Connect with us

Društvo

Aleksić, Pernar i Bulj: “Koga predstavljaju saborski zastupnici, narod ili banke?”

Objavljeno

- datum

Aktualni ekonomski model u Hrvatskoj i šire, doveo je sve građane u kreditno ropstvo.  Neki su toga svjesni, jer imaju kredite koje plaćaju, ali postoje i oni koji nemaju kredit, a ipak su zaduženi preko sustava u kreditnom ropstvu. Dodamo li tomu nelegalno i bahato ponašanje banaka, koje su putem nenormalno visokih kamata oštetile građane, problem postaje vrlo ozbiljan.

Jučer je u Saboru Republike Hrvatske, zastupnik Goran Aleksić argumentirao svoje prijedloge izmjena Zakona o zaštiti potrošača, kako bi građani konačno vratili novac kojeg su im banke uzele kroz nelegalno visoke kamate.

Ne radi se o pretpostavki, nego o činjenici jer za sve postoji pravovaljana kolektivna presuda Trgovačkog suda. Presuda jasno osuđuje banke i daje puno pravo potrošačima da im se nadoknadi novac kojeg su pretplatili prilikom uzimanja i konverzacije kredita. Preko 100.000 obitelji su oštećene za gotovo 5 milijardi kuna, pretpostavka je Gorana Aleksića.

Što predlaže Goran Aleksić u tri dijela?

U prvom dijelu Aleksić predlaže da je, nakon pravovaljane kolektivne presude u korist potrošača, potrebno pravno regulirati zastaru potraživanja u privatnim sudskim postupcima, čije se uporište temelji na navedenoj presudi Trgovačkog suda.

U privatnim sudskim postupcima, točno je precizirano da nakon podizanja tužbe nastaje prekid zastare, a nakon pravovaljane presude zastara počinje teći od početka. Razdoblje prije toga se ne računa u zastaru.

U skladu s time potrebno je nedvojbeno propisati da se zastara u privatnim sudskim sporovima, koji se vode na temelju kolektivnih pravovaljanih presuda, kako u kolektivnom tako i privatnom sporu prekida, a da počinje iznova teći danom pravovaljane kolektivne presude

Drugi dio se tiče vraćanja pretplaćenih iznosa kamata i pripadajućih zateznih kamata oštećenim dužnicima na temelju nezakonitog ponašanja banaka, što je jasno navedeno u presudi Trgovačkog suda.

O čemu se radi?

Banke su jednostrano mijenjale kamatnu stopu, što je proglašeno ništetno pravovaljanom kolektivnom presudom. Potrošači su na temelju ove presude dobili pravo pokrenuti svoje privatne tužbe. Kako potrošači ne bi pokretali pojedinačne privatne sudske tužbe, potrebno je to uraditi za sve zainteresirane strane u jednom izvanparničnom postupku. Ovom drugom izmjenom se predlaže i način proračuna kamata, kao i njihovo vraćanje dužnicima.

Problem kamata

Od momenta kada dužnik više ne može vraćati svoj dug, zatezna kamata neprekidno teče, a nerijetko njena visina prelazi visinu glavnicu tj. kompletni dug. Ovim prijedlogom zakona se predlaže da zatezna kamata ne može biti veća od dospijelog obroka.

Izmjenama bi bili obuhvaćeni svi dužnici koji su sa sedam banaka ugovarali kredite s promjenjivom kamatnom stopom, bez obzira na valutu kredita. Radi se o periodu između 10. rujna 2003 i 31. prosinca 2008 godine, a kojeg obuhvaća pravovaljana kolektivna presuda.

Ove promjene bi vrijedile za sve one koji su otplatili svoje kredite ili koji ih još plaćaju, a što uzima u obzir gore navedeni period.

Osim ovih dužnika, izmjene bi obuhvatile i 55.000 osoba koje su konvertirale svoje CH kredite. Banke su prilikom konverzije na isti način nelegalno primijenile isti princip izmjene kamatnih stopa.

Kolektivna presuda obuhvaća Erste banku, Privrednu banku Zagreb, Zagrebačku banku, OTP banku, Addiko banku (bivša Hypo banka), Splitsku banku i Raiffaisen banku. Sberbanka je oslobođena optužbe jer sud smatra da nije bilo nepravilnosti.

Banke su se stavile iznad zakona

Iako je donesena pravomoćna presuda, banke su nastavile s istom praksom, ignorirajući presudu koja je izričito naglasila da tako ponašanje više nije moguće. Sve se ovo događa uz punu podršku HNB-a (Hrvatske narodne banke) i izvršne vlasti koja do sada nije ništa poduzela.

Prema zastupniku Aleksiću, do sada je na općinskim sudovima pokrenuto oko 3000 privatnih sudskih postupaka, a već do sada je bilo 100-tinjak prvostupanjskih presuda koje ide u korist građana koji su ugovorili kredite, čime su banke dužne vratiti prekomjerno plaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate. Aleksić je u posjedu i 10-tak pravovaljanih privatnih presuda. U svim presudama je jasno rečeno da nema zastare. Pravomoćno kolektivnom presudom od 12. lipanja 2013. godine računa se da su svi potrošači upoznati s problemom prekomjernih kamata. To je moment kada građani stječu pravo pokrenuti privatnu tužbu na općinskim sudovima.

Vlada traži način kako pogodovati bankama

Iako Trgovački sud nije utvrdio retroaktivnost, Vlada Andreja Plenkovića se o ovom prijedlogu izjasnila negativno, smatrajući da se “ipak radi” o retroaktivnosti, te da prijedlozi Gorana Aleksića nisu u skladu s nekim odredbama Ovršnog zakona. Potpuno identičnu slučaj je postojao u Španjolskoj, gdje je Trgovački sud također presudio u korist potrošača, ali retroaktivnosti nije bilo.

78 zastupnika Sabora Republike Hrvatske je podržalo ovaj zakon. Bit će interesantno vidjeti hoće li svih 78 zastupnika, koji predstavljaju većinu, dići ruku i time spriječiti Vladu da sabotira ove doista korisne prijedloge za građane Republike Hrvatske.

>> Zbog roll up modela, Andrej Plenković treba podnijeti ostavku

Državna tajnica za gospodarstvo Nataša Mikuš Žigman, je i pored pravomoćne presude Trgovačkog suda, pokušala opravdati protivljenje zakonu koji će samo vratiti ono što je na nelegalan način uzeto hrvatskim građanima.

Reakcije drugih zastupnika

Nakon izlaganja državne tajnice za gospodarstvo, zastupnik kluba Mosta Miro Bulj je pozvao sve zastupnike Sabora Hrvatske da jednoglasno podrže prijedlog Gorana Aleksića.

Kao i uvijek, vrlo oštrog jezika je bio i zastupnik Živog Zida, Ivan Pernar:

“Gospođo Nataša Mikuš Žigman, dokle ćete vi i vaši jataci u Vladi lagati ovaj napaćeni narod i raditi budale od svih nas ovdje? Donesena je pravomoćna presuda da banke moraju vratiti preplaćene kamate, a banke je ne poštuju! Umjesto da vi kao zakonodavac prisilite banke da odluku ispoštuju vi ne radite ništa. Vi samo tu prodajete zjake i vrtite očima.

Kada kolega Aleksić daje konkretan prijedlog da se nepravda konačno ispravi da se ne mora svatko zasebno tužakati s bankama nego da se bankama da obveza da prihvate kolektivnu sudsku presudu vi to ne želite prihvatiti. Može vas biti sram! Sram može biti i cijeli HDZ koji odbija propustiti ovaj zakon za razliku od cijele opozicije uključujući čak i dio vladajuće većine.”

Kao i zastupnici Mosta i Živog Zida, postavlja se očito pitanje. Koga predstavljaju saborski zastupnici? Brane li interes naroda koji im je povjerio svoj glas ili banaka koje bez milosti gule već prezaduženu populaciju.

Izvrsna replika Pernara, pogledati!

(Logično.com)

 

Komentari

Oglasi
Komentari

Društvo

Konačni znak buđenja hrvatskoga naroda

Objavljeno

- datum

Najavljeni prosvjed je konačni znak buđenja hrvatskoga naroda, prvi veliki test i izraz individualne odgovornosti svakoga hrvatskoga čovjeka.

Je li postojalo jedno jedino razdoblje usporedivo s razdobljem od polovice 1944. godine, pa do kraja 1945.godine, a zatim sve do 1990. godine, pa zatim do devedeset osme godine tijekom srpske agresije, koje je bilo nasilnije i brutalnije za hrvatsku ženu?
Gledajući po nezaštićenosti gologa života, uništenju i usmrćivanju tisuća žena i djevojčica, najbližih članova obitelji, zatvaranju, progonu svih vrsta, segregaciji ljudi po ideološkim kriterijima, uništavanju elementarnih ljudskih vrlina i potreba, osporavanju vjerskih, identitetskih i uopće ljudskih obilježja, vrlo vjerojatno ne postoji ni približno strašnije i pogubnije razdoblje za žene u Hrvatskoj.

Jedini valjan način zaštite žena, muškaraca, djece, invadila, Srba, Bošnjaka, doslovno svakoga u Hrvatskoj jest – stvaranje efikasnog, snažnoga, respektabilnoga i jednostavnoga državnoga poretka, koji će promicati hrvatske ljude, ne bilo koje, ne neidentificirane i nekakve europske i svjetske – nego hrvatske ljude, i – štititi ih snagom društvenih vrjednota, javnim okruženjem, političkim poretkom i državnim represivnim instrumentarijem. I kome će ljudi vjerovati. Inače svaka promovirana navodna zaštita bez pokušaja pretvaranja vrlo nesolidne i loše države u uzornu i dobru, znači samo stvaranje novoga paradržavnoga i državnoga aparata, novih nametnika na nacionalnom krvotoku i novo zamagljivanje društvenih vrjednota, što u konačnici znači – ugrožavanje svih ili velike većine u korist vrlo maloga broja ljudi.

To je ključna prijevara s Istanbulskom konvencijom.

A opravdana borba protiv te prijevare čak i u slučaju uspjeha, ako ciljevi borbe nisu svi zajedno usmjereni protiv slabosti koje generiraju zloćudne pojave, može zapravo ostaviti generatore zla u Hrvatskoj nedirnutim, pa čak u konačnici i dodatno pripomoći učvršćivanju nesolidnoga poretka.

Izvorište svih nevolja, pa i ovakvoga ponašanja hrvatske političke oligarhije, u ovome slučaju Plenkovića i njegovoga stranačkoga vrha, jest u ucijepljenim grješkama državno-političkoga poretka, koji hrvatske ljude gura na marginu, na ulice, na prosvjede, koje je zbog potpune kontrole svih logističkih potencijala i golemih ljudskih resursa na tisućama točaka potencijalnoga otpora jako teško organizirati, i sve teže, pri čemu se svjesno ili ne ostavlja nedirnutim upravo formalno-pravni poredak koji generira nove i nove Plenkoviće.

I seriju “istanbulskih konvencija”.

To se mora presjeći.

Koliko god Istanbulska konvencija u ovome trenutku bila opasna, koliko god bila neprihvatljiva, jer da se prestanemo više javno zbog nekakve političke korektnosti lagati, nema ta Konvencija baš nikakve veze sa zaštitom žena, što je samo bezobrazna krinka, ona je samo posljedica dubljih poremećaja, pa po definiciji nije najveće zlo.

Kako izići iz ove luđačke košulje u Hrvatskoj?

Početi se racionalno ponašati i jasno govoriti, bez pristanka na laži i bez stalnoga nastojanja ostvariti nekakav navodni dijalog s onima koji otvoreno, nasilno, nadmoćno koristeći upravo hrvatsku državu, lažu i ismijavaju se svakome elementarnom načelu dijaloga.

Dijaloga potpuno neravnopravnih – nema.

Pa recimo treba jasno upozoriti na potpunu neprihvatljivost bilo kakve reprezentativnosti militantnih zagovornika zaštite žena u Hrvatskoj danas, onih zagovornika koji dodatno rješenje traže u ratifikaciji Istanbulske konvencije, koju su osmislili i promovirali njihovi istomišljenici i kompanjoni u europskim institucijama.

To su, s jedne strane feminističke profesionalne organizacije koje su putem Vijeća Europe i moćnih neoliberalnih lobističkih struktura nametnule državama sadržaj Konvencije kao političku obavezu, a s druge strane njihovi sateliti i organizacijske parastrukture u tzv. civilnim udrugama u Hrvatskoj.

Nejasno je zašto gotovo cijela Hrvatska u taktu ponavlja, utoliko više ukoliko ima svijest o opasnosti od Istanbulske konvencije i njenih strateških deformacija i posljedica, da treba štititi žene, da je dio sadržaja te Konvencije jako dobar, prihvatljiv, da je svima nama obaveza osuditi nasilje i slične gluposti.

Kome to dokazujemo?

Kako su u višestoljetnoj tradiciji hrvatskoga naroda preživjele hrvatske žene, i hajdemo postaviti pitanje, je li postojalo jedno jedino razdoblje usporedivo s razdobljem od polovice 1944. godine, pa do kraja 1945.godine, a zatim sve do 1990. godine, pa zatim do devedeset osme godine tijekom srpske agresije, koje je bilo nasilnije i brutalnije za hrvatsku ženu?

Gledajući po nezaštićenosti gologa života, uništenju i usmrćivanju tisuća žena i djevojčica, najbližih članova obitelji, zatvaranju, progonu svih vrsta, segregaciji ljudi po ideološkim kriterijima, uništavanju elementarnih ljudskih vrlina i potreba, osporavanju vjerskih, identitetskih i uopće ljudskih obilježja, vrlo vjerojatno ne postoji ni približno strašnije i pogubnije razdoblje za žene u Hrvatskoj.

Govorim o hrvatskim ženama.

Zašto ističem ovo – hrvatske žene?

Zato što u Hrvatskoj postoji hrvatska država, ona je odgovorna za uspostavljanje minimalnih i najnužnijih društvenih standarda, a među njima je – zaštita čovjeka.

Mimo hrvatskog čovjeka nema hrvatske žene

Nikada iz tih platformi ni jedna jedina udruga nije povela kampanju za kažnjavanje zločinaca koji su organiziranim i politički poticanim silovanjem činili sustavan ratni zločin protiv nekoliko tisuća hrvatskih žena.

Nikada Radojka Borić, Sanja Sarnavka ili nekakva Sandra Benčić nisu organizirale prosvjed pred DORH-om, ili pred srbijanskim veleposlanstvom u Zagrebu, pred američkim, britanskim, njemačkim veleposlanstvima ili pred sudom u Haagu, tražeći istrage, procesuiranje i kažnjavanje jednoga od najtežih zločina protiv –žene, a postoje dokumentirani podatci o masovnim silovanjima.
Ne radi se o fikciji, nego o tragediji konkretnih žena. Hrvatskih žena. Nikada.

Ne bilo kojega, ne općenitoga, jer takvoga čovjeka se ne može štititi izuzev u apstrakciji a to znači nikako, ne recimo nekoga Mongola, Indijca, nego isključivo i samo Hrvata, hrvatskoga čovjeka i hrvatsku ženu a to su svi državljani Republike Hrvatske koji djeluju i žive na području jurisdikcije hrvatske države.

Može li se štititi u Hrvatskoj žene ako to istodobno nisu – hrvatske žene?

Ne može.

Ne može im se ubijati ono “hrvatske” a ostaviti da budu žene. U Hrvatskoj se promiče i nameće posve drugačiji model ponašanja i zakonske regulative društvenih odnosa.

Primjerice, uzimo ponašanje i kredibilitet civilnih organizacija iz Platforme 112, zatim Lige antifašista, zatim čitavoga niza isprepletenih odavno ozloglašenih udruga koje se deklariraju zaštitom slobode, žena, djece, promicanjem mirotvorstva, suočavanjem s prošlošću i sličnim zvučnim ciljevima i namjerama.

Nikada iz tih platformi ni jedna jedina udruga nije povela kampanju za kažnjavanje zločinaca koji su organiziranim i politički poticanim silovanjem činili sustavan ratni zločin protiv nekoliko tisuća hrvatskih žena.

Nikada Radojka Borić, Sanja Sarnavka ili nekakva Sandra Benčić nisu organizirale prosvjed pred DORH-om, ili pred srbijanskim veleposlanstvom u Zagrebu, pred američkim, britanskim, njemačkim veleposlanstvima ili pred sudom u Haagu, tražeći istrage, procesuiranje i kažnjavanje jednoga od najtežih zločina protiv –žene, a postoje dokumentirani podatci o masovnim silovanjima.

Ne radi se o fikciji, nego o tragediji konkretnih žena.

Hrvatskih žena.

Nikada.

Nikada nisu prosvjedovale, vodile kampanje i organizirale skupove koji bi senzibilizirali Hrvatsku ali i svjetsku javnost koju vrlo često koriste kao argument pritiska za druge svoje namjere i ciljeve, da se Hrvatska suoči s teškim zločinima nad hrvatskim narodom krajem Drugog svjetskog rata i nakon njega, te do devedesete godine, niti su se pokušale pozabaviti elementarnim pravom žene, hrvatske ali i svake žene – na istinito, slobodno i humano povijesno sjećanje.

Na uspomene.

A jesu u svakoj prigodi, kao primjerice njihova politička mentorica Vesna Pusić, opravdavale epski zločin protiv hrvatskoga čovjeka i naroda, kriminalizirajući cijeli narod i zahtijevajući da se na stečevinama toga zločina – uspostavi neka njihova i nova Hrvatska.

Ako malo zagrebemo u sociogenezu glavnih promotora i promotorica Istanbulske konvencije i “prava žena”, lako ćemo vidjeti da su one u Hrvatskoj mahom iz vrlo privilegiranih komunističkih obitelji, da potječu iz antihrvatskoga političkoga okruženja, a nije isključeno i iz zločinačkih krugova, da nasljeđuju izrazito opasno i anticivilizacijsko vrijednosno naslijeđe, na kojemu su postale to što danas rade. Nije li to, uz izrazito negativno ponašanje prema svemu hrvatskome tijekom zadnjih dvadesetak godina, više nego dovoljan razlog da im nitko živ ništa ne vjeruje?

Nije im palo na pamet da je temeljno pravo žene recimo imati se gdje pomoliti Bogu, isplakati se nad grobom svoga djeda, oca, brata, muža, nad grobovima tisuća zaručnika i mladića zbog kojih su tisuće hrvatskih žena tijekom razdoblja nakon Drugog svjetskog rata – umrle, a da nisu osjetile obiteljsku radost, djecu, brak i ljubav.

Jesu li to prava žena?

Očito je nisu za promotore “nove” žene.

Tragično je da nisu ni za Plenkovića koji je dobio izbore jer su ljudi vjerovali da ima senzibiliteta za ta obična ljudska prava.

Jer s druge strane, ako malo zagrebemo u sociogenezu glavnih promotora i promotorica Istanbulske konvencije i “prava žena”, lako ćemo vidjeti da su one u Hrvatskoj mahom iz vrlo privilegiranih komunističkih obitelji, da potječu iz antihrvatskoga političkoga okruženja, a nije isključeno i iz zločinačkih krugova, da nasljeđuju izrazito opasno i anticivilizacijsko vrijednosno naslijeđe, na kojemu su postale to što danas rade. Nije li to, uz izrazito negativno ponašanje prema svemu hrvatskome tijekom zadnjih dvadesetak godina, više nego dovoljan razlog da im nitko živ ništa ne vjeruje?

Naravno.

To je prag političkoga trpljenja koji ni jedan hrvatski čovjek ne smije više tolerirati niti prijeći.

Kako je moguće biti protiv svega hrvatskoga, protiv svih identitetskih, vrijednosnih, kulturnih, tradicionalnih i simboličkih obilježja hrvatskoga naroda, a istodobno zahtijevati monopolno pravo na – definiranje standarda moderne hrvatske žene i njene zaštite?

To je ruganje zdravome razumu.

Zato je Plenkovićeva politička odluka da se ide s ratifikacijom Istanbulske konvencije, koja će nadzakonskim aktom identitetske društvene procese u Hrvatskoj predati na volju upravo takvim osobama i organizacijama izravno pljuvanje u lice hrvatskim ženama, hrvatskim ljudima, po hrvatskoj prošlosti i izravna namjera uništenja hrvatske budućnosti.

U Hrvatskoj nikakva budućnosti ne smije biti ako nije – hrvatska

U Hrvatskoj ove stvari treba jasno javno i bez straha reći a ne mucati ili pričati priče o tome da je dio Istanbulske konvencije prihvatljiv.

Nije.

Prosvjedi protiv Istanbulske konvencije trebaju biti samo prvi korak, neka vrsta uvježbavanja za pripremu otvorenoga bunta, neposluha, organiziranoga procesa preuzimanja hrvatske države stvaranjem kritične mase senzibiliteta naroda i nužne svijesti o vlastitim mogućnostima i potrebi iz ruku mediokriteta i otvorenih hrvatskih neprijatelja preuzeti svoju povijesnu stečevinu.

Ništa u njoj nije prihvatljivo, jer je odavno, sustavno i ciljano osmišljena kao udar na čovjeka, a ne radi zaštite žena, zamišljena je kao udar na temeljne ljudske vrijednosti, na obitelj, na ljudsku prirodu, antropologiju, na postojeće i stečene društvene obrasce, koji se pokušavaju osporiti pričama o nužnosti suprotstavljanja stereotipima.

Kojim?

Kakvim?

Valja primijetiti da se u Konvenciji koja je nastala 2010. godine predviđa izbjeglička kriza, odnos prema izbjeglicama, da se otvaraju vrata organiziranom nasrtaju milijuna ljudi na Europu, ljudi kojima su isti kreatori novoga svjetskoga poretka upali u zemlje, gradove i sela, domove, razorili, poubijali, rastjerali i načinili od njih očajnike, a vrlo često i teroriste jer više nemaju ni korijena ni izbora, pa su laka meta, a mržnje i gnjeva im i onako ne nedostaje. To ukazuje na pomno planiranja toga i ostalih sličnih koraka negdje duboko u sjeni današnjega svijeta, na planirano zlo s nesagledivim posljedicama.

Možemo i na tom pitanju provjeriti osobnu ljudsku vjerodostojnost Plenkovića, a zatim svih zagovornika Istanbulske konvencije, pitati ih koliko su to tijekom progonstva pola milijuna Hrvata i Hrvatica tijekom srpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu primili nesretnika, jesu li im dali čašu vode, koliko su primili arapskih izbjeglica i jesu li odvojili tisućinku svojih plaća zarađenih u navodnoj borbi za prava tih ljudi za pomoć tim ljudima?

Treba li isticati kolika je vjerojatnost da su mrdnuli prstom?

Valja ovdje također reći da je potpuno pogrješno svu nacionalnu energiju u ovome trenutku usmjeriti na osporavanje Istanbulske konvencije.

I neće propasti Hrvatska što god s tim bude privremeno.

Nitko ovu zemlju ne može pokrenuti stazama razvoja, niti osigurati primjerenu zaštitu bilo kojoj grupaciji s pristojnim namjerama, a pogotovo ne može osigurati zaštitu ukupnom hrvatskom narodu, zbog čega i zbog kojega je i izborena hrvatska država – bez temeljitih, dubokih promjena državnoga poretka i doslovnoga uništenja moći ovakve, postojeće oligarhije.

Tu moć treba udariti u glavu.

Zato prosvjedi protiv Istanbulske konvencije trebaju biti samo prvi korak, neka vrsta uvježbavanja za pripremu otvorenoga bunta, neposluha, organiziranoga procesa preuzimanja hrvatske države stvaranjem kritične mase senzibiliteta naroda i nužne svijesti o vlastitim mogućnostima i potrebi iz ruku mediokriteta i otvorenih hrvatskih neprijatelja preuzeti svoju povijesnu stečevinu.

Kristini Pavlović, suorganizatorici prosvjeda protiv Istanbulske konvencije, koja namjerava u slučaju ratifikacije Istanbulske konvencije sa suradnicima i pridruženim udrugama pristupiti provođenju inicijative za referendum o toj Konvenciji, o čemu je razložno govorila u emisiji Prosudbe, izvrsne Mirte Marinić na Laudato televiziji, već danas valja reći da je jedini izlaz iz ovoga začaranoga kruga usmjeravanje svih prosvjeda i nacionalne energije u – pripremu referenduma o promjeni izbornoga sustava.

Jer to je pravac udara zla u samo srce.

Izborni sustav su svojevrsna Kamenita vrata, svetište i ulaznica prema hrvatskom Saboru, jedinome izrazu stvarne i potpune suverenističke političke volje hrvatskoga naroda. Kroz ta vrata ne smiju prolaziti virusi, jer će kroz hrvatsko zakonodavstvo zatrovati hrvatski nacionalni krvotok, a onda je neusporedivo teže boriti se protiv razvijene i stimulirane bolesti, a ta borba koliko god bila uspješna iscrpljuje nacionalne potencijale i usporava mogući razvoj Hrvatske. Kod Kamenitih se vrata figurativno osigurava ulaznica za jedinstvo hrvatskoga naroda, tu se postiže to jedinstvo bez kojega nema opstanka i obračuna sa zloćudnim naslijeđem i degenerativnim inicijativama kao što je ova Konvencija, a ne kako državni politički vrh, pa i predsjednica republike ovih dana u Argentini, Brazilu i Čileu stalno ponavlja – povezivanje. Povezuju se strana tijela, a hrvatski narod se ujedinjuje, jer ima jedinstveno temeljno obilježje.

Hrvatski nacionalni identitet.

Nužno je promijeniti i izborni zakon

Sve ovo što se događa s Istanbulskom konvencijom može biti i konačni znak buđenja hrvatskoga naroda i njegovih akademskih i društvenih elita. Zato je ovaj najavljeni prosvjed prvi veliki test i izraz individualne odgovornosti svakoga hrvatskoga čovjeka, pogotovo u Zagrebu, jer svi, baš svi možemo puno dati makar i koračanjem u povorci svoga naroda. I korak je – poruka.

To se jedino može u okviru političkoga sustava, a model za to je jedan i jedinstven – izborni sustav i ostvarivanje jednakih i osiguranih političkih prava u upravljanju svojom zemljom i nacionalnom sudbinom.

Da bi se to osiguralo, u hrvatskom ustavu valja redefinirati za početak, prije konačne i radikalne rekonstrukcije, nekoliko naizgled sitnica, a golemih raspuklina, koje su temelj političkoga razaranja Hrvatske.

Nužno je definirati hrvatski Sabor kao zakonodavni dom hrvatskoga naroda i svih hrvatskih državljana, a ne kao sad zakonodavnim domom građana, zatim definirati u postojećemu članku ustava izborno pravo svih punoljetnih državljana i kao obavezu, radi sprječavanja medijskih i agencijskih manipulacija i obeshrabrivanja ljudi oko izlaska na izbore; nužno je saborski mandat definirati kao izraz političke volje i neposredne odluke ukupnoga hrvatskoga naroda voljom i odlukom svih njegovih državljana a ne separacijom u deset izbornih jedinica, čime bi se stekli formalni preduvjeti da svaki zastupnik bude legitimni nositelj sveukupne nacionalne političke volje i odgovornosti, zatim bi se moralo isključiti sve diskriminacijske odredbe, posebice liste za iseljenu Hrvatsku i nacionalne manjine, jer su one iskaz stvaranja zapreka, iseljenim Hrvatima u ostvarivanju jedinstva hrvatskoga naroda i potvrda su posljedica totalitarnih režima, a kod nacionalnih manjina posebna lista je izraz i pravac separacije hrvatskoga političkoga poretka i getoiziranja pripadnika hrvatskoga naroda nehrvatske etničke pripadnosti.

Uz to, razumno je predvidjeti da hrvatski Sabor ima točno definiran broj saborskih mandata a ne kao sada od 100 do 151, recimo 75, pri čemu treba stimulirati razvoj političkih stranaka kao nositelja demokratskoga i političkoga poretka hrvatske države s čijih bi se lista biralo 60 zastupnika, a dodatnim pravom glasa svim hrvatskim državljanima omogućiti preferencijalnim modelom izbor 15 zastupnika, kako bi se osigurala ravnoteža u razvoju političkih procesa kroz stranke i kroz neposrednu volju političkog naroda, te natjeralo stranke na stimuliranje izvrsnosti a ne mediokriteta kao danas. Tek ta ostvarenja, a utemeljena su u svim postojećim najvišim normama međunarodnoga političkoga poretka i u samoj teoriji izbornih sustava i teoriji država, te što je najvažnije, a što se najčešće zanemaruje u raspravama o tim pitanjima u Hrvatskoj – hrvatska su potreba s obzirom na izazove i naslijeđa s kojima smo opterećeni i suočeni, postiže se elementarni prag za iskorak iz ovoga oligarhijskoga ili Plenkovićevoga mainstream političkoga nasilja, a što je najvažnije, na jedini legitimni i demokratski način odlučuje se –što su to temeljne nacionalne vrjednote hrvatskoga naroda.

Jer za njihov razvoj i njihovo promicanje služi država, a ne kao sada da država bude servis opskurnih, opasnih i često vrlo neprijateljskih nereprezentativnih i nelegitimnih, samoproglašenih skupina koji odlukama odnarođene države preuzimaju nadležnosti nad upravljanjem temeljnim interesima hrvatskoga naroda.

Zbog toga sve ovo što se događa s Istanbulskom konvencijom može biti i konačni znak buđenja hrvatskoga naroda i njegovih akademskih i društvenih elita. Zato je ovaj najavljeni prosvjed prvi veliki test i izraz individualne odgovornosti svakoga hrvatskoga čovjeka, pogotovo u Zagrebu, jer svi, baš svi možemo puno dati makar i koračanjem u povorci svoga naroda. I korak je – poruka.

Marko Ljubić/Projekt Velebit 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Društvo

OTVORENO PISMO PREDSJEDNICI Kolindi Grabar-Kitarović: Jeste li za Istanbulsku konvenciju ili ste s hrvatskim narodom?

Objavljeno

- datum

Antun Babić, bivši diplomat i dugogodišnji emigrant u Australiji, uputio je otvoreno pismo predsjednici, Kolindi Grabar-Kitarović oko izjašnjavanja o Istambulskoj konvenciji.

Poštovana gospođo predsjednice,

Čekao sam da Vaš službeni posjet Argentini, Čileu i Brazilu bude pri kraju. Želio sam čuti i pročitati Vaše javne nastupe među hrvatskim iseljenicima u Argentini i Čileu, dvjema potpuno različitim zajednicama. Da ste u Argentinu i Čile otišli u relativno kratkom vremenu nakon svoje inauguracije i da ste tada davali izjave koje ste dali tijekom ovog boravka u tim zemljama, sadržaj mojeg pisma bio bi u cijelosti drukčiji i daleko pozitivniji. Ovako, Vaš odlazak u Južnu Ameriku i izjave koje ste ondje dali moram komentirati u kontekstu svega onoga što ste kao predsjednica učinili u zadnje tri godine, koje su obilježene Vašim lutanjem i namjernim pokušajima da istovremeno zadovoljite i svoje glasače i svoje vanjske poslodavce, tj. istomišljenike.

Vjerujte mi, ni meni, a ni stotinama tisuća, a vjerojatno i više nego polovici ukupnog broja Hrvatica i Hrvata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, nije uopće nevažno što radi i što govori predsjednica ili predsjednik Republike Hrvatske kad je bilo u inozemstvu bilo u Hrvatskoj. Mi smo se borili da bismo imali svoju samostalnu državu, želeći pritom da u naše ime na najvišoj razini govore i da nas zastupaju političari koji su hrvatski domoljubi i kojima će interes Hrvatske i hrvatskog naroda biti ispred svih drugih interesa.

Gospođo predsjednice, mi razumijemo u kakvom svijetu živimo i dobro nam je poznato da kao narod pripadamo malobrojnijim narodima u svijetu, a i da su naše gospodarstvo i vojna moć nedostatni da bismo mogli nametati pravila igre u međunarodnim odnosima kao što to čine velike sile poput od SAD-a, NR Kine, Rusije, pa i Europske unije. Međutim, ono što možemo i što smo kroz vjekove dokazali na brojnim drugim područjima, od športa, izuma i znanosti do kulture, mi Hrvati možemo i spremni smo boksati u kategorijama koje uvelike nadmašuju našu težinu. Isto smo tako pokazali da znamo i da smo spremni braniti svoje kad nas napadnu vanjski agresori. No, ono što nama danas nedostaje jesu odlučni i hrabri vođe, tj. najviši državni dužnosnici koji su se spremi žrtvovati za Hrvatsku, hrvatski narod, za svakog Hrvata u domovini i svijetu, a ne samo služiti tuđim interesima i brinuti se za sebe i svoje obitelji, što se nažalost danas događa.

Gospođo predsjednice, živimo u vremenu najveće duhovne, moralne, političke i gospodarske krize od Adama i Eve do današnjih dana. Lome se sva duhovna izražavanja ljudskog roda Čovječanstvo, a s njime i Hrvatska, nalazi se na sudbonosnoj i opasnoj prekretnici, koja mu prijeti od zagovaratelja novog svjetskog poretka u kojem narodi neće postojati, a čovjek će biti samo jedinka označena brojem radi boljeg kontroliranja njegovih svakodnevnih aktivnosti, od trenutka rođenja pa sve do smrti.

Predsjednice, morate odlučiti na čijoj ste strani

Svjestan sam da Vi kao predsjednica Republike Hrvatske ne možete sami zaustaviti te zle procese. Njih mogu zaustaviti jedino stanovnici zemalja u kojima je osmišljen taj vražji plan za kontrolu nad čovječanstvom, i to samo pobune li se protiv njih. Međutim, ono što Vi možete jest pokazati da su Vam hrvatski narod i njegova budućnost ispred svih mogućih lojalnosti svjetskim moćnicima udruženima u kojekakvim javnim ili tajnim organizacijama. Došlo je vrijeme kad se Vi, gospođo predsjednice, morati odlučiti na čijoj ste strani. Jednostavno, više nije moguće sjediti na dvije stolice i «lagati» malo jednima, malo drugima.

Vođa hrvatskog naroda početkom dvadesetog stoljeća Stjepan Radić bio je u daleko težoj situaciji nego što je Vaš današnji položaj. U vrijeme Stjepana Radića hrvatski narod nije imao svoju samostalnu državu, svoju vojsku i svoju diplomaciju, ma kakva ona danas bila, a takva je zbog toga što njome upravljaju oni ministri i državni čelnici koji rade za novi svjetski poredak, a ne za interes hrvatskog naroda. Stjepan Radić posjećivao je tada najvažnije i najmoćnije države svijeta: Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Rusiju itd. i tražio pomoć za svoj hrvatski narod, koji je bez svojeg pristanka strpan u tamnicu zvanu Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tu pomoć, kao što se moglo i pretpostaviti, nije dobio. Rekli su mu: «Moraš ići u Beograd i tamo se boriti za interese hrvatskog naroda, mi podržavamo Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca». Zato nam je jako čudno da Vi danas ponovno, bez garancije, stvarate savez sa Srbijom, kojoj je na čelu osoba koja je sudjelovala u agresiji na Hrvatsku u Domovinskom ratu.

Da Stjepanu Radiću nije bilo stalo do svojeg hrvatskog naroda, i on je, kao visoko školovani političar, mogao tada postati član raznih svjetskih organizacija i jednog dana možda biti i predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije. No, Stjepan Radić to je, zbog ljubavi prema svojem hrvatskom narodu, s gnušanjem odbio. Nažalost, zbog još nedovoljno osviještenog hrvatskog seljaka, Radić nije imao drugog izbora pa je otišao u Beograd u lipnju 1928., iako je znao da se na njega sprema atentat. Svojim je najbližim suradnicima rekao: «I ja osjećam da se nešto sprema, ali ja sam kao vojnik u rovu iz kojeg vodim borbu za prava hrvatskog seljačkog naroda. Ili ću iz tog rova izići kao pobjednik ili će me iz njega mrtvoga iznijeti hrvatski narod.» Radić nije iz tog rova iznesen mrtav, ali bio je smrtno ranjen, a osam tjedana kasnije je i umro.

Gospođo predsjednice, od Vas nitko ne traži da morate za Hrvatsku dati svoj život. Sve što od Vas, a i od drugih državnih čelnika (Plenkovića), tražimo i očekujemo jest da kad idete u Washington, London, Bruxelles, Moskvu, Peking ili bilo koji drugi današnji centar svjetske moći, ne dopustite ponižavanje vlastite osobe (štipanje za stražnjicu), da se borite za opstanak i budućnost svojeg hrvatskog naroda i samostalne hrvatske države. Iako je bio jedan od najvećih hrvatskih sinova u povijesti hrvatskog naroda, Stjepan Radić nije nikada imao čast biti predsjednik samostalne hrvatske države, Republike Hrvatske, koja se nalazila u samom temelju njegove politike. Unatoč toj činjenici, Stjepan Radić je – poput dr. Franje Tuđmana i dr. Ante Starčevića – zauvijek ušao u povijest hrvatskog naroda. Preklinjem Vas da ne uđete u hrvatsku povijest kako potpuno prolazan, marginalan i nevažan političar, kao što su to postali vaši prethodnici Stjepan Mesić i dr. Ivo Josipović. Oni su toliko nisko pali u očima hrvatskih domoljuba da ih ljudi na ulici gledaju s prezirom, a ne s poštovanjem i divljenjem kakvo su iskazivali prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Gospođo predsjednice, trebate napraviti četiri ključna koraka

Gospođo predsjednice, još nije kasno – i Vi još uvijek možete ući u red hrvatskih velikana kao što su Starčević, Radić i Tuđman. No, da biste ušli u hrvatski panteon, morate učiniti četiri ključna koraka:

  1. Odmah nakon povratka u Hrvatsku iz službenog posjeta Južnoj Americi trebate se javno i nedvojbeno izjasniti jeste li za ratifikaciju Istanbulske konvencije ili joj se protivite. Ako ste protiv Istanbulske konvencije, zatražite održavanje referenduma, na što po Ustavu Republike Hrvatske imate pravo. Hrvatski građani koji su protiv, pa i oni koji za ratifikaciju Istanbulske konvencije, moraju znati što Vi zastupate. Vi niste prosječan građanin.
  2. Od Vas se također očekuje jasno i nedvojbeno izjašnjenje o kurikularnoj reformi. Ako ste za, trebate razjasniti zašto se za. Ako ste protiv, trebate izložiti razlog zašto mislite da nam takva kurikularna reforma nije potrebna i postoji li druga, bolja, alternativa.
  3. Potrebno je da hrvatskim građanima jasno kažete na čijoj ste strani: na strani Republike Hrvatske i hrvatskog naroda ili na strani svjetskih centara moći, čija je politika pogubna za opstanak hrvatske države i hrvatskog naroda. 
  4. Potrebno je da hrvatskim građanima također podnesete izvješće o rezultatima nedavnog službenog posjeta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Republici Hrvatskoj. U svjetlu izjave predsjednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić dane prije nekoliko dana, prema kojoj Hrvati u Srbiji neće dobiti zajamčeno mjesto u parlamentu u Beogradu, ostaje pitanje što su konkretno Republika Hrvatska i hrvatski narod dobili od kontroverznog posjeta Aleksandra Vučića. Je li Vam to uistinu bilo potrebno? 

Hrvatsko iseljeništvo i poruke mržnje iz Hrvatske

Sada želim kratko komentirati i Vaš posjet Hrvatima u Južnoj Americi u kontekstu Vaših izjava i poruka na raznim mjestima u Argentini i Čileu. Bilo je sjajno vidjeti spektakularne i hrvatskim obilježjima ukrašene bogate i dirljive scene. Prije dvadeset godina i više te bi scene svim domoljubima natjerale suze na oči. Posebno bi u to vrijeme bili oduševljeni Vašim izjavama «kako je Argentina bila utočište za prognane Hrvate, koji su nakon 1945. spašavali svoje živote.» Ja ću ovdje dodati od zločinačke i koljačke partizanske ruke. Poznato je da ja nisam apologet ratnog režima u vrijeme NDH. Međutim, da sam živio u terorističkoj Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941., i ja bih, kao radićevac, dok je Pavelić još bio u Italiji, pozdravio stvaranje hrvatske države 10. travnja 1941. No, za razliku od komunista, ja se ne bih borio protiv hrvatske države i za komunističku Jugoslaviju, nego protiv Pavelićeva režima i za opstanak hrvatske države. To je bila povijesna grješka i izdaja Vladka Mačeka. I Maček je, kao što to danas u većini stvari činite Vi, bio poslušan velikim zapadnim silama, koje su bile protiv svake hrvatske države, pa i one najdemokratskije. Nažalost, Vaše izjave u Argentini nisu bile sasvim iskrene, a nisu bile ni dobro objašnjene. S druge strane, Vaše izjave još su jedanput pokazale koliko je velika mržnja hrvatskih komunista i Jugoslavena prema Hrvatima u iseljeništvu, koji su imali ključnu ulogu u stvaranju današnje samostalne hrvatske države. Očekujemo da će te po povratku u Hrvatsku poslati jasne poruke Vesni Pusić, Arsenu Bauku, Tvrtku Jakovini i Fredu Matiću zbog njihovog govora mržnje upućenog Hrvatima u Argentini.

Gospođo predsjednice, Vi znate da ja nemam ništa protiv toga što ste Hrvate u Južnoj Americi pozivali da se vrate u Hrvatsku, s obzirom na to da Hrvatska demografski izumire. Bio sam među prvima u Hrvatskoj koji su o toj činjenici počeli javno i glasno govoriti i pisati. Ni tu, gospođo predsjednice, niste bili vjerodostojni. Hrvatska u ovom trenutku nije spremna primiti ni tisuću povratnika iz iseljeništva. Kao što je bio slučaj početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, većina tih ljudi brzo bi se vratila natrag u zemlje iz kojih su došli. Zbog teškog nasljeđa iz vremena komunizma, Hrvatska još uvijek nije institucionalno, programski, a još manje mentalno spremna primiti velik broj Hrvata povratnika i useljenika iz svijeta. Ima dvije marginalne institucije koje služe za uhljebljenje lojalnih i prosječnih stranačkih kadrova, a koji nemaju nikakva znanja ni iskustva kad je riječ o iseljeništvu – Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatsku maticu iseljenika.

Gospođo predsjednice, žurno mijenjajte ključne savjetnike

Zašto ste se služili populizmom kad ni Vi u svojem Uredu nemate niti jednog jedinog iskusnog i stručnog savjetnika za iseljeništvo? Mnogi od Vas već tri godine traže da se okružite sposobnim savjetnicima, a ne podobnima. Zašto se bojite savjetnika koji imaju i znanje i bogato iskustvo u tom području? Savjetnici trebaju biti one osobe koje znaju više od onih koje savjetuju, a Vi se toga bojite. Da ste imali iskusnog savjetnika za iseljeništvo prije odlaska u Australiju i Južnu Ameriku, ne bi Vam se dogodile nenamjerne grješke, koje ste napravili tijekom tih posjeta. Zašto niste od početka svojeg mandata počeli lupati šakom o stol i javno iznositi nezadovoljstvo radom svih triju Vlada tijekom Vašeg mandata kad je riječ o institucionalnom odnosu Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu, koje je najvažniji i najlojalniji strateški partner Republici Hrvatskoj? Pokret Spasimo Hrvatsku ima program koji može sve to preusmjeriti. Naravno, prije toga neophodno je ostvariti novo, ali i iskreno zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. Hrvatsku treba pripremiti za taj velik i spasonosan program. To mogu samo ljudi koji znaju o čemu govore.

Gospođo predsjednice, i za Vas, kao i za hrvatski narod, otkucava zadnja sekunda prije dvanaest sati. Imate dovoljno utjecajan politički položaj, a i veliku inteligenciju koja Vam može pomoći da ne završite kao Stjepan Mesić i Ivo Josipović te da kao istinski i demokratski izabran vođa hrvatskog naroda pokažete svijetu da je hrvatski narod spreman boriti se i pobijediti u možda najtežoj borbi u svojoj povijesti.

Gospođo predsjednice, Vi ste na potezu.

U Zagrebu, 19. ožujka 2018.

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Društvo

Spustite plaće na 30 € mjesečno i bit će sve dobro, savjetuju indirektno ekonomisti i aktivisti

Objavljeno

- datum

Na društvenoj mreži se pojavila stranica “Stigao je dan bojkota” (Le jour du Boycott est arrivé) na kojoj se otkriva sav jad neoliberalizma i politike otvorenih granica. Na ilustraciji vidimo dvije djevojke: prvu predstavnicu jeftine radne snage i drugu koja konzumira negdje na Zapadu. Navodno, dio odjeće proizveden za 0,60$ prodaje se za 50$, a svu dobiti uzima svjetski poznata tvrtka Zara.

Skandalozno, prvi je osjećaj svakog normalnog čovjeka. Tko daje pravo velikim korporacijama izrabljivati druge u 21. stoljeću? Odgovor je kratak i jasan: “Svi mi”.

Pogledamo li što kažu “eminentni” ekonomisti u Republici Hrvatskoj, strani “stručnjaci” od kojih naši crpe dogme i perfidnost, savjetnici bivših predsjednika i predsjednica, “shvatit ćemo” da je to samo stvar slobodnog tržišta u kojeg se ne treba miješati. “Nevidljiva ruka” će to sve riješiti na dobrobit svih. Treba samo otvoriti granice i pustiti ljude da slobodno putuju i trguju. Ne smijemo zaboraviti ni lijeve aktiviste-internacionaliste, ništa manje opsjednute putovanjem i trgovinom bez ograničenja. Jedni su desna, a drugi lijeva ruka istog tijela zvanog neoliberalizam. Nesposobnost i osobni interesi bez odgovornosti su dvije osobine koje ih vežu. Izvor su problema, a ne kreacija.

Neki će reći “to je kapitalizam, tako mora biti”. Ne, to nije kapitalizam, a ni socijalizam. Radi se o kriminalnom ponašanju. Ovdje ne govorimo o Amanciju Ortegi, vlasniku tvrtke Zara, nego o onima koji su stvorili i podupiru zakonski okvir po kojem tvrtka Zara ima dvije mogućnosti: funkcionirati po neoliberalnom principu ili zatvoriti svoja vrata.

Emocije ponesu ljude, pa čak i nas na našem portalu. Ljutimo se što Donald Trump uvodi carine Kini i što pokušava zaštiti američkog radnika, a ne ljutimo se što te iste carine imaju i Rusija i Kina. I prije uvođenja sankcija Rusiji, postojale su zaštitne carine koje su štitile ruskog radnika. Čak je i Ukrajinska kriza jednim dijelom nastala kada se Ukrajina htjela otvoriti europskom tržištu, na što je predsjednik Vladimir Putin rekao da neće dozvoliti da europski proizvodi preko Ukrajine ulaze na još nespremno rusko tržište.

Stvar je jasna. Nije moguće staviti u konkurenciju radnika iz Europe i radnika iz Bangladeša. Radnik iz Bangladeša zarađuje 30 € mjesečno, a toliko košta samo račun za struju, ne baš razvijene europske članice. Može li radnik u Hrvatskoj povećati svoju produktivnost za 50 puta kako bi dostigao radnika iz Bangladeša? Ne može, ni teorijski.

Globalisti i neoliberali tvrde da će otvorene granice riješiti sve, a internacionalisti tvrde da se za to moraju izboriti svi zajedno, a ne pojedine nacije. Što treba? Čekati da preko milijardu radnika iz Azije dostigne naš standard kako bi se sve izjednačilo, a što može trajati 100 godina?

Radi se o utopiji, jer nitko ne garantira da, onog momenta kada Azijski radnik dostigne europskog, ovaj drugi neće postati dio jeftine radne snage. Možda će vlasnik Zare preseliti u Peking, a tvornicu premjestit u Madrid – budući grad jeftine radne snage gdje će sada španjolski radnik zarađivati 30 € i čekati da Azijski ponovo propadne. Ne zaboravimo, dana rast standarda azijskog radnika temelji se na šteti europskog radnika. U aktualnom monetarnom sustavu nije moguće imati prosperitetno globalno društvo.

Oni koji zagovaraju otvorene granice, bez zaštite nacionalnog radnika, neka prvo sebi za primjer spuste plaću na 30 € mjesečno. Ne samo oni, nego i europski parlamentarci, novinari, izvršna vlast, bankari, aktivisti u nevladinim udrugama i svi oni koji se zalažu za globalizaciju i internacionalizaciju naših nacionalnih država na Balkanu.

Zara – neoliberalizam

 

izvor: Logicno | Le jour du boycot est arrive | Croative.net

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno