Connect with us

Vijesti

Antun Abramović: Predgovor trećem izdanju knjige VLADARI SVIJETA

Objavljeno

- datum

U životu svakoga od nas zrcali se kao u ogledalu povijest naše duše. Kao neponovljive ljudske osobe koje je Bog stvorio na svoju sliku i priliku mi kao i On nosimo neponovljivi pečat Njegove Providnosti.

U njoj se i po njoj odvija  naša povijest, ali i povijest naroda i zemlje u kojoj smo rođeni i u kojoj će naše tijelo naći počivalište, a naš duh vratiti se svome iskonu, koji je Bog. Od svih mogućih Svemira koje je stvorio ili neprestano stvara Bog je za nas napravio ovaj jedini primjeren našoj duši i tijelu u kojem će se odviti kao na kakvoj pozornici drama našeg bitka tijekom koje ćemo se nakon tjelesne smrti približiti našem Tvorcu. Naša je osobna povijest ujedno i povijest Svemira u kojem se krećemo i s kojim ćemo zajedno i nestati kako bismo ostvarili Vječnost koja je Bog sam. Ona je ujedno i povijest vremena i prostora u koji smo stavljeni i u kojem se zajedno s drugim ljudima u zajednici koja se zove narod ostvaruju sva djela našega spasenja.

Tako vjerujemo i živimo mi kršćani kao i judaisti, ali i muslimani kao braća istog praoca Abrahama kojega je Bog odabrao kako bi navijestio njegovu milost i dobrotu kojom nas izbavlja od našega grijeha koji je nastao kao posljedica našega otpada od Vječne Istine. Sloboda koju nam je, zajedno s drugim bićima, podario Bog može biti prihvaćena samo dragovoljno i iz ljubavi a nikako prisilno. Samo onaj koji s ljubavlju prihvaća Boga kao svoga Stvoritelja i beskonačno strpljivo i dobro Biće može biti istinski slobodan kao što je i Bog sam. No, što ako ja, kao i ljudi oko mene, pa i cijeli narodi ne žele prihvatiti tu slobodu već za njih sloboda počiva u otporu Bogu, što ako svjesno odbacim dobrotu i ljepotu Vječne Istine i ispunjenje svoga života potražim u neprestanom nijekanju svega istinitoga pače zamrzim na Istinu? Što ako na zahvalnost uzvraćam nezahvalnošću, na ljubav mržnjom, na istinu lažima, što ako Bogu s prezirom prema Njegovom veličanstvenom djelu prkosno odgovorim: „ Ne želim Tvoju dobrotu, sam sam sebi dovoljan i ostvarit ću svoju sreću bez Tebe“? Što ako stvorenje s prezirom odbaci svoga Stvoritelja? Dapače, ako s mržnjom i bijesom stanem Boga optuživati zašto me je uopće stvorio i zašto je poslao toliko nesreća i jada u naš osobni i narodni život?

Stvarajući čovjeka kao slobodno biće na svoju sliku i priliku Bog je u svojoj Providnosti znao da sloboda za dobro može biti i sloboda za zlo. Zato je svakoj osobi i narodu ostavio mogućnost da odbaci zlo i prione uz dobro, ostavio nam je mogućnost da kao slobodna bića Njega prihvatimo ili odbacimo. Ta Božja odluka očituje se u povijesti našeg osobnog duševno i tjelesnog bivstvovanja na Zemlji kao i u povijesti naroda u kojem smo rođeni. Ona se manifestira u zbivanju koje zovemo poviješću čovjeka. Povijest je ljudska kronologija naše borbe za Boga i Njegovu Istinu, ali i povijest borbe čovjeka protiv Boga i za trijumf  Laži. Zato je povijest svijeta, kako veli Nikolaj Berdjajev, ujedno i povijest Božjeg suda nad tom poviješću i nad sudbinom čovjeka. Donoseći tako veličanstvenu i ujedno strašnu odluku Bog je znao da čovjek sam svojim krhkim silama ne može pobijediti Zlo koje se manifestira u pobuni dijela nebeskih sila predvođenih Luciferom i njegovim moćnim duhovima. Oni su prvi spoznali Božju nakanu stvaranja čovjeka i na pobunu ih pokrenula baš ta spoznaja i kao posljedica te spoznaje strahovita mržnja prema čovjeku kao božjem stvorenju. Anđeli, naime, nisu slika i prilika Boga kao što je to čovjek već samo stvorene emanacije Božjeg Duha i kao takovi ne mogu se utjeloviti u savršenu materiju. Njihova zavist prema Božjem providnosnom djelu nije imala granica. Jedinstvo duha i materije valjalo je razbiti i time čovjeka dovesti u stanje grijeha i pobune u kojem on postaje igračka demonskih sila i vječna optužnica protiv Boga koji biva osuđen jer je Njegovo djelo nesavršeno.

Na tako strašnu mržnju i zavist kojim je i njegovo savršeno djelo čovjek neprestano poništavano i ponižavano Bog je odgovorio samo jednim jedinim činom koji je i jedini Njega dostojan- ponudio je Luciferovim demonima i njegovim ljudskim sljedbenicima sebe sama u liku Sina, Isusa Krista, kao žrtvu. Dok je čovjek zaveden demonskim silama žrtvovao druge ljude i time uništavao Božje djelo u sebi, Bog je ponudio samoga sebe kao žrtvu za svoje palo stvorenje. Kako Crkva uči u noćnoj pjesmi Uskrsnuća: „Da roba otkupiš Sina si predao!“ Pred takovom žrtvom nad žrtvama koja proizlazi iz čiste Ljubavi za koju je samo Bog sposoban, Sotona je potpuno poražen. Niti jedno drugo ljudsko ili anđeosko stvorenje nije za čovjeka učinilo više od Isusa Krista najsavršenijeg čovjeka koji je hodao ovom Zemljom. Stoga je i mogao ponosno reći: “Nebo će i zemlja proći ali moje Riječi neće proći!“, jer su to „Riječi života vječnoga“ kako je Mesiji u priprostom zanosu rekao i sam Petar, prvak apostola.

Dapače, to su „Riječi koje su tijelom postale“ i time zauvijek promijenile Usud Svijeta, okrenule cijeli Svemir i čovječanstvo ponovno prema Bogu. To su Riječi čija je snaga pobijedila na križu na kojem je Bog  u liku Sina bio ponižen i uzvišen a i mi zajedno s Njim.

Je li time drama između Boga i Njegovog stvorenja čovjeka završena? Nipošto! Jer Bog je pobijedio ohologa slugu Lucifera i pokazao Put čovjeku. Lucifer je već poražen, no on se ne predaje. I kako je pjesnik zanosno opjevao svoga gospodara u komunističkoj himni Internacionali: „Što nije ništa bit će sve!“ Nakon Križa Zlome ostaje samo jedno – ići do kraja. „Neka bude što biti ne može!“ Kad već ne može pobijediti ostaje mu što više žrtava ostaviti iza sebe. „Neće se svi spasiti“ uzvikuje on pobjedonosno, „imat ćeš Bože raj ali –prazan“! Tvoje stvorenje više voli tamu nego svjetlo“! Stoga Bog mora donijeti sud nad Svijetom, odvojiti ljudski kukolj od ljudske pšenice i jednom zauvijek za vječnost spasiti one koji su kao Sljedbenici Puta branili Njegovu čast i Njegovo božansko pravo i pod cijenu martirija. Sigurni smo da će Bog to izvesti na veličanstveni način ne gledajući na podrijetlo, rasu, jezik, narodnost pa i samu vjeru onih koji ga priznaju Jednim i Vječnim, Gospodarom nad Gospodarima i dobrim i blagim Ocem. Tu je duboku istinu izrekao sirijski predsjednik Bašir Assad, poglavar drevne kršćanske i islamske zemlje koja je metom strahovitog uništavanja Božjih neprijatelja. Izrekao ju je u velikoj džamiji Ummajada u Damasku na grobu sv.Ivana Krstitelja papi Ivanu Pavlu II. a glasi:“Dolazi vrijeme Sveti Oče kada će se svi oni koji vjeruju u Jednoga Boga morati suprotstaviti onima koji su Božji neprijatelji!“

Na ovim duhovnim premisama napisana je ova knjiga autora Mladena Lojkića „Vladari svijeta“. Ona je pisana u zanosu koji dolazi izravno od Boga. Nevjerojatna je i zapanjujuća lakoća s kojom autor prodire u najdublje vjerske i povijesne istine ove netom opisane drame između čovjeka i Boga. Ne, to se ne može naučiti to se mora doživjeti i preživjeti. Smjelost i hrabrost s kojom autor otkriva istine koje se danas i „u ovom strašnom času“ ne smiju nigdje i nikada izricati,  a kamoli svjedočiti u javnosti putem medija ne dolazi od autora nego od Duha Svetoga koji ga nadahnjuje.

U njoj se crta povijest Božanske Drame od samih praiskonskih početaka čovjeka do današnjega dana. Snaga Lojkićeve riječi proizlazi iz njegovog osobnog života. U svom životnom putu, od djetinjstva do muževne dobi, Lojkić otkriva tajne Božje putove kojima je bio vođen do trenutka kada mu je Bog dao misiju svjedočenja pisane riječi. Veličinu i uzvišenost čovjeka, ali i njegovu oholost i mržnju prema Bogu Lojkić je doživio kao istinski kršćanin kojemu je Božja milost otvorila prozore duše.

Nije mogao pobjeći od Svetoga Pisma i dubine njegove poruke koja je ujedno i Božja poruka čovjeku, ali i opomena izricana kroz usta proroka tisućljećima. Bilo mu je jasno da se drevna povijest odnosa Boga i čovjeka ne da ispričati bez dubinske analize misterioznog naroda koji zovemo Židovi i koji sebe naziva „narodom izabranim“ jer su njegovi proroci uistinu bili u duhovnoj svezi s Bogom. Neposredno uz Abrahama stoji Mojsije, heroj-eponim Židova i židovstva kao osoba koja je izravno razgovarala s Bogom  a kojim sudbonosnim susretom počinje i povijest ne samo Židova, već i kršćana a naposljetku i muslimana. A odmah potom Lojkić nas uvodi u dramu Židova koja je možda i najveća svjetska drama i koja još uvijek traje sada već ne samo na pozornici Palestine, već i na svjetskoj razini. Jer Juda koji je dobio zasigurno najveću svjetsku poruku, a ta je da će se roditi Sin Božji u njegovu narodu koji će spasiti svijet namjerno je izokrenuo Božju poruku – Mesija/Poslanik bit će Židov koji će u ime Boga vladati svijetom, a njegov izabrani narod bit će narod gospodara koji će moći činiti nezamislive stvari prema drugim ljudima, koji dapače nisu ni ljudi nego „goyim“ ili „krdo/stoka“.

I ovdje na samom početku djela vidimo tko su gospodari svijeta – Juda koji na krivi i zlonamjerni način odbacuje Božju poruku svome narodu i svim narodima svijeta. Tako započinje drama i tragedija židovskog naroda za koji i sam Bog veli Mojsiju:“Oni su narod tvrde šije i srca kamenoga. Ali jednog dana isčupat ću iz njihovih grudi srce kameno i stvoriti im srce od mesa!“ Taj dan još nije stigao. Izrael je odbacivši Božji plan prihvatio Luciferov, a uskoro je u to kolo uvukao i mnoge druge u svijetu privučene Luciferovim obećanjima moći i bogatstva. Svi oni stvorili su paklene družbe tisuća sekti otpalih od Boga u samom kršćanstvu, ali i u islamu koji je nastao kao pokušaj opravdanja Staroga Zavjeta i koji još uvijek ne razumije najveće istine Novoga Zavjeta. Paklena je družina oko Jude stvorila strahovitu mrežu zemaljske vlasti kojom vladaju kršćanski heretici pod imenom tajnog društva „Slobodnih zidara“, dok Juda kao najveći svjetski bankar sve to plaća i u sljepilu svoje Sinagoge ne vidi da ga monstrum kojeg je stvorio vodi u propast. Židovski je narod uistinu žrtva svoje vlastite obmane i sotonističke zamisli o vladanju svijetom iz jednog središta, a to je Sinhedrion, vijeće „židovskih mudraca“. Odatle će se upravljati sretnim i bogatim čovječanstvom koje će biti opijeno svim mogućim užitcima dok će uistinu biti materijalni i duhovni rob sotonista.

Lojkić je potpuno svjestan da je i Hrvatska na tom križu kojom ju svakodnevno razapinju sotonisti u svjetskim središtima moći. Ništa se u povijesti Hrvata, a pogotovo u tragičnom 20-tom stoljeću nije dogodilo slučajno. Hrvati smetaju sotonskoj judeo-masonskoj sljedbi kao narod duboke vjere i odanosti Petrovoj Stijeni. Sve paklenske metode iskušavane su, a i danas se primjenjuju na hrvatski narod. Hrvati su kao narod vjeran Kristu i Njegovoj Crkvi od svjetske paklene družine osuđeni na propast. Nije ih bilo moguće uništiti unatoč silnim pokoljima u dva svjetska rata, zastrašujućim pokoljima na bleiburzima i križnim putovima, i u nametnutom Domovinskom ratu, nije ih moguće uništiti gospodarski i kulturno, zato je još ostalo samo jurišati na samo srce hrvatstva – katoličku vjeru. A to je moguće samo ako se razori i rastroji Crkva u Hrvata. U komunističkom razdoblju na udaru su bili obični vjernici danas je to crkveno učiteljstvo. Gotovo svakoga dana u kontroliranim medijima napada se Crkva i njeno učiteljstvo na najbezočniji način. Crkva je kriva kad je bogata i kad je siromašna, kada šuti ili kad govori, vjera nema veze s politikom, vjera u sakristiju, vjeronauk van iz škola, istospolni brakovi su u skladu s kršćanskim moralom, Crkva troši novac poreznih obveznika – sotonističkim idejama nema kraja. Kršćanska Europa razorila je samu sebe i transformirala se u judeo/masonsku Europsku Uniju, uskoro i u masonske Sjedinjene Europske Države.

Ne kanim ovdje, dragi čitatelju, prepričavati sadržaj ovog Lojkićevog snažnog djela jer bi to, već i sami uviđate, bilo nemoguće. Nad knjigom treba sjesti, dobro ju pročitati i nad njom se – zamisliti. Ali, štovani čitatelji, tu ne bi trebao biti kraj. Autor će sigurno promašiti u svojoj nakani ako mu vi ne pomognete. Kako? Nakon ove knjige morate postati bolji ljudi i naravski bolji vjernici. Postanite Božji borci kao što je to naš Mladen. Okupite se oko svoje Crkve, izaberite svoje vođe koji su prije svega moralni i ponizni i kako veli Sv. Augustin: “Ako te Sudnji dan ne zatekne kao pobjednika, neka te zatekne kao borca!“ Tada će autor biti zadovoljan jer je svojom knjigom ostvario bit poruke: Luciferu i njegovim slugama bit će i dalje strahovito teško uništiti Božji Duh u čovjeku, neće mu biti lako slomiti pojedine narode koji su na prvoj crti bojišnice, a među kojima je i hrvatski narod! Pa čak kada bi se to i dogodilo, kada bi i hrvatski narod u toj borbi iskrvario do posljednjeg čovjeka, kada bi se i samo ime Hrvata zatrlo i bilo izbrisano – naš bi narod bio zapisan u Knjizi Života i uskrsnuo s Kraljem nad Kraljevima u novoj Domovini Hrvatskoj. Nada koju nam je On ostavio neizbrisiva je:“Evo, sve činim novo!“

Antun Abramović. prof.

Komentari

Komentari

Vijesti

I dok ju je Peternel spustio na zemlju, komentar svekra Slavena Letice ju je doslovno zakopao…

Objavljeno

- datum

Dva su kratka facebook komentara koja su doslovno sasjekla gospođu Orešković, koja se ponaša po onoj narodnoj ‘vidjela žaba da konja potkivaju, pa i ona digla nogu’…

I dok ju je argumentirani komentar Igora Peternela doslovno spustio na zemlju, poseban bolan je bio komentar je bio njenog svekra prof Slavena Letice, koji ju je doslovno zakopao…

Gošća jučerašnje HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je Dalija Orešković, a u nastupu je s visoka napala predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Izjave Dalije Orešković o Predsjednici kao potkapacitiranoj osobi, komentirao je Igor Peternel, čiji ju je post tvrdo prizemljio.

“Dakle … jedna s umjetnim trepavicama i potkapacitirana bila je ministrica integracija, vanjskih poslova, veleposlanica u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a i izabrana predsjednica RH, a druga je odvjetnica koja je iz anonimnosti izašla dobivši preko utjecajnog svekra priliku po izboru Milanovića glumiti neovisnu moralnu sutkinju.

Spoznaju o vlastitom kapacitetu doživjet će na dan izbornih rezultata! Tada će bajka bolno završiti!”, napisao je Peternel.

Komentar dr. Slavena Letice, koji je, napomenimo, svekar gospođe Orešković, bio je posebno razoran, očito joj je diskretno poručio da se bavi onim što zna, da bude više posvećena obitelji, a da se ostavi stvari koje ne razumije…

“Mnoštvo je poveznica, komentara, rasprava, odobravanja i osporavanja, pa i hejtanja i trolanja, nastalo na tragu današnjeg nastupa Dalije Orešković u gostima kod Aleksandra Stankovića u divanu “Nedjeljom u 2”.

Svi zanima kakva će Dalija biti, ako bude, političarka. Mene, pak, zanima i brine samo jedno: da joj bavljenje politikom ne oduzme dragocijeno majčinsko vrijeme koje trebaju moje unuke Meri i Leonora“, napisao je gospodin Letica, očito u nadi da će njegova snaha pokazati više roditeljske odgovornosti…

Megal Skitić /Foto:pxll/hrt

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

Djelo Stjepana Loze o velikosrpskom genocidu nad Hrvatima: ‘Ovakvu knjigu nije zdravo napisati, a bilo je i vrlo opasno’

Objavljeno

- datum

U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, predstavljena je knjiga Stjepana Loze ‘Ideologija i propaganda velikosrpskoga genocida nad Hrvatima’. Lozo je u predgovoru knjige napisao da je velikosrpski genocid nad Hrvatima započeo već 1941. godine, da su ga izvodili  i četnici i partizani i da je genocid bio planiran i vojno-politički vođen kao strateški projekt.

Istodobno s početkom toga genocida, naveo je, Hrvati su snažnom propagandom oklevetani za izvršenje genocida nad Srbima, koji nisu počinili.

– Ovakvu knjigu nije zdravo napisati, a bilo je i vrlo opasno. Koliko stotina noći nisam spavao tražeći istinu u logoru velikosrpske laži. To nije bilo lako, ali to nitko nije napravio. Srušeni su stupovi hrama velikosrpske propagande i to sam platio svojim zdravljem – rekao je Stjepan Lozo.

Tvrdi da se i danas nastavlja velikosrpska agresija, da Hrvati odlaze iz Hrvatske, a Srbi se vraćaju – donosi Dalmatinski portal.

– Izloženi smo perfidnom genocidu, oni oduvijek žele naš teritorij. Dva su važna dokumenta, jedan koji govori o Šešeljevim granicama Karlobag-Karlovac-Virovitica, a drugi je Valerijanov memorandum, dokument srpske pravoslavne crkve u kojem oni optužuju Hrvate za genocid nad Srbima. Ja ne mogu vjerovati kakve se laži tu iznose i Katolička crkva nije reagirala. Ništa nije slučajno, njihova je srpska pravoslavna crkva, naša je samo katolička. Biskupi neće reagirati zbog toga, ali narod bi trebao i mogao uputiti predstavku Papi zbog laži iznesenih u memorandumu. Mi smo doživjeli genocid, a optuženi smo za genocid nad našim krvnicima – dodao je Lozo.

Zlatko Begonja, pročelnik Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, poručio je da će Lozina knjiga čitateljima pokazati na koji se način može srušiti oholo zdanje laži.

– Tada smo vidjeli samo jednu stranu, nasilje se prikrivalo. Bili smo prisiljeni biti mirni. Knjiga će biti vrijedna za one koji žele otkriti činjenice. Lozo je sistematizirao ogromnu količinu građe u 12 poglavlja, a posebno vrijedno je prikazan karakter cijelog projekta. Na Hrvate se oduvijek gledalo kao na glavnu prepreku stvaranju homogene Srbije. Autor utemeljeno problematizira spregu političkih i crkvenih elita u Srbiji, razgranatost srpskih promidžbenih aktivnosti i skreće pozornost na zločine u Dalmatinskoj zagori koji su poprimili obilježja genocida. Projekt stvaranja homogenizirane Srbije nikada nije zamro, on se samo prilagođavao – kazao je Begonja.

O knjizi je govorio i don Josip Dukić, pročelnik Katedre Crkvene povijesti KBF-a Sveučilišta u Splitu, koji kaže da ova knjiga dokazuje da u našoj povijesti ništa nije slučajno.

– Sve je išlo k tome da se uništi hrvatski narod. Razlog je što žele ovaj teritorij. Zaljubili su se u njega i sad im narod smeta. Bavim se istraživanjem broja žrtava s komunističke strane do partizanskog odreda i velikosrpske strane, ali istražujem i broj žrtava hrvatske strane. Moramo razlikovati komunistički pokret od radničkog i partizanskog pokreta, a iza svih stoji komunistička partija. Prateći dokumente iz Ozninih arhiva došao sam do zastrašujućih brojki likvidacije civila u manjim mjestima i gradovima nakon što su prestale borbene operacije – kazao je don Dukić.

Stipo Pilić, dopredsjednik Hrvatske družbe povjesničara ‘Dr. Rudolf Horvat’ nada se da će oni koji pročitaju knjigu shvatiti na čijoj je strani autor.

– Put kojim kroči Lozo je trnovit i pun korijenja, ali to je put kojim su išli jedni od najznačajnijih hrvatskih povjesničara. u slobodi ti nitko ne može zabraniti da napišeš svoju povijest onako kako je bilo. Lozo na kraju svoje knjige daje jasan odgovor – neće moći i neće proći! On ne ide sigurnim putem jalovih tema i siguran sam da ne očekuje nagrade, ali najveća nagrada bit će mu narod koji će ga čitati, razumjeti i slijediti – zaključio je Pilić (Izvor: Dalmatinski portal).

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Vijesti

DA SE NE ZABORAVI: Operacija „Vlaštica“ (22. – 26. listopada 1992. godine)

Objavljeno

- datum

Autor

Vlaštica je 915 metara visoka i dominantna kota u dubrovačkom zaleđu koju su zauzeli četnici i s koje su navodili topničku vatru po odabranim ciljevima u Dubrovniku i okolici. Osvajanjem kota i odbacivanje neprijatelja što dalje od Dubrovnika je bila vrlo važna operacija na Južnom bojištu. Zbog konfiguracije terena pristup kotama je bio jako težak. Položaji četnika su bili dobro utvrđeni pa je to bio veliki izazov za pripadnike Četvrte gardijske brigade i 163 brigade HV-a.

 

Osvajanje kote je bilo jako zahtjevno zbog teško prohodnog terena i grubog kamenjara . Izvidnici Četvrte gardijske brigade i 163 dubrovačke brigade su tri mjeseca izviđali teren i tražili najbolje pravce djelovanja. Napad na kotu iz tri pravca su izvršile tri postrojbe: treća bojna Četvrte gardijske brigade i 2 pješačke bojne 163 brigade (dubrovačke). Topništvo Hrvatske vojske je pružilo potporu pješaštvu. Akcija je počela 22. listopada 1992. rano ujutro a završila 26. listopada 1992. u poslijepodnevnim satima. Hrvatske postrojbe su ovladale Vlašticom, Ilijinim vrhom i Buvavcem. Zbog snažnog otpora hrvatska strana imala je mnogo ranjenih, a četvorica pripadnika splitske brigade su poginula.

Daljnji tijek operacije Vlaštica je bio izbijanje na potez Srnjak – Orah – Bobovište – kota Gradina.

Operacijom Vlaštica je završeno oslobađanje hrvatskoga juga. U oslobađanju hrvatskoga juga tijekom više mjeseci su sudjelovale gardijske brigade (prva i četvrta), postrojbe Hrvatske ratne mornarice, postrojbe Hrvatske policije, pričuvne postrojbe i postrojbe Glavnog stožera Hrvatske vojske. Najveći teret pri oslobađanju podnijele su Prva i Četvrta gardijska brigada. ,

Cavtate su oslobodili pripadnici Prve gardijske brigade – Tigrovi, koji su izvršili pomorski desant 21. listopada 1992. godine. Bila je to vrlo rizična operacija koja je uspješno završila.

Nakon završnih oslobodilačkih operacija na jugu Hrvatske 20.000 prognanih je moglo doći vidjeti svoje opljačkane, razorene i zapaljene domove.

  1. listopada 1992. godine cijeli državni vrh na čelu s predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom je došao u Dubrovnik i u gruškoj luci odao počast braniteljima. Održana je veličanstvena smotra postrojbi koje su oslobađale Južno bojište. DULIST piše 20. 9. 2012. “Kad zazvone dubrovačka zvona (II)”:

“Po dolasku u Gruž bojnik Eduard Butijer je Vrhovnom zapovjedniku dr. Tuđmanu podnio prijavak o spremnosti postrojbi Južnog bojišta za smotru. Nakon izvršenog obilaska postrojbi, uz zvuke „Lijepe naše“ hrvatsku zastavu je na stijeg podigao bojnik Ivan Korade, zapovjednik 5. bojne 1. brigade ZNG koji je u borbama na Južnom bojištu bio teško ranjen.

Zapovjednik Južnog bojišta, general Janko Bobetko, podnio je prijavak Predsjedniku Republike Hrvatske o izvršenju povjerene mu zadaće, kojom su „jedinice Južnog vojišta očistile od okupatora južni dio hrvatskog teritorija, a time osigurale i granice suverene Republike Hrvatske.“ Opisujući tijek borbenih operacija general Bobetko je naglasio: “Na ostvarivanju ovih zadataka borila se i pobijedila cijela Hrvatska. Borili su se sinovi Hrvatskog Zagorja, Zagreba i Siska, sinovi Imotske i Cetinske krajine, Vrgorca, Makarske i Omiša, Metkovića i Ploča, te dosta dragovoljaca iz drugih krajeva naše domovine.

Pobjeda pripada svima, a nju su svojim rodoljubljem, hrabrošću, svjesni da brane budućnost svoje domovine, ostvarili i doveli do kraja vojnici i časnici Južnog vojišta. Ta pobjeda nije izmišljena, ona je stvarna, i s njom se mogu ponositi vojnici i časnici ovog vojišta, a uvjeren sam i naš hrvatski narod. Zaključno s 26. listopadom oslobodili smo i očistili 1.210 km² površine, te 1. 080 km² morske površine što ukupno iznosi 2.300 km².

U još nedovoljno analiziranim podacima uništili smo do polovine srpnja: 17 aviona, 2 helikoptera, 24 tenka, 8 oklopnih transportera, a iz stroja je izbačeno oko 1.700 neprijateljskih vojnika. Krajnji rezultat naših operacija završio je čišćenjem konavoskih prostora, što vremenski znači da su jedinice Južnog vojišta od 27. travnja bile neprekidno u napadnim djelovanjima. U svim tim borbama osjećao sam podršku cijele Hrvatske, Predsjednika Republike i Ministra obrane, što je značilo još veće samopouzdanje i veću odlučnost u poduzimanju novih operacija.

Hrvatski narod dao je svoje sinove. Ništa nam više nije mogao dati… Piše se gospodo, nova povijest Hrvatske, pišu je novi heroji, ljudi čistih ruku, ljudi na koje će biti ponosan hrvatski narod u budućnosti, koji su ugled slavu i poštovanje zaslužili za vječita vremena. Ovo što smo učinili smatramo svojim dugom prema narodu iz kojeg potječemo, a ono što ćemo učiniti i na što smo spremni, jest ono što će se od nas tražiti za budućnost suverene i nezavisne Republike Hrvatske.“(29. Listopada 1992. godine u gruškoj luci)

Foto wikipedija

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno