Connect with us

Mira Ivanišević

TREBA LI NAM UISTINU ‘BALKANSKA ZNANOST’!?

Objavljeno

- datum

 POD HITNO GA UGASITE!   Još jedna malo poznata odluka Hrvatske vlade, Hrvatskog sabora, Ustavnog suda RH-e i predsjednice Republike Hrvatske o osnivanju i proglašenju ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O CENTRU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ZAPADNOG BALKANA – WISE.

Čitatelji Slobodne Dalmacije su o tom „značajnom „ centru za inovacije saznali iz članka „Nećemo balkansku znanost“, objavljenog 21.1.2016., autora dr.sc. Mirne Batistić i dr.sc. Nenada Jaspirica.

Mislim da mi autori ne će zamjeriti ako prenesem samo dio njihovog osvrta: „Izgleda da Vlada u odlasku (Plenković!) želi ostaviti još jedan poguban trag svoje neizlječive privrženosti bivšoj državi. Ovaj put kroz ZNANOST nastoje odškrinuti, a zatim širom otvoriti vrata Balkanu. Zatečeni naslovom u medijima o zajedničkom osnivanju Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana u Splitu, u kojem ulaze Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija, ali ne i Slovenija i Austrija (prema „definiciji“ granica Balkana je do Beča), odlučili smo reagirati.

Pozivamo sve, ne samo znanstvenike i širu javnost, već i buduću vladu te Predsjednicu da zaustave ovaj nepotrebni projekt koji nije ništa drugo već projekt uhljebljivanja za ionako osiromašenu državu, a kojim bi se provodile loše političke ideje.

Kako se navodi, „cilj Centra je financiranje istraživanja, umrežavanje znanstvenika te zajedničko  sudjelovanje u projektima EU“. Znanost nema granica, a jedini kriterij za dobivanje projekata je kvaliteta, pa nisu potrebne ovakve asocijacije i milosti tko zna kakvih mecena i mentora. Hrvatska je članica EU-a i ravnopravan partner bilo kome u svijetu te takvi „centri“ nemaju nikakvog smisla jer postoje razni projekti koji potiču međunarodnu suradnju, a koje između ostalih uključuju i države tzv. zapadnog Balkana, Pitamo se zašto ovakav Centar, ako ga baš smatraju potrebnim, nije napravljen npr. U Beogradu gdje je i začeta ideja Balkana, već u hrvatskom i mediteranskom gradu Splitu. Organizaciju navedenog Centra vodili bi direktor i dvoje zamjenika koji će navodno biti izabrani na međunarodnom natječaju. Pitamo se koji će biti kriteriji izbora. Hoće li to biti znanstvenici? Menadžeri? Ili nešto treće, za sada  skriveno pod skutom znanosti? Direktor bi čak  imao diplomatski status! Itd………..“

Možda bi najbolja direktorica bila Vesna Pusić, a pomoćnik g. Milanović koji je već iz nepoznatih razloga putovao po Albaniji. Nakon tog članka mnogi splićani pa i ja smo se obraćali Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao i Gradskom vijeću Splita. Nitko od nas nije dobio odgovor ili neku povratnu informaciju.

Tadašnja odluka gradonačelnika Ive  Baldasara je bila da se ponudi za domaćinstvo površina oko 250 m2 u zgradi bivšeg „Komiteta“ na Bačvicama. Susjedi su sada uočili da se u zgradi vrše građevinski radovi, pa su se ponovno  uzburkale strasti oko dolaska „Centra“. Pogotovo ako se zna plan g. Merkel  za stvaranje mini EU na Balkanu s državama koje se sporije razvijaju.

Stvarnost su sve reakcije u svezi Centra već bile zakašnjele, jer je predsjednica RH-e već 2015. donijela slijedeću odluku:

Na temelju  članka 89.Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O CENTRU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ZAPADNOG BALKANA – WISE:

Proglašavam Zakon  o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa:011-01/15-01/126

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike  Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović v.r.

U potpisanoj  Odluci ima nejasnoća. Predsjednica je potpisala Odluku na temelju članka 89. Ustava RH-e a koji sadrži slijedeće: prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi  državnih tijela objavljuju se u Narodnim novinama. Propisuje se kada zakon stupa na snagu i nije u svezi sa samim donošenjem odluke.

Možda se je morala pozvati na članak 139. Ustava RH-e  poglavlje  2. Međunarodni ugovori. U stavci 1.  je navedeno: Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. A to se je upravo dogodilo kod ugovora za osnivanje Centra.    

Kako je ugovor o osnivanju Centra potvrdio Hrvatski sabor a predsjednica donijela Odluku radi li se o ugovoru političke naravi?

O čemu se zapravo radi?

Je li neki upitni Centar za istraživanje i inovacije uopće trebalo povlačiti kroz HS i donositi zakon? Ili je osnivanje Centra bila predradnja za osnivanje  zapadnog Balkana – mini EU?

U članku 1. preambule ugovora je navedeno:

St.1. Stranke ovim Ugovorom osnivaju Centar za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana WISE (u daljnjem tekstu „WISE“)

St.2. WISE je međunarodna, nezavisna, neprofitna, samoodrživa organizacija u vlasništvu stranaka potpisnica ovoga Ugovora.

Što znači samoodrživa organizacija? (Rječnik hrvatskog jezika/Vladimir Anić navodi „samoodržanje – urođeni nagon živih bića za održanjem na životu“.)

Dobiva li Centar diplomatski status kao ambasada pa tako i svi djelatnici stranaka potpisnica? 

Zar Republika Hrvatska ne bi morala imati druge prioritete obzirom da se zalaže za Jadran-Baltik- Crno More?

Kolika financijska sredstava bi morala uložiti ili je već uložila RH u taj projekt? Zar ne bi bilo pametnije sredstva uložiti u napredne osnovne i srednje škole, kao fakultete iz kojih dolaze izvrsni inovatori i budući znanstvenici, a koji svake godine dobivaju međunarodne nagrade, a vlastita država ih ne nagrađuje u dovoljnoj mjeri.

Prijedlog: Kako ste donijeli zakon tako ga pod hitno povucite. Jesu li sve stranke potpisnice Ugovora u svojim državama isti ozakonile?

Molim predsjednicu RH-e, predsjednika VRH-e, predsjednika HS-a ministra Ministarstva znanosti da u zakonskom roku odgovore na gore postavljena pitanja meni ili još bolje cijeloj javnosti.

Mira Ivanišević/Croative.net

Komentari

Komentari

Mira Ivanišević

Država kupuje stanove za povratnike Srbe, ali nema za one čiji su stanovi oteti prije 70 godina

Objavljeno

- datum

Je li i Hrvatska ovakvim dodvoravanjem, postala dio Uže Srbije

 PISMO MINISTRU GORANU MARIĆU   Naša suradnica Mira Ivanišević, uputila je otvoreno pismo ministru Goranu Mariću s upitom, kako to da, Država ima za sve novca, za kupovanje stanova agresorima, izbjeglim Srbima; APN ih kupuje za povratnike – izbjeglice bivše nositelje stanarskog prava u gradove IZVAN PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI prema oglasima  objavljenim u dnevnim tiskovinama, ali NEMA novca za svoje građane pljačkane zadnjih 70 godina, sa sadašnjim najmom od 2,50 kn/m2 …

Otvoreno pismo.

Poštovani ministre, razlozi za ponovno obraćanje su slijedeći:

1)       Vaša javna izjava da se u RH-oj  nezakonito koristi oko 1000 državnih stanova i veliki broj poslovnih prostora i  da se imena bespravnih korisnika ne može objaviti zbog zakona o zaštiti podataka  (koji se nije primijenio kod objave popisa branitelja)

2)      Izjava ministra graditeljstva da se Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o najmu stanova mora uskladiti s  drugim ministarstvima. Nisam uočila da je naveo i vaše premda smatram da bi baš vaše ministarstvo moglo pripomoći bržem vraćanju stanova u posjed vlasnicima. Država ima u vlasništvu stanove a još i danas prima uplate od kupnje društvenih stanova.

3)       Dopis vašeg ministarstva klasa: 940-01/18-03/1775, urbroj: 536-04-02-03/05-18-02 od 23.ožujka 2018. s kojim su me upoznali koja institucija rješava problem privatnih vlasnika stanova u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci i hvala im na tome. Nisu mi odgovorili tko je vlasnik stanova koje kupuje APN za povratnike – izbjeglice bivše nositelje stanarskog prava u gradove IZVAN PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI prema oglasima  objavljenim u dnevnim tiskovinama, proračunskim sredstvima i bez primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi. Preslike nekih APN-ovih oglasa dostavljam u prilogu broj 1. U oglasima je navedeno da su stanovi namijenjeni zbrinjavanju povratnika bivšim nositeljima stanarskog prava. A za sva ostala moja pitanja uputili su me, uz popis  7 brojeva Narodnih novina, na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Zakon o područjima posebne državne skrbi dok se moji upiti odnose na gradove i mjesta izvan PPDS. Objavljivanje oglasa za nabavu stanova u gradove izvan PPDS je intenzivno započelo nakon sklapanja Sporazuma od 10.siječnja 2008. između Sanader-Pupovac-Stanimirović i Gajica, a po kojem se postupa i danas. Prilog 2-Sporazum.

4)      APN me je s mojim pitanjem tko je vlasnik i kome su namijenjeni kupljeni stanovi izvan PPDS-i uputio Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Prilog 3.

5)      Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje svojim dopisom od 27.rujna 2016. Informiralo me je  da stanarsko pravo više ne postoji  te da je isto zamijenjeno pravnim institutom zaštićenog najmoprimca, kao i da pravo vlasništva nije izjednačeno s pravom  korištenje državnog stana u statusu zaštićenog najmoprimca. Te da je nepovredivost vlasništva jedno od najviših vrednota ustavnog poretka RH-e. Ujedno su me uputili na propise navedene u 12 Narodnih novina. Hvala im na tome.  Ujedno su me informirali da je u nadležnosti Državnog ureda stambeno zbrinjavanje koje se primjenjuje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi i uvjetima objavljenim u 6 Narodnih novina. Dok sam ja samo tražila podatke u svezi objavljenih oglasa za kupnju stanova u gradovima izvan područja PPDS-i. 10 travnja 2018. me je ured, sada pod novim nazivom „Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje“, izvijestio da se moj dopis ne može smatrati zahtjevom za pravo na pristup informacijama i to prema čl.18.st.5. Zakona  jer se radi o traženju uvida u cjelokupni spis predmeta,  objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Ured  me je svojim dopisom od 25.travnja 2018, kod tog odgovora zanemarivši moje pitanje tko je vlasnik kupljenih stanova i kome su namijenjeni, uputio na Ministarstvo graditeljstva. Prilozi broj 4

6)      U prilozima broj 5  je navedeno da je Vlada RH-e na svojoj sjednici 12.svibnja 2011.  donijela odluku za stambeno zbrinjavanje povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI te je sve radnje povjerila APN-u. Upis kupljenih stanova izvrši se upis kod zemljišnoknjižnih sudovima u korist Republike Hrvatske tj.SDUOSZ-u. Sukladno javnim objavljenim pozivima za kupnju stanova u razdoblju 2006. – 2016.godine kupljeno je 1629 stanova izvan PPDS-a. A prema javnom pozivu iz veljače 2017. i iz lipnja 2017. s napomenom da se u ovom zadnjem pozivu ne navode povratnici ili bilo koji drugi korisnici, kupilo još 62 nekretnine. APN oglašava i prodaju državni stanova.

Nalazi li se  preko APN  kupljenih  1629 stanova u popisu državne imovine ili stvarno postoje dvije vrste vlasnika državne imovine RH i SDUOSZ? Stanovi kupljeni preko APN plaćeni su proračunskim sredstvima.

Ministre, financijski ste stručnjak i član Vlade RH i sigurno se zalažete za dobrobit i napredak u RH-oj pa zbog čega ne postavite pitanje tko su ti povratnici – bivši nositelji stanarskih prava, kojima se stalno produžavaju  rokovi za traženje stambenog zbrinjavanja u gradove izvan PPDS-i?

Zaboravlja se da je do 1996. godine u RH-oj bio na snazi Zakon o stambenim odnosima SRH u kojem je točno definirano kada se gubi stanarsko pravo i da svi koji su svojom voljom otišli iz RH-e – iz gradova i mjesta izvan PPDS –  nemaju pravo na stambeno zbrinjavanje, a da mnogi vojni djelatnici nisu niti imali stanarsko pravo već su samo oni koji su odlazili u mirovinu imali  mogućnost birati prebivalište pa su tako i ostali živjeti u RH-oj.  Molim odgovorite mi zbog čega se troše enormna sredstva, zapravo nezakonito, na štetu svih ostalih stambeno nezbrinutih građana prisiljenih na odlazak iz zemlje.

Veliko ratno profiterstvo je nastalo baš u stambenoj politici a po gore navedenim podacima traje i dalje.

Imam puno pravo tražiti odgovore na moja postavljena pitanja SDUOSZ-u i vama zbog čega i kome se kupuju stanovi izvan PPDS bez primjene Zakona o javnoj nabavi, čije su oni zapravo vlasništvo, kome se prodaju i po kojoj cijeni i do kada će to još trajati, valjda u nedogled. Je li sve to način kupovine glasova koalicijskih  minornih  stranaka kako bi elitni političari većinske stranke s nedovoljnim brojem glasova ostali na vlasti.

Imam puno pravo zahtijevati da Vlada RH-e donese odluku, kao što ju je donijela 12.svibnja 2011. o stambenom zbrinjavanju srpskih povratnika u gradove izvan PPDS-i, da se stanovi privatnim vlasnicima kroz godinu dana vrate u posjed, a ne nakon 5 ili 10 godina i to ponovno na osnovi tužbi privatnih vlasnika za iseljenje zaštićenog najmoprimca. Nije moje da predlažem na koji način jer postoji više mogućnosti pa i korištenje državnih stanova. Imate stručnu administraciju koja samo mora raditi za dobrobit svih građana.

Za sve se ima novaca samo ne za nas vlasnike privatnih stanova pljačkanih već 70 godina sa sadašnjim najmom od 2,50 kn/m2, a uz to su i  mnogi vlasnici ili njihovi članovi obitelji stambeno nezbrinuti.

Mogu završiti sa zamolbom da mi odgovorite a ujedno i poručiti da vas sve skupa kao i sve dosadašnje političke elite može biti sram na koji način poštujete ljudska prava svih građana, pogotovo prava vlasništva jer ne izvršavate niti presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, a niti ne ispunjavate obvezu prava  na stan svim građanima. Ali valjda vam je osjećaj srama, odgovornosti i poštenja nepoznat.

Derogirate vlastite zakone pogotovo Zakon o prodaji društvenih stanova NN 43/92 prema kojem je postojala obveza 2 godine i 5 mjeseci osiguranja  stana socijalnim slučajevima i zamjenskih stanova stanarima sa stanarskim pravom u stanovima privatnih vlasnika i to sredstvima dobivenim od prodaje društvenih stanova

Mira Ivanišević

 

 

U privitku u tekstu navedeni prilozi.

 

Na znanje:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Mira Ivanišević

Tko u Hrvatskoj namjerno radi zbrku i nepotrebne polemike oko jezika?

Objavljeno

- datum

Prvoga ožujka 2017. u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je članak novinara Damira Pilića s naslovom „Babilonska zbrka natječaj za profesora gimnazije u Belom Manastiru podcrtao dramu na jezičnom nebu“. Traže nastavnika srpskohrvatskog jezika. (više…)

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Mira Ivanišević

ZAŠTO SU ZAHTJEVI ZA RATNE REPARACIJE SRBIJI – TABU TEMA?

Objavljeno

- datum

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

 S OPTIMIZMOM U 2017.    To je preporuka svih političara i većine civilnih udruga ali i u propovijedima  uz dodatak da se molimo za Božju pomoć. (više…)

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno