa.
Neka gori u tvojim odnosima.
Zapali je!

fra Josip Vlašić

  • Prva adventska svijeća je postilica ili prorokova svijeća – simbolizira nadu ili iščekivanje,
  • Druga svijeća je pomirilica ili Betlehemska svijeća,
  • Treća svijeća je pastirska – slavi radost i veselje,
  • Četvrta svijeća je svijeća anđela i donosi – radost i ljubav

Priredio: Braslav Čizmić

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

Facebook cenzurirao sliku Djeda Božićnjaka koji kleči pred malenim Isusom nazivajući to ”nasilnim sadržajem”

Objavljeno

- datum

Foto: Jennifer Beahm Crawford / Facebook

Facebook je prekrio, odnosno cenzurirao sliku na kojoj Djed Božićnjak kleči ispred malenog Isusa uz upozorenje gledateljima da slika može sadržavati ”nasilan ili eksplicitan sadržaj”.

Drugo upozorenje ispod zamagljene slike Djeda kako kleči i na taj način štuje malenog Isusa navodi: „Ova je fotografija automatski cenzurirana kako biste mogli sami odlučiti želite li ju gledati ili ne“.

Korisnici mogu klikom miša kliknuti na tipku i tako otkriti sliku.

Facebook objašnjava značenje ”nasilnog i eksplicitnog sadržaja”:

„Isto tako smo svjesni toga da ljudi imaju različito poimanje toga što je nasilno i eksplicitno. Iz tog razloga dodali smo upozorenje za sadržaj koji je posebno nasilan ili eksplicitan kako on ne bi bio dostupan za gledanje publici mlađoj od 18 godina i tako da korisnici mogu biti svjesni nasilne ili eksplicitne prirode sadržaja prije nego što kliknu na fotografiju kako bi je gledali“, navodi ova društvena mreža.

„Pogriješili smo s te strane što smo dopustili sadržaj, unatoč brojim prigovorima“, piše u Facebookovim društvenim standardima te nastavlja govoreći da to čine kako bi Facebook bio siguran za korištenje cjelokupnoj društvenoj zajednici.

Ostaje nejasno zbog čega je slika malenog Isusa i Djeda označena kao ”nasilan i eksplicitan sadržaj”, piše Lifesitenews.com.

25. prosinca kršćani širom svijeta slave rođenje Isusa Krista koje se dogodilo prije otprilike 2018 godina. Kršćani vjeruju da je Isus Božji Sin i da je došao na svijet kako bi svijet spasio od grijeha i otvorio mu put do nebesa. To što je Bog postao čovjekom kršćani smatraju najvećim povjesnim događajem koji se ikada dogodio.

Sporna slika Spasitelja svijeta kao novorođenog djeteta i popularizirane verzije Djeda Božićnjaka je objavljena 01. prosinca 2015. Uz sliku objavljena je i pjesma u nastavku koja je služila kao objašnjenje dirljive ilustracije:

„Moj dragi i dragocjeni Isuse, nisam želio/la stati na Tvoje mjesto,

Ja samo donosim igračke dok Ti donosiš ljubav i nadu.

Ljudi mi daju popise želja i onoga čemu se nadaju, ali Ti čuješ molitve srca i daješ obećanja koja ćeš ispuniti.

Djeca pokušavaju biti dobra i pokušavaju ne plakati kada dolazim u grad, ali Ti ih voliš bezuvjetno ljubavlju koje ima u izobilju.

Ja ostavljam samo vreću igračaka i privremenu radost sezone, ali Ti daješ srce ljubavi, koje je ispunjeno svrhom i razlozima.

Ja imam velik broj ”vjernika” i ono što se može nazvati slava, ali nikada nisam izliječio slijepoga niti sam pokušao pomoći čovjeku u nevolji.

Imam rumene obraze i glas prepun osmijeha, ali nemam ruke s ožiljcima ili obećanje koje dolazi nakon toga.

Možeš pronaći nekoliko mene u gradovima ili trgovačkim centrima, ali postoji samo jedan- sveprisutni Ti da odgovoriš na vapaj grešnika.

Stoga, moj dragi i dragocjeni Isuse, klečim ovdje u molitvi, kako bih Te slavio i obožavao na ovaj Tvoj sveti rođendan“.

Facebook je poznat po tome što cenzurira pojedince i organizacije koji promoviraju vjeru. Društveno-medijski div je bio prisiljen ispričati se za brojne situacije kada je neprimjereno označio konzervativni kršćanski sadržaj kao ”govor mržnje” ili na drugi način neprimjeren. Facebook je došao na loš glas zbog toga što je omogućio i dopustio ljevičarskim organizacijama kao što su PolitiFact i Southern Poverty Law Center da utječu na politiku provjeravanja i odobravanja onoga što će se moći objaviti.

Facebook je cenzurirao i kršćanskog profesora teologije nakon što je on kritizirao video u kojem se LGTB ”ponos” prodaje djeci.

Nadalje, korisnički račun Elizabeth Johnson- kršćanke koja djeluje pod pseudonimom Activist Mommy je bio suspendiran nakon što je ona adresirala zbunjenošću u vezi spolova mentalnom bolešću. Društveno-medijski div je isto tako blokirao reklame za film „Gosnell: Suđenje jednom od najvećih serijskih ubojica Amerike“ tako što je film koji je govorio o serijskom ubojici koji je obavljao pobačaje bio označen ”političkim govorom”.

Društveno-medijski div je isto tako zabranio velik broj reklama koje su za život govoreći za te reklame da su ”previše političke” jer prikazuju slike trudnih majki, ultrazvukova, prijevremeno rođene djece i malenih stopala novorođenčadi u rukama njihovih majki.

Facebook je u međuvremenu ipak maknuo cenzuru sa slike.
Izvor: Novi život

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno