Connect with us

B. Karlo

Novi svjetski poredak i barbari dr. Richarda Day-a

Published

on

Dr. RICHARD DAY bio je jedan od vodećih profesora medicine u SAD na “Mount Sinai School of Medicine” u New Yorku. 1969. godine u prostorijama te ugledne visoke škole, Day je održao predavanje kolegama, koje nije bilo namjenjeno za široku javnost, već samo za svoje kolege- krug znanstvenika, koji su bili nazočni na njemu.

Jedan od tih Dayovih kolega, koji je tada bio nazočan, Dr. Lawrence Dunegan pažljivo je slušao to predavanje. Dvadesetak godina kasnije Duneganu je upalo u oči, da se obistinilo puno toga, što je Day tada najavio u tom predavanju.

»The New World Order of the Barbarians«

Dunegan je onda svoja sjećanja o tom predavanju dr. Daya snimio na vrpcu i ispričao na vrpci, sve što je dr. Day tada govorio. Ta Duneganova snimka sa vrpce danas kruži po internetu, pod naslovom »« (Novi svjetski poredak i barbari). Dr. Richard L. Day nije bio samo specijalist na polju pedijatrije i dječijih bolesti i reproduktivne medicine, već je on bio čovjek blizak američkoj i svjetskoj eliti. Od 1965. do 1968. on je bio medicinski direktor zloglasne eugeničke organizacije “Planirano roditeljstvo”, odnosno “Savez planiranog roditeljstva Amerike” (PPFA), koja se se nakon svog osnivanja 1920., najprije bila zvala “Američka liga za kontrolu rađanja” i koju od početka svog postojanja finaciraju Rockefeller i Fondacija Ford, a danas i mnoge druge fondacije kao ona Billa Gatesa.

Kasnije je Day radio kao docent na medicinskoj školi “Mount Sinai School of Medicine in Manhattan”. 20. 3. 1969. on je održao to predavanje pred članovima “Pedijatrijskog društva Pittsburgh”. Ono što je on tada govorio, nije smjelo izići na javnost, zato je on svim nazočnima zabranio ne samo magnetofone za snimanje, već i da bilo što zapisuju na papir. Bilo je zabranjeno i donošenje penkala, olovaka i bilo kakvih bilježnica. Ipak nakon skoro dva deseteljeća, jednog dana, sve je izišlo na javnost, kada se dakle jedan od onih koji su tada bili nazočni, Lawrence Dunegan sjetio, da se gotovo sve obistinilo, što je tada na tom predavanju predskazao Rockefellerov prijatelj, Dr. Day.

Ljudi neće imati ni  korijena ni oslonca …

Dunegan je 1988. posjetio američku organizaciju protiv pobačaja “Coalition of Life” i tu je onda pred mikrofonom sve ispričao što je čuo tada prije dvadesetak godina i tako su onda to snimili na mangetofonsku vrpcu. Ono što je bilo šokirajuće je da mnoge stvari koje je dr. Day predskazao, a Dunegan 19 godina kasnije ispričao na vrpcu, tada 1969. uopće nisu postojale, i puno toga se za tih dvadesetak godina već bilo ostvarilo. Day je, kaže Dunegan, nazočnima na tom predvanaju 1969. rekao “da je njegova namjera, izvjestiti o promjenama, koje nas očekuju otprilike za 30 godina”…”Neki od vas misliti će da govorim o komunizmu, ali ono čemu ja govorim je daleko više od komunizma!” Day je onda govorio o društvu u kojemu “ljudi više neće imati ni korjena niti oslonca, i zato će pasivno prihvatiti te promjene”. Kako kaže Dunegan, posebno mu je ostala u sjećanu jedna rečenica dr. Daya. Kada je ovaj rekao: “Ljudi su previše lakovjerni i ne postavljaju pitanja.” Ponekad je kaže Dunegan, on umjesto “previše lakovjerni” rekao i “previše glupi”. I još nešto je Duneganu posebno ostalo o sjećanju, što je rekao dr. Day.

“Uvijek postoje dvije namjere: lažna – prihvatljiva, i stvarna – stvaranje novog sustava”

Nešto što su danas 46 godina kasnije, mnogi već uvidjeli. Day je rekao: “Sve ima dvije namjere. Jedna namjera je navodna (lažna) namjera, koja ljudima treba da izgleda prihvatljiva, a druga je ona stvarna namjera, koja ima za cilj stvaranje novog sustava”. Ideja kontrole nad stanovništvom, bila je glavna ideja tog predavanja dr. Daya – prisjeća se Dunegan. Ali ne samo “kontrola rađanja” (birth control), već potpuna kontrola stanovništva. Najveću brigu eliti, kako je istako dr. Day tada, zadaje ljudska seksualnost i nagon za razmnožavanjem. Kako nije realistično pokušati silom potisnuti ljudsku seksualnost i potrebu za razmnožavanjem, zato treba promicati neobuzdanu seksualnost, ali na taj način, “da ljudi više ne rađaju djecu”. Dakle poticanjem “seksa za zabavu”, “bez mogćnosti rađanja djece”, potpuno neobavezujuće, bez “stege braka”, kao jednu vrstu sporta.

Neobuzdani seks i njegovo odvajanje od razmnožavanja

Seks i mogućnost razmnožavanja treba odvojiti jedno od drugoga: “Poticat ćemo seks bez mogućnosti razmnožavanja i razvoj tehnologije, koja će omogućiti seks bez mogućnosti razmnožavanja. Za to će stvoriti posebne laboratorije. Day je naveo da su već tada bili u tijeku znastveni i medicinski eksperimenti, koji istražuju mogućnost stvaranaja djece u laboratorijama. Danas je to stvarnost. U seks “bez mogućnosti rađanja djece”, spada naravno i homoseksualnost. “Ljudima će se dozvoliti homoseksualnost i ona će se promicati i propagirati. “Oni (homoseksualci) se više neće morati skrivati” – rekao je dr. Day prema prisjećanju Dunegana. “Kontracepcija će se snažno poticati i ona će podsvjesno toliko biti povezana sa seksom, da će ljudi automatski misliti na kontracepciju i sprječavanje mogućnosti začeća, već kada pomisle na seks, ili kad se pripremaju za seks”. To će postati automatski, kao ono kada se svatko veže na sjedalu, prije nego što počne voziti auto. “Kontracepcija će biti pristupačna u cijelom svijetu…Sredstva za kontracepciju će se puno otvorenije promicati i izložiti u prodavaonicama – kao cigarete i žvakaće gume (tako su danas posvuda izloženi kondomi u drogerijama i posebnim automatima u barovima, diskotekama, itd.)… “osim toga sredstva za kontracepciju će se dijeliti po školama pod krinkom spolnog odgoja!” – rekao je dr. Day.

“Kontracepcija će se dijeliti po školama pod krinkom spolnog odgoja… nastat će nove bolesti..”

“Spolni odgoj treba biti iskorišten za to, da se djecu što prije upoznaje sa seksom i to seksom povezanim sa kontracepcijom, da se djecu upozna sa tim još prije nego što ona doista mogu postati seksualno aktivna.” Ovi navodi potječu dakle iz godine 1969. Day je rekao i to, da će se pojaviti nove bolesti, za koje dotad još nitko nije čuo. “Bit će teško ustanoviti dijagnozu tih bolesti, i one se neće moći liječiti, dugo vremena. Jedna od tih bolesti bila je vjerojatno AIDS. “Nova bolest”, koja je proširila strah i paniku od “nezaštićenog seksa”, tako da je upravo nakon izbijanja epidemije AIDS-a, obilato porasala prodaja i upotreba sredstava za kontracepciju. U međuvremenu u program kontrole rađanja spadaju: – kontracepcija – pobačaj – pilula za dan poslije – podsticanje i promicanje homoseksualnosti – izazivanje novih “spolnih bolesti” kao AIDS – uništenje obitelji. U socijalnu sterilizaciju čovječanstva spada naravno i uništenje obitelji. “Veličinu i širenje obitelji treba ograničiti” – rekao je tada dr. Day i to obrazložio ovako: “Učiniti će se da razvodi braka budu jednostavnji i da se ljudi češće razvode. Većina ljudi koji će ići u brak, ženiti/udavati će se više nego jednom. Puno ljudi neće se uopće ženiti i udavati.

“Učinit ćemo brak nestabilnim …” – zvuči poznato?

Neoženjeni/neudati sastajati će se u hotelima ili će čak živjeti zajedno (bez braka). To će postati svakodnevnica-i nitko neće postavljati pitanja o tomu. Sve će to većinom biti prihvaćeno i neće biti razlike između onih koji žive u divljem braku i onih koji žive u braku. Sve više žena će raditi izvan kućanstva. Sve više muškaraca bit će premješteni u druge gradove i više muškaraca ići će na službena putovanja. Zato će biti sve teže za obitelji da žive zajedno. To će brak učiniti nestabilnijim i uzrokovati to da će ljudi manje željeti da dobivaju djecu. Postojeće obitelji postajati će sve manje i usamljenije. Putovanja će postati jednostavnija i jeftinija, za neko vrijeme, tako da će ljudi koji putuju imati osjećaj, da se u svako doba mogu vratiti svojim obiteljima…da se uopće ne osjećaju odvojeni od svojih obitelji, Ali jedan od glavnih učinaka pojednostavljenog razvoda braka kombiniran sa zahtjevom za putovanjima i premještanju obitelji iz jednog grada u drugi, biti će destabilizacija obitelji”. Zvuči li poznato? Naravno. Jer upravo to je danas stvarnost. Ali porast stanovništva treba kontrolirati ne samo na početku, već i na kraju života. Kako je ispričao Dunegen “jedan od glavnih ciljeva Novog svjetskog poretka odnosno ljudi koji stoje iza toga, je što je više moguće smanjenje svjetskog stanovništva, navodno da bi se spriječila prenaseljenost, ali u stvarnosti, po mom mišljenju, više zbog toga, jer je manje stanovnika daleko lakše kontrolirati nego puno”. Kako se stanovništvo može reducirati putem subtilnog uništenja obitelji, već je objašnjeno.

Odstranjivanje ljudi koji “žive previše dugo”, sprječavanje sredstava za liječenje raka

Sada treba objasniti, kako da se porast stanovništva i životni vijek mogu ograničiti putem izazivanja bolesti i stvaranjem medicinsklog sustava za to. Također treba objasniti mogućnosti rješenja za odstranjivanje ljudi koji “žive previše dugo”. Svatko ima pravi živjeti “samo jedno određeno vrijeme”- rekao je Day na tom predavanja 1969. “Stare osobe nisu više korisne. One su samo opterećenje. Svatko treba biti spreman da prihvati svoju smrt….Za mlade je opterećenje, da moraju uzdržavati stare!”- rekao je Day. “Mladi bi se trebali odlučiti za to da “pomognu majci i ocu na ovaj način, pod uvjetom da se sve to odvija humano i sa dostojanstvom. Mogli bi napraviti oproštajnu feštu za majku i oca, i zahvaliti im se na svemu što su učlnili. I onda kada je fešta završena, oni (majka i otac) trebaju popiti tablete od kojih će umrijeti.” U ovaj program eutanazije, kao je rekao dr. Day, spadaju i: – sprječavanje sredstva za liječenje raka, kao sredstvo za redukciju stanovništva – izazivanje srčanih udara, da bi se ubijalo ljude. Kako tvrdu Dunegan, dr. Day je rekao da je rak “jedna dobra stvar”, jer tako milijuni ljudi svake godine “pocrkaju”. “Mi smi u stanju već sada liječiti svaki oblik raka. Informacije o tomu, nalaze se u Rockefellerovom Institutu, ako se ikada odluči da iziđu na javnost. Ali pomislite na to, ako ljudi ne budu više umirali od raka, onda ćemo brzo postati prenaseljeni. Od raka se isto tako može dobro umrijeti, kao i od nečega drugog…Napori na području borbe protiv raka usredotočiti će se više na ublažvanje bolesti, nego na njeno liječenje.

Na poslijetku, postoji mogućnost da metode za liječenje raka, koje su sakrivene i pohranjene u Rockefellerovom Institutu, ipak iziđu na svjetlo dana, od strane nekih neovisnih znastvenika, unatoč naporima da ih se zataji. Ali do tog trenutka, (ako se takvo što desi), bolje je pustiti da što više ljudi umre od raka, da bi se problem prenaseljenja Zemlje usporio” Naravno ova mjere “kontrole stanovništva” u kojima se ne smije dozvoliti da obični ljudi “žive predugo”, ne važe za elitu.

Muž engleske kraljice: “Kad bi se ponovo rodio, najbolje bi bilo u obliku smrtonosnog virusa…”

David Rockefeller, šef skupine Bilderberg i jedan od glavnih sponzora fanatičnih eugeničara iz PPFA, napunit će 12. 6. ove godine 100 godina. Muž engleske kraljice Eliazabete, princip Phillip, fanatični eugeničar kao i cijela engleska kraljevska kuća, ima 94 godine i poznat je po onoj izjavi u kojoj je rekao: “Kada bih mogao biti ponovo rođen, rado bih se rodio u obliku jednog smrtnonosog virusa, pa da tako pomognem u rješavanju problema prenaseljenosti zemaljske kugle.” Zadnje generacije na Zapadu i u Europi, dakle uopće među bjelačkom populacijom, koje su imale puno djece bile su one generacije čija su djeca rođene u šezdestim godinama. Nakon toga, postepeno počinje opadati natalitet na Zapadu i u cijeloj Europi, da bi to kasnije postalo sve drastičnije i drastičnije i sve manje manje djece se rađa. I danas je natalitet na najnižoj razini. I to je jedan od dokaza kako je elita danas 46 godina kasnije nakon tog govora dr. Daya, uspjela u svojim nakanama na Zapadu i u Europi ljudima izbiti iz glave rađanje djece. Sada elita radi na tomu, i na drugim kontinentima, u siromašnim državama trećega svijeta, ljudima također izbiti iz glave rađanje djece. I to svim mogućim sredstvima: širenjem zapadne seksualne revolucije, podsticanjem što više seksa “bez mogućnosti rađanja djece” i sa tim u vezi podsticanjem kontracepcije, nametanjem spolnih odgoja, pokušajem promicanja i legalizacije homoseksualnosti, promicanjem pobačaja, sterilizacije, cjepljenja…itd. A eutanzija je legalizirana već u više zapadnih država i to tamo, kao u Nizozemskoj i Švicarskoj postoje već privatne firme, koje vrše “humano ubijanje”, odnosno eutanaziju.

http://www.nytimes.com/1989/06/16/obituaries/dr-richard-day-84-ex-pediatrics-professor.

html vijdeti http://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai_Hospital_(New_York) http://www.gottliebtuns.com/masterplan.htm

ostali izvori: kopp

B. Karlo/croative.net

Komentari

B. Karlo

Arapski migrant, koji je prije tri godine na smrt pretukao 17-godišnjeg Nijemca i na sudu je oslobođen optužnice, opet pretukao drugu osobu!

Published

on

Ovaj je portal  izvjestio je o smrti 17-godišnjeg Niklasa Pöhlera, kojega su, početkom svibnja 2016., u Bonnu brutalno pretukla trojica arapskih migranata.


Oni su nesretnog mladića tukli do besvjesti i kada je ležao na pločniku, još su ga bjesomučno udarali nogama u glavu. Niklas je malo kasnije podlegao teškim ozlijedama. Policija je tada uspjela uhvatiti samo jednog od trojice počinitelja, druga dvojica su pobjegli. Taj uhvaćeni počinitelj, Walid S. , podrijetlom iz Maroka, bio je optužen za ubojstvo bez predumišljaja.

Međutim, zahvaljući spretnim odvjetnicima (koje imaju svi migranti, iako su odvjetnici u Njemačkoj astronomski skupi) i poznatom popustljivošću smiješnog njemačkog pravosuđa, koje, namjerno gleda kroz prste arapskim migrantima, Walid S. na koncu je oslobođen optužnice i pušten na slobodu! 

Jer, je  Walid S. rekao da je nevin, jer je svaljivao krivicu na drugu dvojicu počinitelja i jer je sud na koncu ustanovio  da je Niklas Pöhler od ranije imao neku smetnju u jednoj moždanoj žili u glavi i da je od ustvari umro od toga, a ne od brutalnih udaraca Walida S. i ostale dvojice počinitelja. Dakle, Niklas Pöhler je sam imao peh, što je umro. Ta sramotna i skandalozna presuda nije jedina takva u propadajućujoj državi Njemačkoj, ali je jedna od najpoznatijih. Treba spomenuti i sličan slučaj premlaćivanja u gradiću Köthenu u (pokrajini Brandenburg), u rujnu prošle godine. 

Dogodio se, samo nekoliko dana  nakon ubojstva Daniela Hilliga od strane sirijskih i iračkih migranata u Chemnitzu, ubojstva koje je izazvalo bijesne prosvjede građana Chemnitza i reakciju Merkeličine vlade, koja je tada faktički krenula u otvoreni rat protiv vlastitig domicilnog naroda. U Köthenu je skupina Merkeličinih arapskih migranta, pretukla jednog mladog Nijemca, koji je također podlegao teškim ozlijedama. Međutim, vlasti i lažljivi mainstream mediji su skoro pa radosno izvjestili, da taj mladić nije umro od udaraca tih migranata, već da je jadnik od ranije imao srčanu manu i od toga je umro, Dakle, što ćeš, opet peh.

U propadajućoj državi Njemačkoj, za takozvani “govor mržnje” na socijalnim mrežama se dobiva zatvor, ali za ubojstvo ne.
Dakle Marokanac  Walid S. je, prije nešto manje od 3 godine bio oslobođen optužbe za ubojstvo Niklasa P. I sada je taj isti Walid S. opet sudjelovao u premlaćivanju jedne osobe. Odnosno, slučaj se desio još u listopadu 2017., ali je  izišao u javnost, tek godinu dana kasnije. Odnosno, tek godinu dana nakon što se slučaj odigrao, tek tada je policija pokrenula istragu. Opet se sve odigralo u Bonnu, opet u istoj gradskoj četvrti Bad Godesberg. Dok je bio glavni grad Zapadne Njemačke (do 1990.), to je bila diplomatska četvrt, u kojoj su stanovalo diplomatsko osoblje iz mnogih država svijeta i fino građanstvo. Nakon preseljenja njemačkog glavnog grada iz Bonna u Berlin, Bad Godeseberg je postala četvrt u kojoj vladaju migranti, većinom arapski i turski.

I ovaj slučaj je opet bio sličan, kao i onaj slučaj premlaćivanja Niklasa Pöhlera. Samo što je žrtva ovaj put preživjela premlaćivanje. I opet, odnosno, kao i uvijek, kada je riječ o arapskim “inžinjerima i liječnicima”: “junačine”,  navale svi na jednoga, koji se ne može braniti.

Walid S. i još četvorica njegovih pajdaša, napali su jednog 23-godišnjaka i brutalno ga premlatili, tako da je ovaj zadobio teške tjelesne ozlijede, nos mu je slomljen na više mjesta i lice mu je tako unakaženlo, da ga se ne može prepoznati.  Glasnogovornik državnog tužiteljstva Bonna, potvrdio, je na upit lokalnih novina “General Anzeiger”, da se protiv Walida S. i ostale četvorice napadača, vodi istraga, “zbog nanošenja tjelesnih ozlijeda.”

Branimir Karlo

Komentari

Continue Reading

B. Karlo

Norvežanka koju su ISIL-ovci u Maroku likvidirali, u Norveškoj se borila protiv islamofobije!

Published

on

Brutalno ubojstvo dvije skandinavske turistkinje u Maroku od strane pripadnika ISIL-a, nedavno je šokiralo europsku i svjetsku javnost.
Louisa Vesterager Jespersen iz Danske (24 godine) i Maren Ueland (28 godina) iz Norveške u Maroku su uhvatili koljači ISIL-a i zaklali ih.

Norvežanki su čak likvidirali i sve to snimili i postavili na internet! Danska policija je potvrdila da je snimka dekapitiranja autentična.  Dvije djevojke su ubijene u blizini staze za Toubkal, najvišeg vrha planinskog lanca Atlas.

Maren Ueland u Norveškoj se zalagala protiv “islamofobije”. Ona je prije nekoliko godina na svojoj stranici na Facebooku objavila i lajkala video uradak, koji kritizira “islamofobiju”. Portal Morocco World News objavio je fotografiju isječka njenog korisničkog računa na Facebooku od prije nekoliko godina, gdje se to vidi.

Taj video uradak se zvao: “Ne ocjenjujte ljude na osnovu njihovog izgleda”. Sadržaj tog video uratka: Jedna žena europskog izgleda  sa svojom kćeri, ide ulicom.  Ona vidi jednog muškarca arapskog izgleda, sa bradom, koji nosi sportsku tašnu. Žena nepovjerljivo gleda prema tom muškarcu. Odjednom, nekoliko policajaca trči u pravci tog bradonje. Tako da ta žena misli, da policajci žele uhititi njega. Međutim policajci protrče pored tog bradonje i oni ustvari hvataju jednog drugog muškarca europskog izgleda. Na kraju kamera pokazuje, da je ovaj bradonja ustvari brižni otac, koji ima svoju malu kćerkicu, kojoj pomaže da se vozi na romobilu

Branimir Karlo

izvori: de.sputniknews.com | pi-news.com

Komentari

Continue Reading

B. Karlo

Migranti tuku, siluju …? Ma ne, kakvi. Ne bi oni ni mrava zgazili. Sve laž i izmišljotina!

Published

on

Glavne perjanice Sorosevih propagandista u hrvatskim korporativnim medijima, kao Ante Tomić, Gordan Duhaček ili Jurica Pavičić, kada se sastanu u nekom zagrebačkom kafiću i kada su među četiri zida sami među sobom, vrlo vjerojatno ni sami osobno ne vjeruju, u onu propagandu o jadnim migrantima, koju drobe hrvatskim građanima.

Ali gazda Soros plaća dobro, to je jedan razlog za tu lažljivu propagandu, a drugi je razlog: desničari i “katolibani”, ne smiju imati pravo. Ni po koju cijenu.

Zato je Tomić nedavno u Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem  napisao propagandni uradak,  u kojem  pokušao uvjeriti da nema nikakve opasnosti od migranta, da zadrti desničari samo izmišljaju opasnost i izmišljaju laži da migranti  prave nerede, tuku, siluju, ubijaju. U stvari Tomićeve kolume su uvijek jedan te isti članak, samo svaki put prežvakan na malo drugačiji način. Desničari i katolici, su uvijek ti koji su zli i krivi za sve. To je ono što se provlači kroz svaki Tomićev uradak, bilo o kojoj temi da piše. Na njegov poznati način, uvijek istog lošeg  sarkazma.

I naravno kao i uvijek, poznata udbaška taktika: da bi skrenuo pažnju sa stvarne teme i da bi relativizirao i umanjio  stvarni problem, ubaci nešto što nema veze s temom, da bi stvorio nekakvu debelo nategnutu, umjetnu i ustvari kretensku ravnotežu.  To je stara škola, koju koristi cijela plaćenička Soroseva kamarila, a posebno stari majstor, tipa Inoslav Bešker.

Kada je Tomić lani pisao o temi  masovnih seksualnih zlostavljanja u Hollywoodu, koji su izišli na vidjelo nakon što je otkrivena prljava prošlost moćnog holivudskog producenta Harveya Weinsteina, Tomić je to relativizirao, vjerovali ili ne sa Ivicom Todorićem!  Antiša  se najprije, kofol čudio, kako su tako liberalni i napredni, ljudi kao Weinstein i ostali, mogli biti tako gnjusni i pokvareni , jer su po Tomiću, samo desničari i konzervativci, gnjusni i pokvareni, pa je onda to relativizirao ovako: ma nema veze što je Weinstein zlostavljao 70 i nešto žena, jer Todorić je puno gori, Todorić je zlostavljao cijelu Hrvatsku.

A sada je Tomić, sa tom taktikom skretanja pažnje i relativizacije problema migranata koji navaljuju u Hrvatsku,  ubacio Ahmiće… i Daria Kordića i Aleksandru Zec i Mirka Norca i biskupa Košića…itd., sve ono što jugorojunaška i soroševa kamarila godinama neprekidno vrti kao pokvarenu ploču.

Po Tomiću, Pavičiću, Duhačeku, i ostalim propagandnim piskaralama, jedino se desničari, nacionalisti, konzervatici i “katolibani” protive migrantima, inače svi ostali  jedva čekaju da ih prime.

Kina nije ni desničarska, ni kršćanska, ni katolička država. Već komunistička i ateistička. Ali ta komunistička i ateistička Kina ne želi primiti ni jednog izbjeglicu i migranta iz arapskih i islamskih država u svoju državu. Da podsjetim; Kina graniči sa Afganistanom i Pakistanom, dvijema državama, iz kojih dolazi veliki broj migranta, od kojih mnogi bauljaju i po BiH, uz granice Hrvatske. I ne samo to. Već kineske vlasti ne dozvoljavaju ulazak u Kinu, niti njemačkim državljanima turskog podrijetla! Tjednik “Wirtschaftswoche” je lani izvjestio, da  Kina uskraćuje vizu za ulazak u Kinu, njemačkim državljanima, turskih korjena. Ako nekom njemačkom državljaninu u njegovoj putovnici ne piše ime i prezime, naprimjer Hans Müller, već Murat Ahmet,  nema vize i ulaska u Kinu. Svejedno, što taj ima njemačku putovnicu.  Sada bi europski fanatici ljevičarsko-multikulturalne ideologije i soroščad odmah drečali “diskriminacija”, “rasizam! ksenofobija!. Ali Kineze to uopće ne svrbi. Jer se oni brinu za suverenost svoje države.

Kaže Antiša u svom članku, onako ležerno, samodopadno, kao i uvijek: ma sve je to laž da migranti,  rade kriminal i zločine, sve izmislili zadrti desničari. Citat: “Ove tri priče, kao i sve druge o izbjegličkim zločinima koje ćete naći na društvenim mrežama i desničarskim portalima, su lažne…”

Ma da, naravno, sve laž. Evo i ova najnovija priča od prije tri dana je laž:

Grad Steyr u Austriji: 17-godišnji afganistanski azilant Saber Akhondzada nožem je ubio 16-godišnju austrijsku djevojku Michelle i to u njenoj vlastitoj kući!! Odnosno u kući njenih roditelja, sa kojima je djevojka živjela.  Izgleda da je djevojka bila u kratkoj vezi sa njim, pa je onda prekinula vezu i Afganistanac to nije mogao podnijeti, ušuljao se u kuću u njenu sobu i ubio je. Kada je njena majka, kasno navečer oko 11 sati htjela vidjeti što je sa djevojkom, vrata njene sobe iznutra su bila su zaprečena sa jednim sandukom, tako da je teškom mukom otvorila vrata. Kada je ušla u sobu, našla je mrtvu kći, a prozor sobe je bio otvoren. Ubojica je kidnuo kroz prozor i nalazi se u bijegu. Austrijska policija traga za njim i raspisala je potjernicu za cijelu Europu.

Na žalost ovo nije laž i izmišljotina “desničarskih portala”, već brutalna istina, o kojoj su javili i austrijski mainstream mediji.

Još jedna brutalna istina. Kao i ova priča, koja se također odigrala nedavno, koja je šokirala javnost:

Wittenburg, u njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Vorpommern. Afganistanski migrant (20 godina), kojemu je zahtjev za azilom odbijen, zaklao je 85-godišnjeg umirovljenika, u njegovoj kući, dok je ovaj spavao. Kći tog ubijenog umirovljenika, radila je kao volonterka za pomoć izbeglicama i ona je osobno angažirala ovog Afganistanaca, da se brine o njenom starom ocu. Nakon što je ubio njenog oca, Afganistanac je utekao, ali je malo kasnije uhićen. I ovo nije izmislio nikakv “desničarski” portal, već je javio mainstream kanal NTV.

Još jedan sliučaj od prije nekoliko dana:

München. Šestorica afganistanskih migranata u dobi  između 17 i 28 godina, brutalno su silovali 15-godišnju djevojku i to puna 4 dana. Oni su uhićeni i sjede u zatvoru.

Još nekoliko slučajeva, koji su se odigrali samo u zadnjih nekoliko tjedana:

Ahaus, pokrajina Nordrhein-Westfallen. Nigerijanski azilant u azilantskom  domu, nožem je ubio jednu djevojku-Indijku, koja je kao osoblje radila u tom domu.

Cottbus. Sirijci noževima napali i ozlijedili 5 Nijemaca

Köln. Sirijac podmetnuo požar u glavnom kolodovoru, jedna 14-godisnja djevojčica zadobila je teške opekotine, morala je biti operirana 7 puta do sada.

Bietigheim-Bissingen, (pokrajina Baden-Württenberg). Migrant iz Gambije divljao je u izbjegličkom domu i vrijeđao osoblje doma. Osoblje je pozvalo policiju. Došla su dva policajca, koja su se stigli u hodnik pred sobu ovoga Gambijca, koja se nalazi na katu.  To je vanjski hodnik, koji izgleda kao dugački balkon i ima ogradu. Gambijac se zaletio u jedog policajca, želeći ga gurnuti preko ograde dolje u dvorište, na tvrdi beton, Policajac je bio u životnoj opasnosti. Ipak, uz pomoć drugog policajca uspio se otrgnuti i savladati gambijskog migranta. Koji je uhićen zbog pokušaja ubojstva.

Augsburg. Azilant iz Gambije napao i pretukao 22-godišnju djevojku

Prenzlau (pokrajina Brandenbug). Afganistanski migrant nožem napao i povrijedio Nijemca.

Warendorf, pokrajina Nordrhein-Westfalen. Trojica migranta; Sirijac, Afganistanac i Egipćanin ispred jednog diska teško pretukli jednog 34-godišnjeg mladića, tako da mu je život bio u opasnosti.

Chemnitz, pokrajina Saska. Alžirski migrant pokušao je seksualno napastovati dvije djevojke, (15 i 18 godina). Kada su se one počele opirati, onda ih je Alžirac udarao šakama i nogama.

Dortmund. U jednom azlantskm domu, jedan nigerijski azilant napao je nožem najprije jednog drugog azilanata  i ranio ga, onda je napao i policajce koji su stigli da interveniraju, pa su ga policajci morali onesposobiti uporabom  vatrenog oružja.

Ortona, Italija. Somalijski migrant  najprije je kamenom u glavu udario jednu 68-godišnju ženu, pa je onda silovao.

Nordhausen, pokrajina Thüringen. Trojica migranta, iz Libije, Iraka i Somalije stalno su seksualno napostovali djevojke u jednom  disku. Kada su ih zaštitari tog diska pokušali dovesti u red, oni su zaštitare pljuvali i psovali, a kasnije je stigla policija, pa su napali i jednog policajca sa krhotinama razbijene boce

Chemnitz: sirijski azilant napao i silovao ženu, sa jako hendikipiranim vidom, dakle polu-slijepu ženu. Čekao ju je u hodniku zgrade gdje ona stanuje i silovao.

Apolda (pokrajina Brandenburg). U ovom gradiću od 22.000 stanovnika vlada nasilje od strane mnogih azilanata koji su smješteni u azilantskom domu. Jedan od njih, jedan od je Libijac Moutaz Z., koji je dilao drogom, krao, tukao se, napadao druge azilante, osoblje doma, pa i policajce, Jednog službenika doma napao je sa razbijenim galonom od marmelade, a svom cimeru u sobi u azilantskom domu, zabio je viljušku u vrat. Samo u prvoj polovici 2018. policija je morala intervenirati preko 100 puta u ovom azilantskom domu. Prije nekoliko tjedana, jedan marokanski azilanat, pretukao je jednog 53-godišnjeg Nijemca, ispred prodavonice Kauflanda u ovom gradu. Jedan drugi azilant iz Afganistana napao je jednog 38-godišnjeg stanovnika Apolde. Azilanti masovno kradu po prodavonicama,  i svakodnevno seksualno napastuju djevojke i žene, tuku i prave nasilje

Maria Enzersdorf, gradić u  Austriji. Nigerijanski azilant na smrt je pretukao jedenog drugog azilanta u azilantskom domu.
Ovo je svakodnevnica u Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama. Svaki dan se u Njemačkoj, negdje u nekom mjestu, dogodi najmanje desetak slučajeva zločina i kriminala od strane Merkeličinih “inžinjera” i “liječnika”, Manjih ili većih: tučnjave, krađe, uništavanje javne imovine, napadi noževima, seksualno napastovanje, silovanja, sukobi sa osoblljem azilantskih domova i sa policijom, itd. itd. I napokon i ubojstva.

Da podsjetim  na one neke ranije zločine Merkeličinih “inžinjera” i “liječnika” u zadnje 2-3 godine.

Kada bi ovdje popisali i objavili sve slučajeve, manje i veće, koje su počinili Merkelični migranti u zadnje 3 godine, trebalo bi jedno najmanje 500 stranica za to. Zato ovdje navodim samo neke slučajeve, one poznatije. Među svm tim slučajevima, bilo je i na stotine slučajeva seksualnog napostovanja i silovanja od strane arapskih migranta, među njima i brojni slučajevi pedofilije i zlostavljanja djece, Arapski  migranti posebno su bacili oko na djecu i maloljetnike i to posebno ljeti u kupalištima i gradskim bazenima, kada su kupališta puna ljudi svih starosnih dobi.

Beč, na Silvestrovo 2015. Devet iračkih migranta, silovali su  28-godišnju njemačku nastavnicu.. Oni su tu djevojku prvo napili alkoholom, onda je silovali sva devetorica, jedan za drugim, neki od njih i više puta. Petorica od tih 9 su prije toga već bili dobili azil u Austriji.

Bonn, svibanj 2016. Trojica marokanskih migranta na smrt su pretukli 17-godišnjeg Niklasa P.  Dok se nesretni mladić večeri vraćao iz kina. Najprije su ga izudarali šakama, pa kada je pao na pločnik i ležao bez svijesti, on da su ga još nemilosrdno tukli nogama u glavu. Niklas je podlegao teškim ranama. Samo jedan od trojice počinitelja je uhićen i suđeno mu je, druga dvojica su kidnula.

Skandalozno: marokanski ubojica je dobio samo blažu kaznu, jer je eto kao ustanovljeno da Niklas P. nije umro od udaraca nogom u glavu od strane Marokanaca, već da je od ranije u glavi imao neku slabu moždanu žilu. Dakle Niklas P. sam je kriv što je umro.

Köln, srpanj 2016:  šest migranta, azilanata iz Iraka i Sirije u dobi između 17 i 45 godina, seksualno su napastovali djecu u jednom javnom bazenu. Jedna dvanestogodišnja djevojčica prijavila je policiji ovog najstarijeg 45-godišnjeg migranta, koji je dirao djevojčicu na kraju klizalice u bazenu. Ostala petorica su na donjem kraju klizalice u bazenu, namjerno napravili zastoj, tako djevojčica nije mogla napustiti klizalicu, a ovaj 45-godišnjak ju je dirao.

Paderborn, ljeto 2016. Dvojica afganistanskih migranata (20 i 25 godina), brutalno su seksualno zlostvaljali 14-godišnjeg dječaka u svlačionici gradskog bazena. Drugi dječak, u dobi od 11 godina, koji je bio sa ovim 14-godišnjakom uspio je pobjeći i sakriti se.

Zwickau (pokrajina Saska) ljeto 2016. Arapski migranti stalno su napostovali žene i djevojke u gradskom bazenu, te mokrili i onanirali u bazen. Također su pratili djevojke koje su i išle u kabine za presvlačenje i silom pokušavali prodrijeti u te kabine i seksualno ih napostovati.

Reutlingen, kolovoz 2016. Sirijski migrant veliki nožem za rezanje kebapa je ubio  Poljakinju Jolantu K. On je htio hodati sa njom, ona je to odbila i on ju je ubio.

Freiburg, listopad 2016. Afganistanaski izbjeglica Hussein K. brutalno je silovao studenticu Mariu Ladenburger, pa ju je onda ubio, utopivši je u rijeci. Hussein K. je prije nego što je na poziv  Merkelice stigao u Njemačku, boravio već u Grčkoj, gdje je također napravio krivično djelo: gurnuo je jednu djevojku sa strme klitice i ova je zadobila teške tjelesne ozlijede. Maria Ladenburger se osobno angažirala za izbjeglice, a njen otac, kao niži dužnosnik EU, radi u Bruxellesu.

Bilo je stotine izvješća u njemački medijima o brutalnom šikaniranju manjinskih kršćanskih izbjeglica iz Sirije i Iraka, od strane agresivnih radikalnih većinskih muslimanskih izbjeglica u izbjegličkim i azilantskim domovima. Ovo je samo jedno od tih izvješća iz Stuttgarta prije 2 godine. Nakon što je stanje za kršćanske izbjeglice postalo neizdrživo u jednom izbjegličkom domu u Stuttgartu, jer su ih muslinaske izbjeglice stalno šikanirali i tukli, 30 kršćanskih izbjeglica morali su dobiti premještaj u jedno zasebno utočište.

Weiden (pokrajina Rheinland-Pfalz), ljeto 2016. Trojica sirijskih migranata seksualno su napostovali djevojčice u termalnom bazenu.
https://jungefreiheit.de/polit ik/deutschland/2016/syrer- sollen-maedchen-in-therme- begrapscht-haben/

München 2016. U gradskom bazenu Michaelibad u  gradskoj četvrti Neuperlach, trojica sirijskih migranata seksualno su napostovali dvije djevojčice od 14 godina.

2016. u vlaku za Würzburg. Merkeličin migrant iz Afganistana, sjekirom je brutalno napao i teško ozlijedio 5 kineskih turista iz Hong Konga, koji su zadobili teške tjelesne ozlijede, tako da su se liječnici morali boriti za njihove živote.

Berlin, uoči Božića 2016. Anis Amri, migrant iz Tunisa kamionom se zabio u ljude na jednom Božićnom sajmu i usmrtio 12 osoba, a mnoge druge ozlijedio.

Kirchheim/Teck  (pokrajina Baden-Württemberg), srpanj 2016. U gradskom bazenu, brojni arapski migranti seksualno su napostovali djevojčice u dobi između 10 i 14 godina.  Jedan od njih 17-godišnjak  sukobio se sa paziteljem bazena, koji  ga je bio upozorio na pravila ponašanja.  Zbog svega toga morala je intervenirati policija koja je stigla u bazen. Na to su oko 30 drugih migranta branili tog 17-godišnjaka, a jedan iranski migrant je skočio pazitelju na vrat i povalio ga na pod.  Ostali migranti derali su se na policajce i vikali im da su rasisti i svinje. Dvojica policajaca su zadobili lakše ozlijede.

Essen, ljeto 2016. Prilikom održavanja godišnje vjerske  fešte indijskih sikha u njihovom hramu, pred kojim se skupilo nekoliko tisuća sikha iz Njemačke i susjednih zemalja, Nizozemske i Belgije, jedan arapski migrant je podmetnuo požar pod hram sikha sa namjerom da ga uništi.

Bochum, prosinac 2016. Irački migrant Ziyad K. ,koji je stanovao u obliznjem azilantskom domu sa suprugom, silovao 2 studentice sa Bochumskog sveučilišta

Hamburg, lipanj 2017. Tri sirijska migranta uhvaćeni su pod sumnjom da su članovi ISIL-a i da su pripremali terorističke napade u Njemačkoj.

Herzberg (Brandenburg), srpanj 2017. 39-godišnji sirijski izbjeglica Mohammed H. pokušao je zaklati svoju poslodavku, 64-godišnju Njemicu Ilonu F. Ilona F. ima svoj frizerski salon i bila je zaposlila Mohammeda F. kao frizera. Ilona F je zadobila teške ozlijede opasne po život i morala biti hitno operirana.  Ona je imala kratku vezu sa sa Mohamedom F., ali kasnije  je prekinula tu vezu i Mohammed H ju je zato htio ubiti. I onda je prema podacima iz policije izišlo na vidjelo: “jadni” izbjeglica iz Sirije, koji je od 2015. u Njemačkoj, je oženjen, i on se sklonio u Njemačku, a u Siriji su mu žena i dvoje djece.

Norderstedt pokraj Hamburga, ljeto 2017. Uhićena dvojica afganistanskih izbjeglica,  jer su njih dvojica u gradskom bazenu „Arriba“  seksualno zlostavljali dvije djevojke, odnosno djevojčice. Jednoj je 14 godina, a drugoj 18.

Chemnitz, srpanj 2017. Arapski izbjeglica ubio volonterku, koja je radila u centru za izbjeglice kao prevoditeljica.

Kiel, srpanj 2017. U jednom šoping centru, oko 30 sirijskih i afganistanskih izbjeglica napostovali su 3 maloljetne djevojke u dobi od 15, 16 i 17 godina. Policija je uhitila nekoliko od tih 30 izbjeglica, koje su se na policijskoj postaji opirali, udarali su nogama policajce i pljuvali po njima.

Dessau-Roßlau, ljeto 2017. Četvorica azilanata iz Eritreje silovala su 56-godišnju siromašnu ženu, dok je ova po kontejnerima sakupljala prazne boce da dobije štogod sitnog novca za njih. Jedan od njih četvorice držao je ženi razbijenu bocu pod vratom i prijetio da ce je zaklati, ako se bude branila . Žena je imala rane po cijelom tijelu, rezove od oštrog stakla, natekline i udarce.

Darmstadt, ljeto 2017. Na  godišnjoj gradskoj fešti, mnogi arapski migranti napadali su i seksualno napostovali djevojke i žene. I to ponajviše maloljetne djevojke u dobi između 14 i 18 godina. Oko 26 djevojaka i njihovih roditelja, podnijeli su policiji kaznene prijave protiv migranata. Ovo je bila repriza masovnih seksualnih nasrtaja u Kölnu na Silvestrovo 2015., samo u manjem omjeru.

A evo koliko su te “izbjeglice”, navodno ugrožene, Die Welt je prije 2 godine izvjestio o tome da mnoge “izbjeglice” iz Sirije i Afganistana, idu kući, u Siriju i Afganistan, na odmor, pa se opet vraćaju u Njemačku. Dakle, idu tamo odakle su pobjegli navodno zbog toga jer im je navodno ugrožen život. Iako, po zakonu o azilu, svaki izbjeglica i azilant, koji napusti Njemačku, zapravo automatski gubi pravo na azil i boravak i ne smije više biti pušten da se vrati u Njemačku. Ali Merkeličnim “izbjeglicama” se i ovdje gledalo kroz prste i ovima koji su išli na odmor, ništa se nije desilo, oni su se opet vratili u Njemačku.

Branimir Karlo

Komentari

Continue Reading

Facebook

Popularno